عادات و علاقات شخصی در خرج کردن

بسیاری از ما به خرید کردن علاقه زیادی داریم و ممکن است هر هفته ساعاتی را در مراکز خرید سپری کنیم و به قول معروف از این مغازه به آن مغازه برویم تا اجناس مورد علاقه و جدید را خریداری کنیم ولی در همین رابطه می توان مسائل زیادی را مطرح ساخت از قبیل مقایسه قیمتها در مراکز و پاساژها و همچنین چانه زنی با فروشندگان. آیا شما بیشتر از کارتهای بانکی برای خرید استفاده می کنید و یا اینکه ترجیح می دهید تا از پول نقد در معاملات و پرداختها استفاده کنید؟ آیا بهتر است تا دست و دل باز بود و بدون نگرانی از میزان درآمد به خرید و پرداخت پول ادامه داد و یا اینکه بالعکس بهتر است تا مقداری محتاط تر عمل نموده و یا اینکه اصولا بیشتر به فکر پس انداز باشیم تا خرید و پرداخت صورتحسابها؟

Would you like to describe your spending habits آیا تمایل دارید تا از عادات پول خرج کردن خود برایمان بگوئید؟ Some people just love to spend money and buy a lot of things and you find them going shopping just about every week برخی از مردم بسیار به خرج کردن پول علاقه دارند و شما تقریبا هر هفته آنها را در حال خرید مشاهده می کنید These groups of individuals actually find it pretty hard to save money because they are spending more than they earn این گروه از افراد درواقع در کار پس انداز دچار مشکل هستند به این دلیل که بیشتر از میزان درآمد خود خرج می کنند Another problem some people have is that they buy a lot on credit and then have to pay monthly bank bills

مشکل دیگری که برخی افراد دارند این است که زیاد به صورت اعتباری خرید انجام می دهند و ناچار هستند تا صورتحسابهای ماهیانه بانکی را بپردازند One good way to save up cash for the rainy day is to spend less money than the amount you make per month یک راه خوب جهت پس انداز پول برای روز مبادا این است که کمتر از میزان درآمد ماهیانه خود خرج نمائید It may not seem like a good idea to act like a big spender, who likes to spend large amounts of money without careful thinking and evaluation احتمالا نظر خوبی نیست تا زیاد اهل خرج کردن باشیم چون چنین افرادی بدون تفکر دقیق و ارزیابی پول زیادی خرج می نمایند.

On the other hand, it can be very bad to act like a cheapskate who does not like spending money, even to the poor and charities از طرف دیگر ایده ناپسندی است تا مانند افراد خسیس باشیم که حتی به فقرا و سازمانهای امور خیریه کمک نمی کنند A great idea is to know how to behave in the financial world, because generous people save up cash and at the same time they are willing to give money when it is expected فکری عالیست تا مانند افراد سخاوتمند عمل کنیم که هم به فکر بذل و بخشش هستند و در عین حال به فکر پس انداز کردن نیز می باشند Suppose you would like to purchase an electronic gadget, would you by it at the first store you find it in

تصور کنید که دوست دارید تا یک دستگاه دیجیتالی را خریداری نمائید. آیا در اولین مغازه ای که آن را دیدید خواهید خرید؟ Maybe it is a finer idea and suggestion to shop around until you find the same device on sale شاید نظر و پیشنهاد بهتری باشد تا به گشت در بازار ادامه دهید تا همان دستگاه را در یک حراجی تهیه نمائید You’d love a state-of-the-art big-screen TV but you just don’t have the money right now شاید هم شما از یک دستگاه تلویزیون پر از امکانات صفحه تخت خوشتان آمده است ولی موضوع این است که در حال حاضر پول کافی برای خرید آن را در اختیار ندارید One idea which is not a good one is to use your credit card or take a loan and hope that you will get a raise this year

یک راه حل که چندان هم مناسب بنظر نمیرسد این است که از کارت اعتباری خود استفاده کنید و یا وام گرفته و امیدوار باشید که امسال از یک ترفیع شغلی و اضافه حقوق بهره مند خواهید شد The second solution could be to cut back on other less necessary expenses until you’ve saved enough to purchase the set راه حل دوم این است که از دیگر خرج های نه چندان ضروری بکاهید تا زمانی که پول کافی برای خرید آن دستگاه را تهیه نمائید Still there is another formula and that is to just wait until big-screen TVs come down in price فرمول دیگری هم وجود دارد و آن صبرکردن است تا زمانی که قیمت تلویزیونهای با صفحه بزرگ پائین بیاید.