در امان ماندن از گرمای هوا در فصل تابستان

در فصل تابستان که به دلیل گرمایش زمین و موارد دیگر جهانی گرمتر از سالهای گذشته شده است و تقریبا در تمام کشورهای جهان رکوردهای درجه حرارت در فصل تابستان بطور روزانه شکسته شده و در مقایسه با سالهای قبل از میزان بارش جوی کاسته شده است بسیار حائز اهمیت میباشد که همه مردم از هر سنی که میباشند با استفاده از چند راهکار ساده و روزمره که میتوانند به سالم ماندن و در امان ماندن از گرمای شدید تابستان کمک کنند بهتر و بیشتر به سلامت جسمی خود کمک کنند. مسلما پزشکان موارد زیادی را تاکنون به همه توصیه کرده اند ولی برخی اوقات غفلت کردن از راهکارهای پزشکی میتواند منجر به مشکلاتی همچون گرمازدگی شود. در این مقاله به برخی نکات در زمینه گرمای شدید هوا و راههای خنک شدن و سلامت ماندن اشاره میگردد.

Extreme heat is felt in summertime but what the signs of extreme heat are and how can people stay cool when being outside گرمای شدید هوا در فصل تابستان احساس میگردد اما نشانه های گرمای شدید چیستند و مردم چگونه میتوانند هنگامیکه در بیرون هستند خنک بمانند؟ It is evident that nowadays, heat wave is felt in many countries worldwide and is scorching many parts of the continents and hot temperatures can be dangerous to human beings health واضح است که امروزه گرمای شدید هوای داغ در بسیاری از نقاط قاره ها و کشورهای جهان احساس میشود و حرارت بالا میتواند برای سلامتی افراد زیانبار باشد Unfortunately due to the global warming, meteorologists are very concerned that the temperature in all countries is constantly going up

متاسفانه به دلیل گرمایش جهانی, کارشناسان هواشناسی بسیار نگران هستند که درجه هوا در همه کشورها بطور مستمر در حال بالا رفتن میباشد It is no longer surprising to read news of heat-related exposure all over the world دیگر تعجب آور نیست تا اخباری در زمینه در معرض هوای گرم بودن در سرتاسر جهان منتشر شوند But are there any remedies and solutions for people to keep cool and protect themselves against extreme heat when staying outside, walking, or running اما آیا راه حلها و درمانهائی وجود دارند که مردم بتوانند از طریق آنها در برابر گرمای بیش از حد هوا هنگام بیرون بودن و راه رفتن و دویدن از خود محافظت کنند؟ In your opinion, which groups are more at risk and what early symptoms of heat-related sickness can be noticed in order to spot, alleviate, and mitigate them early on

به عقیده شما, کدامیک از گروهها بیشتر در معرض خطر هستند و چه نشانه های ابتدائی در زمینه بیماریهای مرتبط با حرارت وجود دارند تا بتوان در همان اوائل آنها را شناخته کاهش و تخفیف داد؟ As far as heat exposure is concerned, older adults seem to be more at risk since their bodies tend to have difficulty regulating their temperature when it is too hot and so, the heat accumulated in their bodies would find it harder to get regulated by itself تا آنجائیکه به در معرض بودن در برابر هوای خیلی گرم مربوط میشود, افراد بزرگسال سالخورده بیشتر در معرض خطر میباشند چون برای بدن آنها دشوار است تا خود را با گرمای هوا تطبیق داده و حرارت جمع شده در بدن آنها سخت تر به خودی خود به حالت تعدیل میرسد.

But excessive heat can be dangerous to the health of young and strong people as well, and many youngsters are heard to pass out while running or walking outdoors in direct sunlight in hot seasons so it seems everybody needs to take some precautions seriously اما گرمای شدید هوا میتواند برای سلامتی افراد جوان و سالم هم مضر باشد و بسیاری از جوانان هم شنیده میشود که در هنگام راه رفتن یا دویدن در بیرون در زیر تابش مستقیم آفتاب در فصول خیلی گرم از حال رفته اند بنابراین به نظر میرسد که همه نیاز دارند تا اقدامات احتیاطی را خیلی جدی بگیرند When experiencing early signs of heat-related illnesses, it is recommended to stop the activities, find a cool place to rest and hydrate the body through drinking fluids slowly

در هنگام تجربه آثار و نشانه های بیماریهای مرتبط با گرما زدگی توصیه میشود تا فعالیتها را متوقف نموده و در مکانی خنک استراحت کرده و میزان آب بدن را از طریق نوشیدن مایعات به آهستگی تامین نمود Here are some alarming symptoms to watch for در ذیل به چند علائم هشدار دهنده جهت توجه اشاره میگردد Feeling being dizzy, or having headache or extreme tiredness can be among early signs of heat illnesses and following them heatstroke and heat exhaustion are not unexpected داشتن احساس گیج بودن و سردرد و خستگی مفرط را میتوان از علائم نخستین بیماریهای مرتبط با حرارت زیاد در نظر گرفت و پس از آنها گرمازدگی و خستگی و کوفتگی شدید دور از انتظار نیستند No matter how old people are, should they experience such symptoms, they should stop what they are doing and take measures to relax in a cool, and shaded area with proper ventilation صرفنظر از هر سن و سالی که مردم دارند, در صورت تجربه چنین نشانه هائی بایستی هر آنچه مشغول انجام دادن آن هستند را متوقف کرده و با انجام اقداماتی به استراحت در مکانی خنک, و سایه و با تهویه مناسب بپردازند.