آشنائی با فرهنگها از طریق مسافرت و مطالعه ادبیات

هنگامی نوبت به آشنائی و کسب دانش و معلومات درباره فرهنگها و ملل گوناگون در سطح جهان به میان می آید, میتوان به راهکارها و روشهای متنوعی نیز اشاره داشت. شاید آسانترین راه مسافرت به مکانهای جدید و آشنا شدن با دیگر اقوام و مردم باشد و همچنین انجام گفتگو با آنها به روش دوستانه و سفر رفتن به مانند یک جهانگرد علاقمند به دیگر نقاط و فرهنگها. اما راه دیگری نیز وجود دارد که میتواند به همان اندازه سودمند باشد با یک تفاوت که بسیار سریعتر و همچنین کم هزینه تر میباشد و آن روش مطالعه ادبیات و آثار چاپ شده توسط نویسندگانی میباشد که در اقصی نقاط عالم مشغول زندگی هستند و به نگارش مشغولند.

As far as learning about global cultures is concerned, visiting places and various countries as well as reading about them can be considered as two viable solutions تا آنجائیکه به یادگیری در زمینه فرهنگهای جهانی مربوط میشود میتوان به دو راهکار عملی اشاره داشت که عبارتند از بازدید از مکانها و کشورهای گوناگون و همچنین مطالعه درباره آنها Gaining insight about various cultures though research can also be considered کسب بصیرت و دانش در ارتباط با فرهنگهای گوناگون هم میتواند از طریق تحقیق میسر شود But in your opinion, what are the ingredients and elements making up cultures around the world

اما به عقیده شما چه عوامل و اجزائی باعث تشکیل فرهنگها در سرتاسر جهان میگردند؟ Visiting a particular country can yield much better outcomes than conducting research about that place or reading through books and travel magazines بازدید از یک کشور ویژه میتواند نتایج بهتری به بار آورد در قیاس با انجام تحقیق درباره آن مکان و یا مطالعه و خواندن کتابها و مجله های جهانگردی Professionals believe that gaining sensation and a thorough feeling about a country or city via paying a visit to that location outperforms mere reading a text book about it افراد حرفه ای بر این عقیده میباشند که کسب احساس و روحیه و حس و حال در زمینه یک کشور و یا شهر از طریق بازدید از آن مکان قویتر است نسبت به مطالعه صرفا یک کتاب متنی درباره آن.

On the other hand, through studying literature and poetry of other countries, we will be able to have a glance at their cultural aspects, habits of the inhabitants and become familiar with their customs as well از آنطرف, از طریق مطالعه ادبیات و شعر دیگر کشورها, ما قادر خواهیم بود تا بتوانیم نگاهی بیندازیم به جنبه های فرهنگی آنها, عادات ساکنین و همچنین آشنا شویم با رسوم آنها In other words, examining literary works of other nations can connect us with their cultures in a direct or an indirect style به عبارت دیگر از طریق بررسی آثار ادبی دیگر ملتها ما بطور مستقیم یا غیر مستقیم با فرهنگ آنها آشنا خواهیم شد.

This is one of the reasons why it is advised to read literature of other countries even well before travelling to those places to have a better and more thorough understanding of their cultural delicacies این یکی از دلایلی است که توصیه میشود که حتی قبل از مسافرت به دیگر کشورها به مطالعه ادبیات آنها پرداخت تا بهتر بتوان به درک و فهم عمیق از ظرافتهای فرهنگی آنها نائل آمد In addition to the two suggestions made concerning travelling to other countries and reading books on their culture, additional solutions can also be advised in this respect including trying out their foods علاوه بر دو راهکار پیشنهاد شده در زمینه مسافرت به دیگر کشورها و مطالعه کتابها درباره فرهنگ آنها, راهکارهای اضافی هم میتوانند در این زمینه پیشنهاد شوند مانند امتحان کردن غذاهایشان.

There is no doubt that there are a lot of cultures scattered all over the globe and needless to say, it is virtually impossible to plan a trip to all those areas and countries شکی وجود ندارد که فرهنگهای بسیاری در سرتاسر جهان پخش شده اند و شایان ذکر است که تقریبا محال و غیر ممکن میباشد که بتوان برای بازدید از همه آن مکانها و کشورها برنامه ریزی نمود This is where studying books, visiting websites, watching films and delving into literature of other nations come into play این جائی میباشد که مطالعه کتابها, بازدید از وبسایتها, تماشای فیلمها و غوطه ور شدن در ادبیات دیگر ملل نقش آفرینی میکنند.

If you are keen to find out further about other cultures, there is tremendous amount of information at your fingertips on the internet چنانچه شما مایل هستید به دریافتن و درک بیشتر از دیگر فرهنگها, مقدار بسیار زیادی از اطلاعات و معلومات برای شما در فضای اینترنت محیا شده و میتوانید با گشتن و جستجو به آنها دسترسی داشته باشید Furthermore, classic literature and fiction of other countries can help provide you with insight so as to the lifestyle and society conditions in those areas in decades or even centuries prior به علاوه, ادبیات کلاسیک و همچنین رمانهای تخیلی میتوانند به شما در کسب بصیرت و آگاهی در زمینه شرایط و سبک زندگی در جوامع در دهه ها و قرنهای قبل یاری رسانند.