افزایش سرعت و دقت در انجام تکالیف آموزشی و تحصیلی

در کنار مواردی که ظاهرا به نوشتن با استفاده از قلم و خودکار و همچنین سرعت تایپ کردن با استفاده از صفحه کلید در هنگام کار با رایانه برمیگردند, به چه نکات سودمند و کلیدی و مفید و کاربردی دیگری میتوان اشاره داشت در زمینه انجام تکالیف درسی دبیرستان و آموزشی در مقاطع بالاتر تحصیلی از قبیل دانشکده و دانشگاه؟ آیا وبسایتهای سودمندی وجود دارند که حاوی نکاتی هستند که میتوانند به ما در صرفه جوئی در زمان و پاسخ دادن به پرسشهای کتابها یاری رسانند؟ آیا روشهائی وجود دارند در حوزه اجتناب از اشتباهات روزمره و رایج در هنگام تست زنی و آمادگی قبل از جلسات آزمون و مصاحبه های آکادمیک و در ارتباط با اخذ پذیرش از دانشگاههای معتبر؟ به اتفاق هم به راهکارهائی سودمند در این موارد اشاره خواهیم داشت در این جلسه.

When it comes to doing school homework, there are a few useful guidelines at your fingertips در زمینه انجام تکالیف درسی مدرسه, چند راهکار مفید در دسترس شما هستند Truth is, nowadays many students would access the internet to look for some guidelines and easy answers to their homework and exam preparation حقیقت این است که امروزه بسیاری از دانش آموزان به اینترنتی دسترسی دارند جهت آمادگی برای امتحانات و همچنین جستجوی پاسخهای آسان برای تکالیفشان There are several encyclopedias over the net, loaded with useful information on a diverse range of academic topics دائره المعارفهای متعددی در فضای مجازی وجود دارند با اطلاعات انبوه در زمینه طیف وسیعی از موضوعات آکادمیک و علمی.

In other words, compared with traditional reference books, while being online, you can skip searching through thousands of printed books and instead find your precise information in the cyber space within a matter of seconds به عبارت دیگر, در مقایسه با کتابهای سنتی مرجع, هنگامیکه برخط هستید, میتوانید به جای ورق زدن هزاران صفحه کتابهای چاپی, اطلاعات دقیق خود را در فضای مجازی فقط در چند ثانیه پیدا کنید Even in the areas like science and mathematics, there are educational tools and software programs plus colorful illustrations and problem-solving techniques for exams online the students can access حتی در زمینه هائی از قبیل علوم و ریاضیات, ابزارهای آموزشی و برنامه های نرم افزاری وجود دارند به همراه تصاویر رنگی و تکنیکهای رفع اشکال برای امتحانات در فضای مجازی که دانش آموزان میتوانند به آنها دسترسی داشته باشند.

It is useful, discovering how to speed up doing daily assignment سودمند است تا از روش سرعت بخشیدن به انجام تکالیف روزانه آگاه شد Imagine you are supposed to write a long article for your semester project and feel you are a bit short of time تصور کنید که شما برای ترم دانشگاه نیاز دارید تا یک مقاله بلند بنویسید ولی این احساس را دارید که مقداری وقتتان کم است When it comes to doing homework properly, first you need to determine what kind of details you need to gather for your academic project در زمینه انجام تکالیف, در ابتدا شما نیاز دارید تا دریابید به چه نوع جزئیاتی جهت جمع آوری برای پروژه تحصیلی تان نیاز دارید In other words before putting down the pen to the paper, prepare a list of the things which need to be done, images and charts to draw, answers to write, and writings to be accomplished

به عبارت دیگر, قبل از پائین آوردن قلم بر روی کاغذ, لیستی از کارهائی که بایستی انجام شوند تهیه کنید مثلا تصاویر و نمودارهائی که بایستی ترسیم شوند, پاسخهائی که نیاز به نگارش دارند, و نوشته هائی که بایستی انجام گردند Doing homework does not need to be time-consuming and frustrating انجام تکالیف الزاما نبایستی تا وقت گیر و خسته کننده باشد Stay focused, organized with proper planning نظم و ترتیب و برنامه صحیح داشته باشید Your room needs to be well-lit and with minimum distractions اتاق شما بایستی تا از روشنائی مناسب و حداقل موارد پرت کننده حواس برخوردار باشد Set a timer for each project you are working on to save and count valuable time برای ذخیره و محاسبه زمان ارزشمند از تایمر برای انجام هر پروژه استفاده نمائید Prioritize the assignments and after you get home from school and college, get to the work soon and do not postpone the homework until late in the evening when you’re tired تکالیف را اولویت بندی کنید و پس از بازگشت از مدرسه و دانشگاه به منزل, زود کار بر روی تکالیف را آغاز نموده و از موکول نمودن آنها به اواخر شب که خسته هستید خودداری نمائید.