میتوان متقاعد شد که آموزش جهت موفقیت شغلی مهم است

بسیاری از افرادی که جویای کار و شغل میباشند و پا به بازار مشاغل و آگهی های متنوع استخدامی میگذارند در ذهن خود دارای دلایل و منطق و بحثهای زیادی میباشند که به نظر و عقیده خود متقاعد کننده هستند. مثلا افرادی هستند که اصولا چندان به ادامه تحصیل و آموزش عالی خیلی اعتقاد نداشته و بیشتر بر روی کسب مهارت و تجربه برای موفقیت شغلی پافشاری میکنند. از آنطرف افراد بسیار زیادی نیز هستند که در جستجوی تلفیقی از آموزش و مهارت بوده و اعتقاد دارند که بدون کسب مهارت در ترکیب با تعلیم و شرکت در کلاسهای آموزشی چندان ارتقاء شغلی بالایی در انتظار آنها نخواهد بود. در مقاله امروز به چندین نکته و دلیل اشاره میکنیم که براساس تجربه و تحقیقات میتوانند به همه افراد جویای شغل کمک کنند تا بهتر بدرخشند.

It is possible to mention a few compelling benefits and reasons associated with education and gaining skills pertaining to landing a good job این امکان وجود دارد تا به تعدادی مزایا و دلایل متقاعد کننده اشاره داشت در زمینه آموزش و کسب مهارتها در جهت تصدی یک شغل مناسب It is enough to have a glance at the job market lately to discover a lot of press and news regarding companies which surprisingly may not require college degrees for their job candidates کافی است تا نگاهی به بازار استخدامی بیندازید تا خیلی گزارش و اخبار پیدا کنید درباره شرکتهایی که در عین تعجب از داوطلبین مشاغل خود مدارک دانشگاهی مطالبه نمیکنند On the other hand, nearly everyone is familiar with stories and tales of brilliantly successful people and founders of start-ups and corporations who themselves did not finish their college education and such pieces of news could seem wired and vogue in the first place

از طرف دیگر, تقریبا همه آشنا هستند با داستانها و قصه هایی در رابطه با افراد نابغه و مشهوری که خود موفق به تکمیل تحصیل دانشگاهی خود نشدند و مؤسسین شرکتهای نوپا و بزرگ بوده اند و این گزارشها و اخبار در وهله نخست گیج کننده به نظر میرسند However, although it might be true that a lot of organizations may reduce their needs and requirements for college degrees in employment, still holding one reputable degree can yield tremendous advantages for the careers you are pursuing اما گرچه این مطلب صحیح میباشد که بسیاری از سازمانها و ادارات ممکن است نیازمندیهای خود برای مدارج دانشگاهی متقاضیان استخدامی را کاهش دهند, اما داشتن مدرک معتبر هنوز هم میتواند به شما در پیدا کردن مشاغل برای خود بسیار کمک شایانی نماید Also, you will be better able to make more money, and the opportunities to advance in your job and also you will be capable of achieving success and happiness later on همچنین شما بهتر قادر خواهید بود تا درآمد بیشتری داشته و بعدا از موفقیت و خوشحالی هم برخوردار شوید.

The point is that although there might be ways to become successful via choosing alternative routes and paths, but if you are aware of the information, data, plus the tradeoffs through becoming knowledgeable in your career industry, you will be able to make the finest and best decisions for your passions, as well as ambitions and also aspirations in the short and long terms نکته این است که گرچه دیگر راهها نیز جهت موفقیت وجود دارند شامل روشهای ثانویه, اما از طریق آگاه بودن از اطلاعات در زمینه شغلیتان , دانش و راههای سبک و سنگین کردن شما خواهید توانست بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایید در جهت عشق و علاقه و جاه طلبیها و اهدافتان در کوتاه و بلند مدت Sure there are statistics to guide you قطعا آمار و اطلاعاتی وجود دارند تا شما را هدایت کنند According to research, especially in recent years, due to the tight labor market in many places, so many employers have been loosening their demands and requirements for the positions available and instead they have attempted to seek what is called expanded pools and quantities of candidates

طبق تحقیقات, به ویژه در سالهای اخیر, به دلیل بازار کار رقابتی در بسیاری از مکانها, خیلی از کارفرمایان بیشتر در زمینه نیازمندیهای مشاغل انعطاف نشان داده اند برای مشاغل موجود و به جای آن به اصطلاح میزان و معیار و تعداد انتخاب و اشتغال کارمندان را سهل و تسهیل و افزایش داده اند On the flip side, according to the statistics, in countries such as the United States, attaining a higher degree of education has been directly connected and correlated with greater earnings and perks for the staff and unemployment likelihood in such areas has been low as well از آنطرف, طبق آمار و ارقام, در کشورهایی از قبیل آمریکا داشتن مدرک آموزش بالاتر مترادف و ارتباط مستقیم داشته است با درآمد و مزایای بیشتر برای کارمندان و همچنین آمار بیکاری در چنین حوزه هایی پایین بوده است Some polls have also been conducted, reflecting viewpoints of ordinary people who have asserted that they also believe education is necessary in order to become successful at work همچنین طبق برخی نظرسنجی هایی که انجام شده اند, مردم عادی هم بیان داشته اند که به عقیده آنها آموزش جهت توفیق در زمینه شغلی ضروری میباشد.

Furthermore, beside realities and reflections of the job market and financially, as well as the statistical connections with accomplishment and career success, sure there are other extra benefits and advantages arising from getting a college degree به علاوه, در کنار واقعیتها و ارتباطات و انعکاسهای بازار کار و به لحاظ مالی به همراه ارتباط آماری با توفیق در زمینه اشتغال, قطعا مزایا و نقاط مثبت دیگری نیز وجود دارند که با کسب مدارج و مدارک دانشگاهی مرتبط میباشند To begin with, embracing your study accomplishment matters در وهله نخست افتخار کردن به دستاورهای تحصیلی تان حائز اهمیت میباشد Your mindset could perhaps be one of the most significant benefits of graduation from a university and obtaining your degree ذهنیت شما احتمالا میتواند به عنوان یکی از مهمترین اصول تلقی شود در زمینه فارغ التحصیلی از دانشگاه و کسب مدرک خود College graduates naturally feel proud of their academic achievements and more self-confident in their lives and careers فارغ التحصیلان دانشگاهی طبیعتا بیشتر احساس غرور میکنند در زمینه دستاوردهای آکادمیک خود و در زندگی و حرفه دارای اعتماد به نفس بالاتری هستند In addition, they would also feel empowered and encouraged to pursue their dream careers به علاوه آنها همچنین احساس تشویق و ترغیب میکنند تا در جستجوی مشاغل رویایی خود باشند.

It is argued that this sort of self-confidence as well as agency and being dynamic are extremely invaluable since you are already feeling pleasant about what your have achieved and the direction you are moving in and consequently you will convey and communicate this kind of positivity and mentality while attending interview sessions and affecting the leaders and colleagues who will show interest in working with you این نظریه وجود دارد که این حس اعتماد به نفس و پویایی و فعالیت بسیار دارای ارزش میباشد چون شما احساس خوشحالی و رضایتمندی از آنچه تحصیل نموده اید را دارید و اینکه در چه جهتی در پیش میروید و این حس و تجربه و مثبت اندیشی را در میان میگذارید با کارمندان و مدیران و همچنین در جلسات مصاحبه شغلی با دیگر افرادی که علاقمندی خود را با کار در کنار شما نشان میدهند Furthermore, once we look at the rejection rates of many job candidates, we notice that most of them in this process have not achieved necessary and required education level and so, holding a university degree can offer still another benefit in the recruiting process and being highly educated can help you avoid and leap through this job barrier

به علاوه, هنگامیکه به آمار افراد متقاضی مشاغل که مردود شده اند می نگریم درمیابیم که اکثر آنها فاقد مدارک و مدارج مورد نیاز علمی آموزشی جهت مشاغل بوده اند و بنابراین داشتن مدرک دانشگاهی میتواند مزیت دیگری به ارمغان بیاورد در زمینه استخدام و فرآیند اشتغال و داشتن تحصیلات عالیه به شما در عبور از این سد یاری میرساند A lot of people opine that in order to land a prestigious job, having a degree can be helpful and also offer higher chances of you working in a top managerial and office role بسیاری از افراد بر این باور میباشند که داشتن مدرک میتواند در کسب شغل عالی و ممتاز دارای تاثیر باشد و اینکه شما از شانس و فرصت بالاتری جهت تصدی مشاغل رده بالای اداری و مدیریتی برخوردار خواهید بود In terms of getting a better salary and enjoying job security, having a college degree plays a role too همچنین به لحاظ دریافت درآمد و داشتن امنیت شغلی بالاتر, داشتن مدرک دانشگاهی نقش آفرینی میکند.

Many job applicants assert that in their opinion, achieving a higher degree can be equal to driving higher earnings and they can expect better job security and that better education can help their needs met and that they will later be able to make accurate choices in their lives which align with their aspirations and ultimately feel happiness in their lives and workplaces بسیاری از افراد جویای کار اعتقاد دارند که کسب مدرک بالاتر آموزشی مترادف میباشد با درآمد بالاتر و همچنین برخورداری از امنیت شغلی بهتر و اینکه آموزش بهتر میتواند در برآورده شدن نیازمندیهای آنها سودمند باشد و اینکه بعدا در زندگی و شغل تصمیمات بهتری اتخاذ خواهند نمود که در راستای اهداف و آرزوهای آنها بوده و در داشتن احساس شادمانی در زندگی و محیط کار برایشان مفید باشد How about getting job promotions according to the overall performance اما مطلب دیگر در ارتباط با ارتقاء شغلی بر اساس عملکرد کلی است Linking education with office performance is a strong belief among many people nowadays امروزه باور اینکه آموزش با عملکرد کلی اداری در ارتباط میباشد بسیار قوی است.

In other words, a higher degree of educational attainment and gaining could eventually drive and trigger stronger job performance and that promotion awaits those with greater and higher education به عبارت دیگر, حصول مدرک آموزشی بالاتر میتواند منجر به عملکرد قویتر گردد و همچنین ارتقاء شغلی در انتظار افرادی است که دارای تحصیلات بالاتری میباشند Better job performance can lead to feeling more rewarded and fulfillment and ultimately lead to self-esteem among colleagues and that the management and the employer will notice your performance and you will be able to excel at your job عملکرد بهتر شغلی میتواند به داشتن احساس بالاتر رضایت منجر شود و در نهایت به وقار و احترام در بین همکاران و اینکه مدیریت و کارفرما متوجه عملکرد و کار شما شده و شما قادر خواهید بود در شغل خود بدرخشید.