استفاده یا ممنوعیت کاربرد تلفن همراه در محیطهای آموزشی

در زمینه کاربرد یا ممنوعیت استفاده از تلفنهای همراه در مدارس و دانشگاهها و دیگر مراکز علمی آموزشی سخن بسیار رفته است و کارشناسان عقاید نسبتا متفاوتی نیز دارند. اما اصولا بهتر است کاربرد دستگاههای تلفن همراه و هوشمند را در مدارس و دانشگاهها و دیگر مراکز آکادمیک به حداقل رساند که این خود میتواند به بار آورنده نتایج مفید و سودمندی باشد. به عنوان مثال تصور کنید که معلمین و اساتید مشغول ارائه دروس میباشند و برخی از دانش آموزان و محصلین به جای توجه به مطالب آموزشی با گوشیهای خود سرگرم باشند که این خود میتواند نظم و ترتیب کلاسها را بر هم زند. از آنطرف بسیاری از دانش آموزان تجربه ناخوشایند پیامکهای نامطلوب را در کلاسها دارند و همچنین به لحاظ ایمنی و امنیت نیز آوردن گوشیها به کلاسها میتواند مشکل ساز باشد.

Cellphone bans still remains a hot topic at schools and colleges and among educational experts and many people and parents believe that prohibiting the use of smartphones in educational settings would ease the students’ stress plus anxiety but what is your take on that ممنوعیت استفاده از تلفنها در مدارس و دانشگاهها همچنان به عنوان یک موضوع داغ در بین کارشناسان آموزشی مطرح میباشد و بسیاری از مردم و والدین بر این عقیده هستند که قدغن نمودن کاربرد تلفنهای همراه هوشمند در محیطهای آموزشی میتواند به کاهش استرس و نگرانی محصلین کمک کند اما نظر شما در این باره چیست؟ It seems that more and more schools continue strictly limiting students’ cellphone use on campus به نظر میرسد بسیاری از مدارس به شدت کاربرد تلفنها توسط دانش آموزان را در محیط آموزشی پردیس محدود میکنند In many facilities, the learners need to drop their phones and backpacks off at the front of the classes and they are only allowed to take laptops and stationary materials to their desks

در بسیاری از محیطها, شاگردان بایستی تا گوشیها و کوله پشتیهای خود را در قبل از کلاس تحویل داده و فقط با لپتاپ و لوازم التحریر خود به میز و نیمکت خود بروند Such measures are in place in order to prohibit learners’ application of smartphones during instructional time and a lot of people welcome such actions and policies چنین اقداماتی صورت میگیرند تا در طی زمان آموزشی استفاده فراگیران از گوشیهای همراه خود را ممنوع نمایند و بسیاری از افراد از چنین کارهایی استقبال میکنند It seems to have taken some time before making up such rules and regulations but so far the outcomes on a very wide academic scale has been extraordinarily positive for students’ mental health and educational performance به نظر میرسد که مدت زمانی سپری شده است تا چنین قوانین و مقرراتی به مرحله اجرا درآمده اند اما در مقیاس وسیع و آموزشی نتایج بسیار درخشان و مثبت بوده اند به لحاظ سلامت فکری و همچنین عملکرد آموزشی محصلین Nowadays a lot of principals and school district superintendents count such anecdotal perspectives and statistics امروزه بسیاری از مدیران و ناظمهای نواحی مدارس به اظهار و ارائه چنین آمار و ارقام مبادرت می ورزند.

From aspects of being more engaged and have better social experience, such measures have seemed to pay off and also according to the results, the apathy on behalf of the students has begun to wane از جنبه های مشارکت و داشتن تجربیات اجتماعی بهتر, چنین اقداماتی به نظر میرسد که در حال نتیجه دادن باشد و طبق نتایج, بی تفاوتی از جانب محصلین نیز در حال کمرنگ شدن است Fortunately, in many schools all over the world, the staff are restricting the students’ use of smartphones inside classrooms since they are overwhelmingly concerned about their academic performance plus social and emotional health خوشبختانه, در بسیاری از مدارس در سطح جهان, کارمندان در حال محدود نمودن کاربرد تلفنهای همراه هوشمند توسط دانش آموزان در داخل کلاسها هستند از آنجاییکه آنها به نحو فزاینده ای نگران عملکرد آکادمیک و علمی و سلامت اجتماعی و احساسی عاطفی آنها هستند In other words, a common motivation for schools to prohibit phone use is to actually eliminate a source of distraction

به عبارت دیگر, یکی از انگیزه های مشترک در راستای ممنوعیت استفاده از تلفن در واقع برطرف کردن منبع حواس پرتی میباشد However, there is more than one way to restrict usage of cellphones in academic settings اما بیش از یک روش وجود دارد در ارتباط با محدود نمودن کاربرد تلفنها در محیطهای آکادمیک For instance, such restrictions can take a variety of forms like limiting students’ phone use only during the classroom time and allowing them to have access to their gadgets between classes and during meal time or break time, yet there are some schools and educational institutes which prohibit phones all day به عنوان نمونه, چنین محدودیتهایی ممکن است به طرق مختلف اعمال شوند مانند محدود و قدغن نمودن کاربرد تلفنها توسط محصلین فقط در طی زمان کلاسها و اینکه به آنها اجازه داده شود در زنگ تفریح و در بین کلاسها و در زمان صرف غذا از آنها استفاده کنند, با این حال مدارسی هم وجود دارند که کلا کاربرد تلفنها را در تمام ساعات روز ممنوع مینمایند.

In the meantime, educators have been smart to find creative methods to separate students from their phones like placing some holders in the classrooms where pupils would place their phones upon entering classrooms در همین حین, مربیان از روشهای خلاقانه استفاده نموده اند تا دانش آموزان را از گوشیهایشان جدا کنند مثلا در مبادی ورودی کلاسها جاهایی تعبیه شده است که محصلین گوشیهای خود را آنجا قرار میدهند Elsewhere, other gadgets have been used to lock phones and that students would tap them against a magnetic device on their way out of the door and classrooms در جاهای دیگر از دیگر لوازم و وسایل استفاده شده است از قبیل اینکه از آنها برای قفل کردن گوشیها استفاده شده و دانش آموزان در حین خروج ار درب کلاسها با نزدیک کردن گوشیهای خود به آهن ربا و مغناطیس گوشیهای خود را از حالت قفل خارج میکنند Around three quarters of schools have successfully prohibited non-academic use of cellphones during school hours in recent months and years

در خلال ماهها و سالهای اخیر حدودا سه چهارم مدارس به نحو موفقیت آمیز توانسته اند استفاده غیر آکادمیک تلفنها را در ساعات مدرسه ممنوع نمایند A lot of discussion and focus has been placed on teens’ constant application of phones plus social media in classrooms, and so a growing trend of concerns has been observed about adolescents worsening and worrying mental health بسیاری از بحثها و تمرکز عمدتا بر روی استفاده مستمر نوجوانان از گوشیهای خود و همچنین رسانه های اجتماعی در کلاسها بوده است و بنابراین یک روند رو به رشد و نگران کننده در حوزه وخیم تر شدن سلامت ذهنی جوانان مشاهده شده است The point is that a growing number of studies and research have directly linked children’s use of smartphones as well as social media to their mental health being deteriorated and that screen time has been directly affecting their mental well-being and even depression in many pupils نکته این است که تحقیقات و مطالعات رو به رشدی انجام شده اند که استفاده از تلفنهای هوشمند و رسانه های اجتماعی توسط دانش آموزان را مستقیما با سلامت فکری و ذهنی آنها مرتبط دانسته اند و اینکه میزان استفاده از صفحات چنین دستگاههایی بر سلامت و حتی افسردگی خیلی از محصلین تاثیر دارد.