بهبود و تقویت فنون و روشهای تعلیم و آموزش از مسیر هوش مصنوعی

هوش مصنوعی, گرچه به ظاهر یک مفهوم و اختراع یا فن آوری و نوآوری جدید در سالهای اخیر میباشد و بسیاری از افراد آنرا در حوزه های تجارت و اینترنت و فضای مجازی ارزیابی میکنند, اما به سرعت جای پای خود را در زمینه آموزش و تحصیلات آکادمیک و مقاله نویسی و نگارش و در یک کلام تعلیم باز کرده است و اساتید دانشگاه و معلمین به مرور خود را با این تازه وارد در زمینه تحصیلات تکمیلی وفق داده و هماهنگ میکنند. نیازی به این نیست که کاملا از هوش مصنوعی تعریف و تمجید کرد یا آنرا به طور کلی مردود اعلام نمود چون میتوان با بهره گیری از استعدادها و قابلیتهای روزافزون آن و مطابق الگوهای آموزشی به تقویت و بهبود امر آموزش و تعلیم در همه رده های تحصیلی همت گماشت. راستی به چه سر فصلهائی میتوان در این زمینه اشاره داشت؟

In your opinion, can artificial intelligence usher in a massive improvement in the area of instruction and teaching and what are some common experiences of professional and experienced educators in this regard به عقیده شما, آیا هوش مصنوعی میتواند آغازگر یک تحول و بهبودی عظیم در حوزه آموزش و تعلیم باشد و نظر و عقیده و تجربیات مربیان حرفه ای و مجرب در این زمینه چیست؟ As some experts are touting the AI, many new teachers and trainers seem to be trying it out in their careers همانگونه که کارشناسان در زمینه هوش مصنوعی امیدوار و با انگیزه میباشند, به نظر میرسد که مربیان و معلمین جدید نیز در حال آزمایش و تست آن در حرفه خود هستند Even according to some research being recently conducted, some teachers have already begun opting for the new ChatGPT which is a writing prompt powered by the artificial intelligence

حتی براساس برخی تحقیقات اخیر که به انجام رسیده اند, تعدادی از معلمین از مدتی پیش در کار و حرفه خود از برنامه چت جی پی تی که نوعی برنامه سریع و دقیق جهت نگارش که توسط هوش مصنوعی فعال شده است بهره برده اند Having said that, there are some drawbacks and downsides to this new invention and phenomenon as well, such as data privacy issues as well as inaccurate or even biased responses since it might pull data from sources which are faulty در کنار این مطالب که ذکر شدند, به نظر میرسد نقاط ضعفی نیز در ارتباط با این پدیده و اختراع جدید به چشم میخورند مانند موارد حفظ امنیت محتوا که میتوانند ناصحیح و یا اینکه جانبدارانه باشند از آنجائیکه شاید از منابع خبری و اطلاعات غیر صحیح گردآوری شده و استخراج شده باشند Despite such issues, many teachers have begun using AI-powered applications and software programs when it comes to lesson planning, getting in touch with students parents plus offering feedback on the pupils daily and weekly assignments and all of such solutions seem to have made their jobs much easier and more efficient

علیرغم این موارد, بسیاری از معلمین استفاده از برنامه های مبتنی بر هوش مصنوعی را آغاز نموده اند در زمینه طرح دروس, داشتن ارتباط با والدین دانش آموزان به علاوه ارائه بازخورد در زمینه تکالیف روزانه و هفتگی محصلین و همه این راه حلها به نظر میرسد که تسهیل کننده و اثر بخش مشاغل آنها نیز میباشند As stated above, AI can best be used when it comes to do planning in education همانطور که در بالا به آن اشاره شد, میتوان از هوش مصنوعی به بهترین شکل استفاده کرد در بخش برنامه ریزی آموزشی Such modern tools and applications can be employed to amass comments and tips on better instruction and teaching میتوان از این برنامه های نوین بهره جست در ارتباط با جمع آوری کلی نظرات و نکات در بخش آموزش و تعلیم درسها For instance, presenting lessons in an innovative way as well as composing emails plus creating checklists for the classes can easily be carried out via using artificial intelligence

به عنوان نمونه, میتوان به راحتی از هوش مصنوعی استفاده کرد در زمینه ارائه دروس به نحو خلاقانه به همراه نگارش رایانامه و تهیه لیست و فهرستی از کارها که بایستی در کلاسها به انجام برسند The point is that AI can give us original ideas as a starting point and an initial resource to save time and enhance efficiency نکته این است که هوش مصنوعی میتواند به ما ایده های اصلی ارائه دهد به همراه منابع دست اول و خلاقانه که منتج به صرفه جویی در زمان و افزایش بهره وری خواهد شد Such tools can be merged with and embedded into the curricula, providing teachers with new entire lessons and plans broken down into easily manageable segments میتوان از این ابزارها بهره جست در زمینه ادغام و تثبیت تقویم آموزشی که برای معلمین برای همه دروس طرحهای همراه با جزئیات ارائه نمایند که به راحتی دارای بخشهای قابل مدیریت نیز میباشند Even there are options when it comes to preparing templates for emailing parents of the pupils and that the teachers would merely need to replace the specifics and certain parts of the outgoing messages with relevant details

حتی در زمینه ارسال ایمیل به والدین محصلین راهکارهائی در زمینه تهیه قالبهای مورد استفاده وجود دارند و اینکه معلمین صرفا اکتفا میکنند به جابجائی موارد ویژه و برخی جزئیات برای ارسال نامه های خروجی همراه با مطالب مرتبط It is advised for teachers to fully understand and comprehend details of how to work with AI programs before introducing them to the students توصیه میشود که معلمین نخست کاملا با نحوه کار برنامه های هوش مصنوعی آشنا شده و سپس آنها را به دانش آموزان معرفی و عرضه نمایند Trainers need to incorporate such applications in their classrooms and teach students how to use them responsibly and in an effective manner مربیان نیاز به ادغام چنین برنامه هائی در کلاسهای خود دارند و اینکه به دانش آموزان آموزش دهند که چگونه از آنها به نحو مسؤلیت پذیر و مؤثر استفاده نمایند Even the schools and universities can advocate for the use of AI by learners حتی مدارس و دانشگاهها میتوانند از استفاده هوش مصنوعی توسط شاگردان حمایت نمایند.

On the flip side, critics contend that there is a risk that in the future AI might replace the important role of teachers in the classrooms and apparently that would be going too far از آنطرف, منتقدین بر این عقیده میباشند که در آینده این احتمال میرود که هوش مصنوعی جایگزین نقش مهم معلمین در کلاسهای درس شود که در آنصورت زیاده روی و افراط خواهد بود But fortunately the good news is that there are a lot of things and features that machines and software programs would never be able to replicate great teachers اما خوشبختانه خبر خوب این است که بسیاری از ویژگیها وجود دارند که ماشینها و نرم افزارها هرگز قادر به کپی برداری از معلمین برجسته نخواهند بود Innovate trainers and educators opine that artificial intelligence could be interpreted as the future of education مربیان و معلمین خلاق و پیشرو بر این عقیده هستند که هوش مصنوعی را میتوان به عنوان آینده آموزش تفسیر نمود There is an advice for teachers and students and that is to implement AI features into familiar applications and programs توصیه ای برای معلمین و دانش آموزان وجود دارد و آن این است که ویژگیهای هوش مصنوعی را در برنامه های آشنا پیاده سازی نمایند.