یافتن منابع تحصیلی از طریق جستجو در فضای مجازی

به موازات برنامه های نرم افزاری از قبیل موتورهای جستجوگر که در فضای مجازی معرفی شدند به مرور بحث نحوه جستجو جهت یافتن مطالب مورد نیاز و علاقه کاربران اینترنتی هم شکل گرفت و هنوز هم روشهای گوناگون و بسیار متعددی مورد اسنتفاده کاربران فضای مجازی در سرتاسر جهان قرار میگیرند. در ایم مقاله به اختصار به نحوه جستجو در اینترنت و فضای سایبری در زمینه آموزش و پژوهش و تحصیلات آکادمیک پرداخته و همچنین در زمینه اهمیت این موضوع به مطالب مرتبطی اشاره خواهیم داشت. به عنوان مثال چنانچه شما در یک جلسه برای تصدی شغل جدید به عنوان استاد دانشگاه و یا پژوهشگر و یا مقاله نویس قصد حضور دارید میتوانید به منابع تحصیلی غنی در اینترنت دسترسی داشته باشید تا با نمونه آثار کتبی و نگارش و سؤالات مرسوم آشنا شوید.

Do you believe there are any benefits tied to researching on the internet آیا به عقیده شما در ارتباط با جستجو در اینترنت مزایائی هم وجود دارند؟ For both university students and pupils studying at high school there are benefits which can be gained via searching the net هم برای دانشجویان دانشگاه و هم محصلین که در دبیرستان مشغول تحصیل هستند منافعی جهت کسب از طریق جستجو در فضای مجازی وجود دارد For the former, there are plenty of academic articles, reference books, library archives and academic magazines plus journals to read and access برای گروه نخستین, مقدار زیادی از مقالات علمی, کتابهای مرجع و ماخذ, آرشیوهای کتابخانه, و مجلات و نشریات آکادمیک برای دسترسی و مطالعه وجود دارند.

Some might contend that the academic and educational articles and materials found online may not seem as authentic as the published stuff but plenty of valuable and recognized contents can be found online to access and many of them get regularly updated as well برخی ممکن است این ادعا را مطرح سازند که منابع موجود در اینترنت آنقدرها هم آکادمیک و به لحاظ آموزشی مانند آثار به چاپ رسیده ارزشمند نیستند اما بسیاری از مطالب مورد تائید را میتوان در فضای مجازی یافت و خیلی از آنها هم بطور مستمر به روز میشوند On the other hand, the academic articles published over the net can cater to everyone’s educational needs, covering hundreds of academic fields, something which cannot be expected from any other traditional and physical library or bookstore

از طرف دیگر, مقالات آکادمیک که در فضای مجازی منتشر میگردند متناسب با نیازهای آموزشی همگان میباشند و صدها رشته تحصیلی را در بر میگیرند که این مطلب در مورد هیچ کتابخانه سنتی و فیزیکی یا کتابفروشی دیگری صدق نمیکند In addition, many offline library archives are loaded with outdated studies which could be appropriate to the research area of the scholars and university students of current age به علاوه, بسیاری از آرشیوهای کتابخانه های غیر اینترنتی مملو از مطالعات و منابع قدیمی و تاریخ گذشته هستند که شاید چندان برای دانشمندان و پژوهشگران دانشگاهی عصر کنونی سودمند نباشند The internet space seems to be more flexible in terms of allowing people and researchers to post on forums and websites plus blogs and they can critically analyze multiple academic sources very quickly as well

به نظر میرسد که فضای مجازی بیشتر دارای قابلیت انعطاف میباشد به لحاظ در اختیار گذاشتن امکاناتی برای مردم و محققین تا نظرات خود را در انجمنهای آنلاین و وبسایتها و وبلاگها منتشر کنند و آنها میتوانند تا منابع متعدد آکادمیک و علمی را نقد و تحلیل نمایند Researchers and university students can engage in academic debates over the net and utilize the internet resources when it comes to writing an essay or thesis پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه میتوانند در فضای اینترنت با یکدیگر به بحث پرداخته و در زمینه نگارش مقاله و پایان نامه از امکانات آنلاین استفاده کنند Furthermore, the students can boost their typing speed through conducting research over the net and use it as an effective medium to enhance their technological skills pertaining to working with various computer software programs به علاوه, دانشجویان میتوانند از طریق انجام تحقیق در فضای مجازی سرعت تایپ کردن خود را افزایش داده و از اینترنت به عنوان عامل مؤثری در جهت ارتقاء مهارتهای فنی خود در زمینه کار کردن با برنامه های متنوع نرم افزاری استفاده نمایند.