اتخاذ تصمیمات صحیح در دوران تحصیل و دانشجویی

در زمینه تحصیلی و در ارتباط با تصمیماتی که توسط دانشجویان و محصلین اتخاذ میگردد, بهتر است تا از سوی افراد خبره و دارای تجربه آکادمیک و آموزشی به آنها پیشنهادات و رهنمودهائی ارائه نمود تا از افسوس و ناراحتی و ناخرسندی در آینده تا حد امکان اجتناب شود. در این زمینه میتوان به موارد بسیاری اشاره داشت از قبیل مشاوره در حین انتخاب رشته برای تحصیل در دانشگاه و همچنین شرکت در امتحانات آزمایشی و بحث و گفتگو با محصلین و دانشجویان دبیرستانی که به چه رشته های علمی و یا فنی مهندسی بیشتر علاقمند میباشند. انتخاب دانشگاه و مدرسه محل تحصیل نیز یکی دیگر از همین موارد و نکات حائز اهمیت است. میتوان همچنین به این لیست انتخاب دانشگاه دولتی و یا غیر انتفاعی و استفاده از بورس تحصیلی را افزود.

It is pretty significant to help students and pupils make accurate decisions in their lives and studies that they won’t regret later بسیار مهم میباشد تا به دانشجویان و محصلین کمک کرد تا تصمیماتی در زندگی و تحصیلات خود اتخاذ نمایند که بعدها تاسف نخورند One common catch among them is to often prioritize entertainment and fun over learning یکی از ایرادات مشترک در بین آنها اولویت دادن به تفریحات و سرگرمی در مقابل یادگیری است They should constantly be reminded of their status in the society in the future and envision their position upon graduation آنها بایستی به طور مستمر یادآوری شوند در زمینه موقعیت و وضعیت خود پس از فارغ التحصیلی در جامعه Sometimes, some students even assert that they don’t want to miss out on some occasions and fun during the mid-term or final-term exams برخی اوقات, بعضی از دانش آموزان اظهار میدارند که مایل نیستند حتی در دوران امتحانات میان ترم و پایان ترم از برخی تفریحات و سرگرمیها منصرف شوند.

They, in effect, need to create and maintain a good balance in their curriculum, one which is unapologetic and ensuring a bright future for themselves در حقیقت آنها بایستی تا در زمینه تقویم آموزشی خود به ایجاد و حفظ و نگاهداری متعادل دست پیدا کنند که بدون خجالت و مشکلات بوده و تضمین کننده آینده درخشان برای خودشان باشد Just imagine you are soon going to take an important exam, for which you are unprepared, and have forgotten to hunker down and study and prepare for the exam تصور کنید که شما به زودی قرار است در یک امتحان شرکت نمائید که برای آن آماده و مهیا نیستید و فراموش کرده اید که بنشینید و با آرامش و سر فرصت خود را برای تست آماده کنید Then there is a nice show on TV and you enjoy watching it, and end up failing the exam on the following day or achieving a barely passing grade سپس در تلویزیون یک برنامه جذاب میباشد و شما از تماشای آن لذت می برید و در آزمون روز بعد یا مردود شده و یا به زحمت نمره قبولی را در آن کسب میکنید.

This could be a dilemma many people have already experienced in their lives and studies این میتواند یک دوراهی باشد که بسیاری از مردم در زندگی و تحصیلات خود با آن قبلا مواجه شده اند Psychologists contend that part of this problem involves our ignorance of our future success and selves or status, versus the current pleasure or happiness associated with a pastime or an event روانشناسان بر این عقیده میباشند که بخشی از این مشکل مربوط میشود به غفلت ما از موفقیت و موقعیت و وضعیت خود در آینده در مقایسه با وضعیت کنونی و لذت بخش بودن یک فرصت و اوقات فراغت کنونی In order to act and perform better in subsequent terms and semesters, the students need to have stronger and closer connection with their future goals and aspirations, involving studying for the exams به منظور داشتن عملکرد بهتر و قویتر در ترمهای تحصیلی در آینده و متوالی, دانشجویان بایستی تا بیشتر و بهتر در ارتباط باشند با اهداف و چشم اندازهای آینده خود, که مستلزم تحصیل و درس خواندن برای امتحانات میباشد.

One key question is raised over here concerning how parents and teachers, instructors, and principals in high schools and universities can assist young pupils make decisions which they will not regret in the long haul پرسشی اساسی در اینجا مطرح میشود که والدین و معلمین و اساتید و مدیران دبیرستان و دانشگاهها چگونه میتوانند به محصلین جوان در تصمیم گیری یاری رسانند که مانع از تاسف آنها در بلند مدت شود؟ It sure is a simple task, telling them repeatedly that their decisions and actions today, will sure have consequences in their lives tomorrow but that may not seem that efficient if they do not establish a connection and bond between their present status and the one in the future قطعا کار نسبتا آسانی میباشد که به آنها بطور مکرر یادآوری شود که اعمال و تصمیمات آنها هم اکنون قطعا بر وضعیت آنها در آینده دارای تاثیر خواهد بود اما شاید اینکار چندان مؤثر و کارا نباشد چنانچه آنها ارتباط و پیوند چندان قوی بین وضعیت حال و آینده خود برقرار نکنند.

One solution is to invite them to envision the future via their own lenses, putting themselves into their own shoes and picture what will entail in the long term as a result of the decisions and choices they make today یک راه حل این میباشد که از آنها دعوت کنیم تا آینده خود را به تصویر کشند و تجسم نمایند, از طریق قرار دادن خود در موقعیت بلند مدت و اینکه آن در ادامه و تحت تاثیر تصمیمات و انتخاباتی میباشد که امروز اعمال میکنند If they manage to think more wisely and vividly concerning the future happenings, more than likely they will attempt to listen to the wise people around them and act accordingly چنانچه آنها بتوانند عاقلانه و شفاف تفکر نمایند در ارتباط با رویدادهای آینده, به احتمال زیاد اقدام به توجه و گوش دادن به افراد خردمند در اطراف خود نموده و به نحو مناسب عمل خواهند کرد It is advised to avoid assumptions about small students and pupils and not asking them about their decisions in the foreseeable future

توصیه میشود تا از تصورات درباره دانشجویان, دانش آموزان, و محصلین اجتناب شده و اینکه از آنها در ارتباط با تصمیمات خود در آینده آتی خودداری شود Instead, trainers and teachers are encouraged to have a word with them, without any judgment or prejudice, about their feelings, interests, skills, plus goals and present them with what they will gain through studies and that it is worth it to stay away from temporary fun events, and postpone them until after exams and that they need to stick to the priorities to be better off and succeed eventually به جای آن, به مربیان و معلمین توصیه میشود تا صحبتی با آنها داشته و بدون قضاوت و داوری و تعصب درباره احساسات, علایق, مهارتها و اهداف آنها گفتگو نمایند, و اینکه توضیح دهند آنها چه دستاوردهائی خواهند داشت از تحصیل و اینکه ارزش این را دارد تا از تفریحات موقتی و زودگذر تا پس از امتحانات فاصله بگیرند و به اولویتهای خود همت گمارند تا نهایتا موفق شده و در موقعیت مطلوب تر قرار گیرند.