علاقه وافر معلمین به آموزش و گامهای موفقیت فارغ التحصیلان

معلمین افراد بسیار دلسوزی هستند که در زمینه آموزش و تعلیم و انتقال آگاهی و دانش و مفاهیم علمی و آکادمیک به محصلین و دانش آموزان نقش خیلی مهمی در جامعه ایفا میکنند. از آنطرف دانش آموزان و دانشجویان روز به روز به مقطع حساس و با اهمیت فارغ التحصیلی از مراکز علمی خود نزدیک میشوند و بایستی تا برای آینده شان اهداف روشن و قابل دسترسی را ترسیم نمایند. اصولا چه گامهائی را میتوان برداشت تا به قشر محصلین و همچنین معلمان و اساتید دانشکده و دانشگاه در نیل به این هدف یاری رساند؟ چطور میشود تا عشق و علاقه به تحصیل و تعلیم و تربیت را در وجود محصلین و شاگردان و همچنین اولیای مدارس و مؤسسات آموزش عالی تشویق و ترغیب نمود و افزایش داد؟ چه گامهائی قابل برداشت در این زمینه میباشند؟

Teachers and trainers and educators love some things most about their careers but what are they معلمین و مربیان آموزشی به چیزهایی در زمینه شغلی خود بسیار علاقمند میباشند اما آنها چیستند؟ It could be accurate to assert that even the best and most passionate and prolific teachers need some uplifting reminders to get encouraged for the new educational year میتواند صحیح باشد که این اظهار نظر را داشت که حتی علاقمندترین و پرکارترین معلمین نیز برای آمادگی جهت سال تحصیلی جدید نیاز به تجدید قوا و روحیه دارند The new school year can offer teachers and university instructors with responsibilities as well as novel opportunities سال جدید تحصیلی میتواند برای معلمین و اساتید دانشگاه یادآور و ارمغان آورنده مسؤلیتها و همچنین فرصتهای نوین باشد It is estimated that the teaching profession today brings joy and also loss of joy for some teachers which needs to be addressed properly and on time

میتوان این تخمین را داشت که در زمینه شغل معلمی در مقطع کنونی دو مقوله شور و شعف و همچنین از دست دادن خوشحالی برای برخی معلمین وجود دارد که بایستی به نحو شایسته و به موقع مورد بررسی واقع گردد Passionate educators need to be reminded to remain joyful and creative in classrooms بایستی به مربیان دلسوز این یادآوری شود که در کلاسها شادمان و خلاق باشند Even if some school years are challenging, it is practical to have intention of being positive and filled with joy حتی چنانچه برخی سالهای تحصیلی چالش برانگیز باشند, میتوان این قصد و انگیزه را داشت که مثبت اندیش و پر از شادی و نشاط بود The reason behind this notion is that every single student stepping into the classroom rightfully deserves the chance to be greeted by a joyful teacher منطقی که در پشت این نظریه وجود دارد این است که هر یک از دانشجویانی که پای به کلاس میگذارد به درستی واجد این حق میباشد که از سوی یک معلم و استاد با روحیه و بشاش مورد خوش آمدگویی و احوالپرسی قرار گیرد.

Teachers usually take pride and joy while imparting knowledge to the new generation of learners معلمین عموما از انتقال دانش به نسل جدید شاگردان احساس شور و شعف و غرور میکنند Being in classrooms, and having read the same chapters of the books to the students time and time again, they feel the excitement as the students learn new points and that they get ready for the next parts and lessons در حین اینکه در کلاسها حضور دارند, معلمین احساس خوب و هیجان دارند از اینکه در دانش آموزان حالت خوب و شعف را مشاهده میکنند در عین اینکه آنها بارها و بارها مطالب و فصلهای کلاس را خوانده و مرور کرده اند و هنگامیکه شاگردان برای دیگر مطالب دروس آماده میشوند Furthermore, they can help kids experience new tips and phenomena that they had never thought were possible به علاوه, آنها به بچه ها کمک میکنند پدیده ها و نکاتی را کشف و تجربه کنند که هرگز تصور نمیکردند میسر بوده اند For some teachers and schools and universities, it is paramount trying to redefine the students and learners success in schools, on campus, and in the society

برای برخی معلمین و مدارس و دانشگاهها, مهم میباشد که تلاش کنند در جهت اینکه موفقیت محصلین را در مدارس و محیط پردیس دانشکده و همچنین در جامعه مجددا تدوین نمایند Even professional schools principals often contend with troubling statistics and figures in the area of education at different levels حتی مدیران حرفه ای مدارس در مقاطع گوناگون آموزشی و تحصیلی اغلب با آمار و ارقام نگران کننده ای مواجه میباشند In poor areas and neighborhoods, many students might not even be able to graduate from high school, let along continue post secondary education to obtain a bachelor degree در مناطق و محله های فقیر نشین, بسیاری از دانش آموزان حتی ممکن است قادر نباشند تا از دبیرستان فارغ التحصیل شوند, چه برسد به اینکه در مقطع آموزش عالی ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کارشناسی و لیسانس شوند However, this sobering reality could also lead to launching a new paradigm shift in education and pursuing academic goals onto a new path اما این حقیقت تلخ همچنین میتواند منتج شود به یک تغییر شگرف در مسیر آموزش و تعقیب و جستجوی اهداف آکادمیک در مسیر نوین.

The students spend a long time in a K-12 education system, ranging from elementary to the high school diploma grade and this period needs to be as valuable as possible دانش آموزان زمان طولانی را در سیستم آموزشی دوازده ساله از دوران ابتدائی تا دیپلم دبیرستان صرف میکنند و این دوره بایستی تا از حداکثر ارزشمندی برخوردار باشد The schools need to look for a comprehensive agreed-upon system when it comes to graduation from school successfully مدارس نیاز به این دارند تا به ارائه طرح موفقیت آمیز و جامع در زمینه فارغ التحصیلی از دبیرستان که مورد قبول همگان میباشد بپردازند For graduates, a portrait should be redesigned. preparing them for future employment, and include work-based education and learning which is job-specific at the same time as well برای فارغ التحصیلان, یک تصویر و برنامه بایستی تدوین گردد که آنها را برای مشاغل و استخدام در آینده آماده نموده و همچنین شامل آموزش و یادگیری متناسب با مشاغل نیز باشند They may also be presented with credentials helping them land their ideal careers too همچنین این امکان وجود دارد که به آنها مدارکی نیز ارائه نمود در جهت نیل و تصدی شغل مورد علاقه و ایده آل خود.

It is advised to transform student learning and further modernize education and adopt flexible requirements توصیه میگردد تا امر یادگیری دانش آموزان را تحول بخشید و آموزش را بیشتر پیشرفته نمود و نیازمندیهای منعطف تری را اتخاذ کرد In fact, some experts argue that the K-12 schools and curricula need to be transformed and articulating a type of learning vision which is student-based and centered is the key در حقیقت, برخی کارشناسان بر این عقیده میباشند که دوران آموزش دوازده ساله در مدارس و تقویم آموزشی نیاز به تحول دارد و اینکه چشم انداز یادگیری را بایستی تدوین و بیان نمود که بر اساس و تمرکز بر روی محصلین و دانش آموزان باشد Outlining some conditions and goals for schools and universities to reach also matters here همچنین عامل مهم دیگر در این مقوله تعیین شرایط و اهدافی برای مدارس و دانشگاهها جهت نیل میباشد Accelerating and speeding up and at the same time supporting and backing the modern education settings and decisions also seems significant تسریع بخشیدن و در عین حال حمایت و تقویت تصمیمات و راهکارهای نوین آموزشی نیز حائز اهمیت هستند.