پرداختن به موضوع نوین آموزشی یادگیری خرد

در زمینه آموزش و تعلیم علوم چه در محیطهای آکادمیک از قبیل دانشگاهها و مدارس در همه مقاطع و همچنین چه در مؤسسات علمی پژوهشی و تجاری که در آنها برای کارمندان دوره های تکمیلی جهت کسب تجربیات و مهارتهای لازم برای افزایش بهره وری و راندمان کاری شرکتها و ادارات برگزار میشوند, میتوان از منابع آموزشی متنوعی بهره مند شد, مانند کتابها و دوره های فشرده و چه با استفاده از مطلب و روش و متد نوین آموزشی که از آن به عنوان یادگیری خرد و ریز امروزه نام برده میشود. میتوان در ارتباط با این حوزه از نقاط قوت بسیاری نام برد از قبیل اجتناب از خسته شدن دانشجویان و شاگردان و کارمندان در حین شرکت در دوره ها و اینکه منابع درسی و آموزشی به صفحات و بخشهای بسیار کوچکتری نقسیم میشوند که همواره در دسترس هستند.

In terms of microlearning, which is kind of new educational phenomenon, there are several tips and questions to address and bring up در زمینه یادگیری خرد و ریز, که تقریبا از آن به عنوان یک پدیده نوین یاد میگردد, تعدادی پرسش و نکات جهت مطرح و بررسی نمودن وجود دارند The primary question to raise in this respect is whether or not development of microlearning would enhance educational and office outcomes در وهله نخست, پرسشی مطرح میشود که آیا توسعه یادگیری خرد میتواند منتج به تقویت و ارتقاء نتایج آموزشی و اداری گردد؟ What are opinions of training consultants when it comes to deciding on microlearning as well as the resources needed to make training and education more fruitful نظرات مشاورین تربیتی در زمینه تصمیم گیری میکرو یادگیری چیست و اینکه به چه منابعی نیاز است که بتوان آموزش و تربیت را بیشتر ثمر بخش نمود؟ Can microlearning be used in training employees and teachers آیا میتوان با استفاده از ریز یادگیری به تربیت کارمندان و معلمین پرداخت؟

Did you know that nowadays part of instructional design is making use of microlearning techniques آیا میدانستید که امروزه بخشی از طراحی دستورالعملهای آموزشی استفاده از روشهای یادگیری خرد میباشد؟ There are plenty of advantages associated with this enhanced, modern kind of learning which can properly bridge academic skills gaps مزایای بسیاری در ارتباط با این روش مدرن و بهبود یافته یادگیری وجود دارند که میتوانند به شایستگی جاهای خالی مهارتهای آکادمیک را پر کنند In training courses, the seat time of the students and applicants can be greatly saved در دوره های آموزشی, با شرکت دانشجویان و متقاضیان, مدت زمان حضور و نشست در کلاسها بسیار بهینه و در آنها صرفه جویی خواهد شد Furthermore, there is flexibility in the courses and the subjects to learn به علاوه, در ارتباط با فراگیری دوره ها و مطالب آموزشی و درسی انعطاف وجود دارد In addition, based on experience, learning rates would be greatly increased since further engagement of the participants as well as ease of retention would be clearly observed

به علاوه, براساس تجربیات, نرخ یادگیری به نحو فزاینده ای افزایش خواهد یافت از آنجاییکه مشارکت شرکت کنندگان به همراه سهولت در به خاطر سپردن معلومات به روشنی مشاهده خواهند شد Last but not least, the learned and practiced content and subject can be potentially reused which can be considered a refresher or aid in education and office projects نکته ای که در پایان به آن اشاره میشود و از اهمیت برخوردار میباشد این است که مطلب و موضوع تمرین و فرا گرفته شده را میتوان بالقوه مجددا مورد استفاده قرار داد که این خود میتواند به عنوان یک عامل تازه و جدید در زمینه آموزش و پروژه های اداری قلمداد گردد Of course microlearning is not used by the entire colleges and organizations البته یادگیری خرد توسط همه دانشکده ها و ادارات مورد استفاده قرار نمیگیرد The ILT method which stands for instructor-led training is widely practiced in courses which are held in person and can be pretty effective in development and teaching of new concepts and processes

روش آی ال تی که مخفف آموزش ارائه شده توسط مربی میباشد در سطح وسیعی در دوره های حضوری مورد استفاده و تمرین قرار میگیرد و بسیار مؤثر میباشد در آموزش و توسعه مفاهیم و دوره های نوین On the other hand, if you wonder where micro-learning can be most effective, we can refer to the business associated initiatives or academic projects in large scale like running online classes and in situations where learners, employees, and students need to absorb and grasp knowledge quickly and pursue solutions with limited disruption and lack of concentration to their everyday tasks and routines از طرف دیگر, چنانچه شما این پرسش را داشته باشید که یادگیری خرد و ریز در کجا بسیار کارآمد میباشد میتوانیم اشاره داشته باشیم به طرحهای ابتکاری یا پروژه های آکادمیک و علمی در سطح و مقیاس بزرگ از قبیل اداره کردن کلاسهای آنلاین و یا در موقعیتهایی که در آنها شاگردان و کارمندان و دانشجویان نیاز به فراگیری و کسب علوم و معلومات به سرعت را دارند یا اینکه در جستجوی راهکارهایی هستند که در امور و کارهای روزمره آنها کمترین تداخل و عدم تمرکز را به بار آورند The concept of micro learning can be added to other types of learning as a great supplement, especially in management and leadership as well as compliance process where maintenance and regulation of established academic and official guidelines matters

مفهوم ریز یادگیری را میتوان به دیگر انواع تعلیم افزود به عنوان یک مکمل عالی, به ویژه در زمینه مدیریت و راهبری و همچنین در فرآیند انطباق که در آن نگاهداری و حفظ قوانین و مقررات و راهکارهای فعلی و موجود آکادمیک و اداری دارای اهمیت است When it comes to establishing microlearning at an institute, in terms of design and development of that process, a few questions and guidelines could be discussed to identify and discover weather or not the solution is right for the respected university, school, and organization هنگامیکه نوبت به برقراری یادگیری خرد در یک مؤسسه به میان می آید, به لحاظ طراحی و توسعه این فرآیند, تعدادی پرسش و راهکار مطرح میشوند که به این نتیجه رسید که آیا این راهکار اصولا برای دانشگاه, مدرسه, و سازمان مذکور مناسب میباشد یا خیر Let’s have a glance at the standard checklist being used by training consultants به اتفاق یکدیگر نگاه اجمالی می اندازیم به لیستی از مواردی که مورد ارزیابی و استفاده مشاورین آموزشی قرار میگیرند First off, is it possible to break and narrow down the performance objective of the organization into smaller particles

در ابتدا, آیا این امکان وجود دارد که اهداف اجرایی سازمان را به موارد و قطعات و جزییات کوچکتر تقسیم بندی نمود؟ What step-by-step processes need to be reviewed and followed in order to achieve and determine outcomes چه راهکارهای گام به گام بایستی مورد ارزیابی و جستجو قرار گیرند تا دستاوردها مورد تحقق و تعیین شوند؟ Secondly, what are the prospects of making the learning available at the point of need and how can microlearning be integrated into lessons, studies and the employees calendars در وهله دوم, شانس و فرصت تحقق و دایر نمودن ریز یادگیری در زمان مورد نیاز چه مقدار میباشد و اینکه چگونه میتوان این فرآیند را در برنامه درسی, مطالعات, و همچنین تقویم کاری کارمندان افزود و گنجاند؟ The next big step concerns using proper tools and hardware plus software and that the team members also should be equipped with such programs too such as interactive animations plus visuals and multimedia presentations گام مهم بعدی مربوط میشود به استفاده مناسب سخت افزار و نرم افزار و اینکه اعضاء گروه نیز بایستی مجهز به چنین برنامه هایی باشند شامل پویانمایی های تعاملی در کنار برنامه ها و ارائه های تصویری و چند رسانه ای.