میزان استفاده از صفحات دیجیتال توسط دانشجویان

در ادامه بحث جلسه قبل قصد داریم به تعدادی دیگر از مواردی اشاره داشته باشیم که میتوانند بر روی سلامت دانشجویان و دانش آموزان دارای تاثیر باشند. مثلا امروزه متاسفانه میزان استفاده از برنامه های دیجیتال و صفحات رایانه ها و تبلتهای کامپیوتری به نحو چشم گیری افزایش پیدا کرده است. از آنطرف غذاهای خوردنی ناسالم نیز جای پای خود را در بین تقریبا همه اقشار جامعه باز نموده اند که میتوانند همگی بطور مستقیم و غیر مستقیم بر روی راندمان تحصیلی محصلین نیز دارای اثرات منفی و ناخواسته باشند. آیا بهتر نیست به جای خوردن غذاهای آماده و سریع که دارای مضرات زیادی هستند دانشجویان و افراد فعال در حوزه آکادمیک بیشتر به سمت و سوی میوه ها و سیزیجات تازه حرکت کرده و بتوانند به مرور در ذائقه خود تغییراتی ایجاد نمایند؟

Unhealthy foods are everywhere and smart students need to cut back on them as possible غذاهای ناسالم در همه جا وجود دارند و دانش آموزان باهوش بایستی تا آنجا که مقدور است مصرف آنها را کاهش دهند The problem is that most people including college students are often in a hurry and shortage of time and fast foods are easy to find and often inexpensive and affordable but they lack the necessary nutrients for the body مشکل این که بیشتر مردم شامل دانشجویان در عجله میباشند و زمان کافی در اختیار ندارند و از طرف دیگر غذاهای آماده به سادگی در دسترس و عموما ارزانقیمت و به صرفه هستند اما از آنطرف فاقد مواد غذایی مورد نیاز برای بدن میباشند Some students may complain that cooking is a hassle and difficult for them, especially during term exams but sure there are simple recipes to make

برخی دانشجویان از این گلایه مند هستند که آشپزی برای آنها دشوار و مخصمه میباشد, به ویژه در دوران امتحانات ترم اما قطعا دستورهای طبخ آسانی جهت مهیا کردن وجود دارند Of course all of us occasionally have fast and junk food but not making that a habit counts here البته همه ما گهگاه از غذاهای آماده و حاضری مصرف کرده ایم اما مهم این است که آنرا به صورت عادت انجام ندهیم Cutting down on screen time is extremely important for everyone, and students at high school and college are not an exception either کاهش خیره شدن به صفحات نمایشگر بسیار حائز اهمیت میباشد برای همگان و دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان نیز استثناء نمیباشند The bitter point is that nearly all of us are nowadays kind of addicted to cellphones, tablets, and computers and limiting screen time usage matters نکته تلخ این است که تقریبا همه ما امروزه به نوعی اعتیاد پیدا کرده ایم به گوشیهای تلفن و تبلتها و رایانه ها و کاهش زمان استفاده از آنها مهم میباشد.

The more you use digital screens, the more strain on your eyes and probably it will cause headache too هر قدر بیشتر به صفحات دیجیتال خیره شوید, بیشتر بر روی چشمان شما فشار و خستگی وارد خواهد شد و احتمالا این موجب سردرد میشود There are also apps and options to limit the blue light on your devices همچنین تعدادی برنامه و انتخاب وجود دارد جهت محدود نمودن نور آبی بر روی دستگاههای شما Importantly, how you rest and sleep during the night also has a crucial role to play همچنین میزان استراحت و خواب شما در طول شب نقش آفرینی میکند If you would like to be positive and productive during the day, get in the habit of sleeping enough and believe it or not using comfortable pillow and mattress also matters here چنانچه شما تمایل به مثبت اندیشی و سازنده و پرتحرک بودن در طول روز را دارید خواب کافی داشته باشید و شاید باورتان نشود اما استفاده از بالش و تشک راحت هم در این زمینه حائز اهمیت هستند.