ارتقاء آگاهی درباره مسائل مالی

مهم است تا درباره مسائلی از قبیل تبدیل ارزهای خارجی به یکدیگر و نرخ تبادل ارز در بانکهای کشورهائی که قصد دیدار کوتاه از آنها را دارید اطلاعاتی هر چند مختصر و مفید داشته باشید چون مسائل مالی از اهمیت زیادی برخوردار هستند و آن دسته از جهانگردانی که بهتر از چنین مواردی آگاهی دارند بهتر خواهند توانست تا به خرید پرداخته و کمتر هزینه کنند. شاید شما هم بعضی وقتها پس از انجام یک خرید کمی ناراحت شوید چون ممکن است احساس کنید که در مغازه دیگری, همان کالای خریداری شده به قیمت کمتری عرضه می شود. آیا به پس انداز به صورت جدی اندیشیده اید؟ چقدر اهل کمک به سازمانهای امور خیریه و فقرا هستید؟ چطور میتوان یک زندگی بدون بدهی و قرض و با حداقل هزینه را اداره کرد؟

It is very important to raise your financial IQ and knowledge level بسیار حائز اهمیت است تا سطح آگاهی یا به اصطلاح آی کیو خود را از مسائل مالی بالا ببرید Please note that the more information you have about the financial market, the better you will be able to speak about your financial goals لطفا توجه کنید که هر چقدر میزان اطلاعات شما از بازارهای مالی بالاتر باشد, بهتر خواهید توانست تا درباره اهداف مالی خود سخن بگوئید Would you like to describe your spending habits آیا علاقه دارید تا عادات پول خرج کردن خود را توصیف نمائید It is a good idea to give money to charity organizations and to the poor people as well کار پسندیده ایست تا به سازمانهای امور خیریه و همچنین به فقرا کمک نمود.

Start saving money while you are young در سنین جوانی شروع به پس انداز نمائید When you have money in your pocket, the impulse to spend it can be very strong هنگامیکه در جیب خود پول دارید, انگیزه برای خرج کردن آن هم بسیار قوی خواهد بود When you get your paycheck, don’t run to the mall هنگامیکه هر ماه حقوق خود را دریافت می کنید, خیلی سریع به سمت فروشگاه و پاساژ برای خرید نروید If you put away a small amount of money into a savings account each week and earn interest, your money will grow چنانچه هر هفته مقدار کمی از پول خود را در حساب پس انداز خود قرار دهید, و سود آن را دریافت کنید, بدین ترتیب مبلغ موجودی شما رشد خواهد داشت.

Live within your means به اندازه درآمد خود خرج کنید The secret to financial success is spending less than you earn راز موفقیت مالی این است تا کمتر از میزان درآمد خود خرج نمائید If you make a lot of money, but spend it all, you are not really rich or financially secure چنانچه درآمد ماهیانه شما زیاد است ولی همه آن را خرج نمائید, شما در حقیقت ثروتمند نبوده و یا از امنیت مالی برخوردار نیستید People who make less money than you but don’t spend it all are actually much wealthier because they are able to handle any emergency that arises افرادی که درآمدشان از شما کمتر است ولی همه پول خود را خرج نمی کنند درواقع از شما ثروتمندتر هستند چون قادرند تا با موارد اضطراری مالی پیش آمده به خوبی مواجه شوند.

Fortunately, today’s technology makes managing your money easier than ever خوشبختانه فن آوری امروزی مدیریت پول را از همیشه آسانتر نموده است Financial-planning software can help you keep a budget by adding up your income and expenses and keeping track of your spending نرم افزارهای برنامه ریزی مالی به شما در تهیه بودجه یاری رسانده و در محاسبه خرج و دخل به شما کمک می کنند Don’t go into debt خود را بدهکار نکنید It is a lot easier – and sometimes safer – to pay with a credit card than to carry around a lot of cash in your pocket or purse بسیار ساده تر و برخی مواقع امن تر شده است که از یک کارت اعتباری برای پرداختها بجای حمل پول در کیف و یا جیبتان استفاده کنید.

However, it is easy to get into trouble and debt with credit cards if you use them as a substitute for money you don’t have and this is the reason many people believe debit cards are safer than credit cards in order to avoid debts اما ساده تر هم شده است تا با استفاده از کارتهای اعتباری به دردسر افتاد چنانچه از آنها به عنوان جایگزینی برای وجه نقدی که در اختیار ندارید استفاده کنید. به همین دلیل است که بسیاری از مردم بر این باورند که استفاده از کارتهای نقدی راهی ایمن تر به جهت پرهیز از بدهی میباشد Always try to pay your monthly credit card bills in full and without delays همیشه در تلاش باشید تا قسط های کارتهای اعتباری خود را هر ماهه بطور کامل و بدون تاخیر پرداخت نمائید.