سلامت دانش آموزان و دانشجویان و ذکر چند نکته کاربردی

در نگاه اول شاید نگاه بیشتر افراد و والدین و اعضاء خانواده به محصلین این باشد که آنها به دلیل داشتن فراغ بال و اوقات فراغت به جهت اینکه عموما نیاز به کار در بیرون از منزل را به مانند کارمندان رسمی ندارند و از آنها انتظار میرود تا بیشتر به درس و تحصیلات خود مشغول باشند صرفا با کسب نمرات بالا زمینه ساز موفقیت خود در مقاطع آموزش عالی گردند. اما نکته به همین سادگی هم نیست و امروزه روانشناسان طیف وسیعی از عوامل محیطی و آکادمیک و خانوادگی را شناسایی کرده اند که همگی میتوانند بر روی عملکرد کلی محصلین در فضاهای آموزشی تاثیر داشته باشند. مثلا ثابت شده است که حتی داشتن یا نداشتن خواب و استراحت کافی در ساعات شبانه روز میتواند بر روی عملکرد کلی و عمومی دانش آموزان دارای تاثیر مثبت و منفی باشد.

Let’s have a look at some healthy tips on students lifestyles به اتفاق یکدیگر نگاهی می اندازیم به تعدادی از نکات سلامتی بر روی زندگی دانش آموزان To begin with, regardless of the laundry list offered by many doctors when it comes to having a healthy life, eating healthy foods and being attentive to nutritious diet matters in the first place در مقدمه, صرفنظر از لیست بلند بالایی که بسیاری از پزشکان ارائه میدهند در ارتباط با داشتن یک زندگی سالم, خوردن غذاهای سلامت و همچنین توجه نمودن به رژیم غذائی در وهله نخست دارای اهمیت میباشد As far as healthy food is concerned, having healthy snacks, the ones helping immune system and heart can be recommended تا آنجائیکه به غذای سالم برمیگردد, مصرف خوراکیهای سلامت که به سیستم ایمنی بدن و قلب کمک میکنند میتوانند توصیه شوند They can also help raise the overall mood and lower blood pressure, so don’t forget to pick up healthy fresh fruits and vegetables when you go shopping next time

In addition to the foods that naturally matter, one often underestimated item to remain healthy for every body including college students is staying hydrated and drinking plenty of water regularly به علاوه غذاهایی که طبیعتا دارای اهمیت میباشند, نکته ای که غالبا مورد غفلت واقع میشود به منظور سالم ماندن این است که بدن را مرطوب نگاه داشت از طریق نوشیدن مستمر آب Those students and scholars looking for a magical way to have a healthy skin as well as being able to flush out toxins from their body need to get in the habit of drinking more water per day آندسته از دانشجویان و محصلینی که علاقمند به داشتن پوستی سالم و همچنین بیرون راندن سموم از بدن خود هستند نیاز به این دارند تا به بیشتر آب نوشیدن روزانه عادت نمایند Next we get to the crucial factor to remain healthy and fit which as you guess relates to working out and being more active در گام بعدی همانگونه که میتوانید حدس بزنید عامل بسیار مهم دیگر جهت سلامت و تناسب اندام داشتن ورزش کردن و بیشتر فعال بودن است.

If you are keen to motivate yourself, why dot playing a sport چنانچه علاقمند به این هستید تا خود را تشویق و ترغیب نمائید, چرا به سراغ ورزش کردن نمیروید؟ You can pick any physical activity and sport you like and it is completely okay if you are not good at it at the beginning شما میتوانید هر فعالیت بدنی یا ورزش را انتخاب نمائید و کاملا طبیعی است چنانچه در ابتدا در آن مهارت نداشته باشید Based on experience, by being active physically, you can also foster your problem-solving skills and become a better team member in your workplace براساس تجربه, از طریق فعالیت بدنی, شما همچنین میتوانید مهارتهای حل مشکلات خود را تقویت کرده و در محیط کار خود روحیه کار تیمی را تقویت نمائید Students oftentimes look for ways to reduce stress and enhance concentration plus self-esteem and also have better and stronger social interactions with classmates and others and playing sports can be a good shortcut to achieve them دانشجویان غالبا در جستجوی راههایی هستند جهت کاهش استرس و افزایش تمرکز و احترام فردی و همچنین داشتن تعاملات اجتماعی قویتر با دیگر همکلاسیها و دیگران و یکی از راههای میانبر مناسب جهت دست یافتن به آنها از طریق ورزش کردن است.