مدیریت هوشمندانه کلاسهای آموزشی و نکاتی برای دبیران

صرفنظر از کلاس و رتبه آموزشی و تحصیلی و آکادمیک و همچنین دروس و رشته علمی که میتوان به آن اشاره داشت در ارتباط با برگزاری کلاسها در تقریبا کلیه سطوح, مساله ای که حائز اهمیت میباشد این است که معلمین و دبیران موفق و حرفه ای چگونه از عهده برگزاری چنین کلاسهایی بر می آیند و اینکه به چه راهکارهایی میتوان اشاره داشت در زمینه راه اندازی و اداره کلاسهای درسی صرفنظر از اینکه در مقاطع دبیرستان یا راهنمایی و متوسطه و ابتدایی یا حتی دانشگاهی هستند. آیا بهتر است بیشتر و بیشتر از نرم افزارها و سخت افزارهای آموزشی مبتنی بر فضای مجازی استفاده کرد؟ راهکارهای افزایش مشارکت محصلین چیستند؟ چگونه میتوان اشکالات آموزشی را برطرف نمود؟ آیا افزایش روحیه کار تیمی و دوستی و مودت بین دانش آموزان و دبیران راهگشاست؟

What are some of the practical hacks, tips and tricks which every single teacher should know and be aware of به چه تعداد راهکار و نکته عملی میتوان اشاره داشت که هر معلم و دبیری باید از آنها آگاهی داشته باشد؟ There is no doubt that teaching in classes can be a thrilling experience شکی وجود ندارد که آموزش و تعلیم در کلاسها را میتوان به عنوان تجربه ای هیجان انگیز تلقی نمود When it comes to having better and stronger proficiency as well as understanding of the educational requirements of their students, well-versed teachers and trainers need to be equipped with some classroom management techniques هنگامیکه نوبت به توانایی بهتر و قویتر به همراه درک صحیح نیازمندیهای آموزشی دانش آموزان به میان می آید, معلمین و مربیان مجرب نیاز به این دارند تا با تعدادی تکنیک مدیریت کلاس مجهز باشند It is clear that it is pretty essential to start a good academic year as well as pleasurable and seamless teaching environment and also keeping it that way throughout the whole year via development of efficient classroom methods

کاملا آشکار است که ضروری بنظر میرسد آغاز یک سال تحصیلی خوب و همچنین ادامه آن تا انتهای سال در کنار یک محیط آموزشی یکپارچه و شاد از طریق توسعه متدهای مؤثر در کلاسها To begin with, what are the typical classroom norms to define and clarify in the first place در وهله نخست, چه قوانین و مقررات و چارچوبهایی وجود دارند که تبیین و تعریف گردند؟ It is critical for classrooms to run smoothly and you as the teacher are expected to have the classroom setting and environment under control and also define some logical expectations for both students as well as the teacher ضروری است تا کلاسها به نحو مناسب و روان دایر بوده و اینکه از شما به عنوان معلم این انتظار میرود تا نظم و سیستم کلاسها را در دست و کنترل داشته باشید و همچنین اقدام به تعریف تعدادی انتظارات منطقی از جانب محصلین و همچنین معلم داشته باشید One proven method is to encourage the pupils to ask further questions about books, modules, and lessons and also have candid discussions about their studies, goals, as well as educational requirements

یک روش مؤثر و کارآمد این است که محصلین را تشویق نمود در جهت پرسش سؤالات بیشتر درباره کتابها, واحدها, و دروس و همچنین مباحثات رک و شفاف داشت در زمینه مطالعات, اهداف, و همچنین نیازمندیهای آموزشی آنها Next, it seems needed for teachers to create and establish a valuable, supportive, and mutual respect among the entire students and their instructors since fostering a healthy and caring relationship in classrooms matters در گام بعدی, نیاز است که معلمین نسبت به برقراری یک فضا و محیط دوستانه متقابل براساس احترام و ارزشمند که دارای نقش حمایتی باشد برای همه دانش آموزان و اساتیدشان اقدام نمایند چون تقویت این رابطه سالم و دلسوزانه در کلاسها مهم میباشد Cooperation and collaboration among students should be encouraged and other experiences like empathy and team-building also play roles here همکاری و تعامل در بین دانش آموزان بایستی تشویق گردد و همچنین دیگر تجربیات از قبیل عطوفت و مهربانی و تشکیل گروه و کار تیمی هم در اینجا دارای نقش هستند.

But how about establishing a clear routine in classes since based on experience, consistency is the key element for prolific teachers in order to align management professionally مساله دیگر برقرار نمودن یک برنامه روزمره و یکنواخت در کلاسها میباشد از آنجاییکه براساس تجربه, یکنواختی حائز اهمیت است و به عنوان عاملی کلیدی تلقی میشود برای معلمین سختکوش در راستای هم ترازی مقوله مدیریت به نحو حرفه ای All the primary items could be included in the daily plan in classrooms such as routines and transition periods همه موارد مهم و روزمره را میتوان در برنامه روزانه گنجاند شامل کارهای معمول و عمومی به همراه دوره های گذار به مقاطع بالاتر تحصیلی Furthermore, it is advised to create an environment where pupils are able to exhibit positive and constructive attitude and recognition including verbal compliments and bonuses to empower them به علاوه, توصیه میشود تا محیطی ایجاد نمود که در آن محصلین بتوانند طرز فکر و شناخت و رفتار مثبت و سازنده خویش را بروز دهند و همچنین تشویق و تقدیر کلامی و دیگر مشوقها و امتیازات جهت تقویت روحیه و اعتماد به نفس آنها.

It can be stated that efficient classroom management is considered fundamental when it comes to building an environment which tends to be conductive to the learning experience میتوان این استدلال را بیان نمود که مدیریت کلاس درس به روش کارآمد بسیار ضروری قلمداد میگردد در زمینه ساختن محیطی که در ارتباط با تجربه یادگیری و تعلیم رسانا و دارای هدایت میباشد As an example, positive interactions are significant and teachers would integrate plans which would address the students educational and basic needs به عنوان مثال, تعاملات مثبت دارای اهمیت میباشند و اینکه معلمین برنامه هایی را ادغام و پیاده سازی کرده که پاسخگوی نیازهای آموزشی و اساسی دانش آموزان خواهند بود In effect, a supporting learning space would be created from scratch and a caring trainer would attempt to navigate the complexities of the dynamics inside classrooms در حقیقت, یک فضا و محیط حمایتی شکل خواهد گرفت از ابتدا و همچنین یک معلم دلسوز اقدام به پیمایش و بررسی پیچیدگیهای عوامل پویا در کلاسها خواهد نمود.

While tailoring the educational and teaching approaches, teachers would be able to present classroom management methods and initiatives for different grade levels از طریق ارائه و بررسی نیازمندیهای آموزشی و همچنین روشهای تعلیمی, معلمین قادر خواهند بود تا به ارائه روشها و طرحهای ابتکاری مدیریت کلاسها برای سطوح مختلف بپردازند The point is that age-appropriate expectations are essential leading to success in schools and classrooms and articulating expectations as well as norms actually resonate with instruction methods and outcomes نکته این است که انتظارات متناسب با سن و سال ضروری میباشند در راستای موفقیت در مدارس و کلاسها و تبیین این انتظارات به همراه قوانین با نتایج و روشهای آموزش و تعلیم همخوانی و تناسب دارند Adaptation of instruction plans and course materials according to the diverse needs of pupils also matters تناسب برنامه های آموزشی و همچنین محتوای دوره ها هم مهم میباشند در همسان سازی با نیازهای متنوع و گوناگون محصلین For this reason, professional teachers need to take into consideration cultural diversity of the students and craft and execute classroom management tactics accordingly به همین دلیل, معلمین حرفه ای نیاز به این دارند تا تنوع فرهنگی دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار داده و اقدام به پیاده سازی و اجرای تاکتیکهای مدیریتی مناسب نمایند.