کلاسهای کوتاه مدت تدریس خصوصی زبان انگلیسی ویژه مدیران

طیف بسیاری از علاقمندان به تقویت مهارتهای زبان انگلیسی در دوره ها و کلاسهای تدریس خصوصی این رشته تحصیلی و علمی آموزشی شرکت میکنند از جمله آنها مدیران شرکتها که بنا بر اقتضای شغلشان این امکان وجود دارد تا در مکاتبات بین المللی خود با طرفها و مشتریان و دیگر شرکتهای خارجی نیاز داشته باشند تا مکالمه داشته و یا به نگارش و دریافت نامه و همچنین رایانامه بپردازند. میتوان در این زمینه به نکاتی اشاره داشت در زمینه فراگیری لغات و واژگان و همچنین فنون و تکنیکهای کوتاه مدت تسلط در گرامر که همواره از اهمیت بالائی برخوردار هستند. طبیعتا مدیرانی که با وجود مشغله بالای کاری در چنین کلاسهائی حضور دارند مایل هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن به میزان تسلط مطلوب در مکاتبات اداری و محاوراتی دسترسی داشته باشند.

When it comes to attending private English language tutoring classes, managers need to make the best use of time to achieve their goals to enhance their conversation skills هنگامیکه نوبت به شرکت در کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی به میان می آید, مدیران نیاز دارند تا از زمان حداکثر استفاده را ببرند تا به اهداف خود دست یابند در زمینه بهبود مهارتهای مکالماتی خود It is already clear that some managers are good at leadership skills whereas their colleagues and counterparts might fare a bit poorer but there is no doubt that they can all improve their knowledge to write academic letters and speak with other business associates like a professional

این مطلب واضح میباشد که برخی مدیران در زمینه مدیریتی و هدایت و انجام امور از برخی دیگر از همکاران و همتایان خود قویتر هستند ولی در زمینه نگارش نامه های آکادمیک و صحبت با دیگر همکاران در حوزه تجارت همه آنها میتوانند تا به ارتقاء میزان دانش خود تا سطح یک فرد حرفه ای گام بردارند In the global working environment today, many managers decide to take the assessment exams such as the IELTS and TOEFL and they would like to act like role models in their departments and make their offices like inspiring settings with positive energy for the staff در محیط جهانی کنونی, بسیاری از مدیران در آزمونهای تعیین سطح آیلتس و تافل شرکت میکنند و مایل هستند تا در محیط کاری خود مانند الگو ظاهر شده و آنرا برای کارمندان به فضائی الهام بخش و با انرژی مثبت تبدیل نمایند They also need to be on the lookout for a premium educational blueprint, tailored to their academic and commercial needs آنها همچنین نیاز است تا در جستجوی طرح آموزشی برتر باشند که متناسب با نیازهای آکادمیک و تجاری آنها باشد.

It is essential for top-notch managers who would like to speak and write in English language to study hard and well in order to master the lessons being taught to them in private and group classes ضروری است برای مدیران طراز اول که مایل به صحبت و نگارش در زبان انگلیسی هستند تا به سختی و به نحوی شایسته به مطالعه دروس آموزش داده شده به آنها بپردازند در کلاسهای تدریس خصوصی و گروهی They should note that the homework assigned need to be done on time and any negative traits such as feeling bored or lazy in classes would diminish and hinder progress آنها بایستی توجه کنند تا سر وقت تکالیف خود را انجام داده و در کلاس از صفات منفی مانند احساس خستگی و تنبلی اجتناب نمایند که اینها میتوانند در مسیر پیشرفت مانع و کندی ایجاد نمایند.

When learning grammar or translating texts from one language into another, managers and top executives in classes need to be attentive to details and be aware of what subjects are actually covered and keep up with the lessons and curricula در هنگام فراگیری گرامر و یا ترجمه متنی از زبانی به دیگری, مدیران ارشد اجرائی نیاز دارند تا به جزئیات موارد مطرح شده در کلاسها توجه کرده و از موضوعاتی که به آنها پرداخته میشود آگاه بوده و خود را به تقویم آموزشی و دروس برسانند Better communicative skills are something most learners in English language classes are looking for, but only through extensive practice will they be able to achieve that goal مهارتهای مکالماتی بهتر چیزی است که اکثر فراگیران در کلاسهای زبان انگلیسی در جستجوی آن میباشند اما آنها تنها از طریق تمرینات گسترده به این هدف نائل خواهند گشت.