اهمیت مهارت در تدریس خصوصی زبان انگلیسی و چند روش آموزشی

در زمینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی و همچنین شرکت در دوره های تقویت مکالمه شفاهی و نگارش مقالات علمی و آکادمیک جهت شرکت در دوره های پیشرفته شامل آمادگی برای برگزاری تستهای آیلتس و تافل میتوان به نکاتی اشاره داشت که بطور مستقیم به میزان مهارت داوطلبین بازمیگردد و قطعا در نمرات دریافتی آنها نیز دارای تاثیر خواهند بود. از آنطرف روشها و متدهای آموزشی مورد استفاده دبیران و آموزشگاهها و مؤسسات علمی پژوهشی قدری با یکدیگر متفاوت میباشند و هر یک از آنها دلایل خود را جهت انتخاب آنها ارائه میکنند. شاید شما هم نامهایی را شنیده و درباره آنها مطالبی را خوانده باشید مانند متد مستقیم یا غیر مستقیم و مبتنی بر ترجمه و استفاده از برنامه ها و نرم افزارهای دیداری شنیداری و غیره.

When it comes to learning and teaching English language, there are several methods and techniques to use and some of them seem to be more approachable than others در زمینه یادگیری و آموزش زبان انگلیسی روشها و تکنیکهای متعددی جهت استفاده وجود دارند اما برخی از آنها قابل دسترس تر میباشند Teachers and trainers would rely on these methods to achieve common educational objectives and goals معلمین و مربیان از این روشها استفاده میکنند تا به اهداف مشترک آموزشی دست یابند Of course it would differ to learn English communication skills as a beginner than preparing for the IELTS and TOEFL tests البته تفاوتی وجود دارد هنگامیکه نوبت به فراگیری مکالمه زبان انگلیسی به عنوان یک فرد مبتدی به میان می آید در قیاس با آمادگی جهت امتحانات آیلتس و تافل.

Through having proficiency in English language, you will be able to express your ideas and opinions globally and using words, vocabularies, and phrases از طریق کسب مهارت در زبان انگلیسی شما خواهید توانست تا نظرات و ایده های خود را به نحو بین المللی با استفاده از کلمات و واژگان و عبارات بیان نمائید In other words, if you would like to possess global communication skills and enjoy international educational and academic advancement, fostering your English language skills matters به عبارت دیگر, چنانچه شما تمایل دارید تا دارای مهارتهای محاوره و ارتباطی جهانی شوید و همچنین از فرصت پیشرفت بین المللی تحصیلات و آموزش بهره مند گردید تقویت مهارتهای زبان انگلیسی مهم میباشد Accessing information and resources can still be another element to bring up here موضوع دیگر که میتوان به آن اشاره داشت در اینجا دسترسی به منابع و آگاهی و معلومات میباشد.

When it comes to talking about teaching and tutoring methods, grammar and translation based system seem like a very old and kind of outdated plan در زمینه آموزش و روشهای تدریس خصوصی میتوان به دو روش خیلی قدیمی و تقریبا از رده خارج مبتنی بر ترجمه و گرامر اشاره داشت Direct method seems pretty workable in most cases and settings since in such courses, the students will act like learning their native language and they are barred from using it and instead purely communicate with their teachers using the target medium and via making mistakes and corrections they will gradually be able to speak fluently در روش مستقیم که تقریبا تا حد زیادی کارآمد میباشد فضای کلاسها برای دانش آموزان شبیه وقتی است که آنها زبان اول خود را بطور طبیعی یاد گرفتند و از آن استفاده نکرده و صرفا با معلمین خود از طریق زبان مقصد به تبادل نظر میپردازند و به مرور از طریق اشتباهات و تصحیح آنها به مکالمه روان نایل خواهند آمد.