پس انداز و اهداف مالی

پس انداز و ذخیره کردن و اندوختن پول در بانک و حساب بانکی در زندگی همه ما اتفاقی مهم تلقی شده و جزئی از زندگی محسوب می شود که در بسیاری از موارد به تحصیل و زندگی آینده هم مربوط می شود. برخی افراد به منظور ادامه تحصیل در دانشگاههای مطرح و خوب از پس انداز خود در بانک استفاده می کنند و شاید ذخیره چند سال پس انداز خود را مصرف کنند تا به مدارج عالی آموزشی و علمی دست یابند. از طرف دیگر می توانید افراد بسیاری را بیابید که از پس انداز خود برای خرید اتوموبیل و یا خانه جدید استفاده می نمایند. شاید شما هم علاقمند باشید تا به یک مسافرت بروید و از کارت بانکی خود برای انجام عملیات پرداخت استفاده نمائید و به همین جهت از پس انداز بانکی خود برای انجام سفر بهره بگیرید.

It is a good idea to talk about your financial goals نظر خوبی است تا درباره اهداف مالی خود سخن بگوئید What are your short-term and long-term financial goals اهداف مالی کوتاه مدت و بلند مدت شما چیستند؟ I have decided to set a long-term goal for myself من تصمیم گرفته ام تا برای خود هدفی بلند مدت در نظر بگیرم I am going to put aside enough money to buy a new car من قصد دارم تا به اندازه کافی پول پس انداز کنم تا بتوانم اتوموبیل جدیدی بخرم By this time next year, I’ll have put away enough cash for a down payment تا همین تاریخ سال آینده پول کافی جهت انجام پیش پرداخت را پس انداز خواهم کرد Would you like to learn about my short-term financial goal at the moment as well

آیا مایل هستید تا درباره هدف مالی کوتاه مدت من در حال حاضر هم آگاه شوید؟ My short-term goal is to start living within my means هدف کوتاه مدت من این است که به اندازه درآمدم زندگی و خرج کنم Once I’ve started sticking to a monthly budget, I think it’ll be easy پس از دست یافتن به یک بودجه ماهیانه, فکر می کنم آسان خواهد بود I find it really helps me to try and picture where I want to be over the next few years این امر به من کمک می کند تا تصویری از وضعیت خود در چند سال آینده داشته باشم By next year, I hope to have gotten a good job as a financial consultant امیدوارم که تا همین تاریخ سال بعد, قادر باشم تا یک شغل مناسب به عنوان مشاور مالی پیدا کنم.

Of course, that is my short-term goal البته این هدف کوتاه مدت من میباشد My long-term goal? I plan to have reached real financial independence before I retire هدف بلند مدت من چیست؟ قصد دارم که قبل از دوران بازنشستگی به استقلال مالی برسم My college expenses are going to get me into a lot of debt هزینه های دانشگاه من را به سوی بدهی های زیادی سوق خواهند داد I don’t expect to have begun making payments for the loans I have taken by the time I graduate من تصور نمی کنم که تا قبل از زمان فارغ التحصیلی بتوانم باز پرداخت وام هائی را که گرفته ام شروع کنم After I finish school, my short-term goal is to find a job that will help me with daily expenses in my life

بعد از اتمام تحصیلاتم, هدف کوتاه مدت من این است که شغلی پیدا کنم که به من در هزینه های روزمره زندگی کمک کند I actually plan on finding a good job which is related to my field of study and that I can make enough money to begin a payment plan on my loans درواقع قصد دارم تا شغلی مناسب و مرتبط با رشته تحصیلی ام پیدا کنم و به اندازه کافی درآمد داشته باشم که بتوانم برنامه ای برای بازپرداخت وام هایم را آغاز نمایم Then, I figure that by the time I’m thirty-five, I should have paid back everything I owe تصور می کنم که تا سن سی و پنج سالگی خواهم توانست تا پرداخت همه بدهی هایم را انجام دهم By the way, what are your goals in the world of finance which you would like to reach

راستی, اهداف شما در جهان مالی چیستند که شما قصد رسیدن به آنها را دارید؟ My long-term goal is to have saved enough money to spend a year traveling هدف بلند مدت من این است که به اندازه کافی پس انداز داشته باشم که بتوانم به مدت یکسال به مسافرت بروم After I’ve seen some countries, I plan to settle down and buy a house پس از دیدن برخی از کشورها, قصد دارم تا مستقر شده و یک خانه خریداری کنم We hope to start putting some money away امیدواریم که شروع به پس انداز مقداری پول کنیم I don’t plan to be financially dependent for the rest of my life قصد ندارم تا برای بقیه زندگی ام به دیگران از نظر مالی وابسته باشم.