روش آموزشی تربیتی پژوهشی برای تحصیل دانش آموزان در منزل

مساله آموزش و تحصیل در منزل برای دانش آموزان در مقاطع تحصیلی گوناگون از دیر باز مورد توجه و استفاده بسیاری از خانواده ها در تقریبا همه کشورهای جهان قرار گرفته است. به دلایل گوناگون مانند سفر و درمان و پزشکی و بسیاری دیگر از عوامل این امکان وجود دارد که محصلین در رده های گوناگون سنی نتوانند در کلاسهای درس حضوری و فیزیکی شرکت نمایند و طبیعتا تنها راه قابل استفاده جهت عقب نماندن از تحصیل و دریافت مدارک تحصیلی از قبیل کارنامه ها و شرکت در امتحانات و دیپلم دبیرستان مطالعه کتابها و انجام تکالیف در منزل میباشد. نکاتی همچون تهیه و تدوین تقویم آموزشی دقیق مبتنی بر اصول پژوهشی و همچنین در عین حال توجه به زمانبندی و قابل انعطاف بودن برنامه ها جهت تشویق فرزندان به تحصیل همگی مهم هستند.

Selecting the appropriate home-school program and schedule for students can be very significant انتخاب برنامه و جدول مناسب تحصیل در منزل برای دانش آموزان میتواند بسیار حائز اهمیت باشد The point is that in home-school programs, the lesson plans need to be integrated into the educational calendar appropriately but unlike public schools, studying at home does not necessarily need to start very early each day نکته این است که در برنامه های تحصیل در منزل, طرح دروس بایستی تا در تقویم آموزشی به نحوی شایسته ادغام گردد ولی بر خلاف مدارس دولتی, مطالعه در منزل الزاما در ساعات اولیه هر روز شروع نمیشود Determining the students learning styles to determine which method works best for them is the key

تعیین سبک یادگیری دانش آموزان جهت معین کردن بهترین روش برای آنها نکته ای کلیدی میباشد Parents together with teachers need to map a home school schedule early and usually before the school year begins والدین به همراه معلمین نیاز به تدارک و تدوین تقویم و جدول تحصیل در منزل معمولا قبل از شروع سال تحصیلی دارند Starting out, choosing the finest home school program seems a bit challenging since parents and teachers need to pull the optimal educational resources from more than one school curricula در آغاز کار, انتخاب مناسبترین برنامه تحصیل در منزل قدری چالش بر انگیز میباشد از آنجائیکه والدین و معلمین نیاز دارند به استخراج و استفاده از مناسبترین منابع آموزشی از میان بیش از یک تقویم و جدول تحصیلی Online home school packages are pretty popular these days too همچنین, بسته های تحصیل در منزل برخط امروزه کاملا از محبوبیت برخوردار میباشند.

An appropriate home school program will fit into the children’s learning style on an ongoing basis, tailored to their educational needs and suitable for their current grade levels and help them discover the ability to apply their skills in their studies یک برنامه تحصیل شایسته در منزل بطور مستمر متناسب با سبک یادگیری بچه ها میباشد , هماهنگ با نیازهای آموزشی و سطوح کلاسهای آنها بوده و به آنها کمک میکند تا به توانائی کاربرد مهارتها در مطالعاتشان دست یابند In such an environment, learners will discover how to learn their lessons, not simply memorize the answers for exams در چنین محیطی, فراگیران کشف خواهند نمود که چگونه به یادگیری دروس بپردازند و نه فقط حفظ کردن پاسخها جهت امتحانات There is an abundant amount of know-how plus resources over the net concerning home schooling

در فضای مجازی حجم بسیار زیادی از معلومات و منابع در زمینه تحصیل در منزل وجود دارد Even online discussion forums can be useful to brainstorm with professional and experienced teachers, other parents, plus educational psychologists حتی انجمنهای برخط وجود دارند که میتوانند مفید باشند جهت بحث و هم فکری با معلمین حرفه ای و مجرب, دیگر والدین, به علاوه روانشناسان آموزشی As stated earlier, learning style of the students can be different as one might prefer listening to the courses to learn, whereas another pupil would rather learn by doing, and yet another individual can master the books chapters via visual presentations همانگونه که قبلا ذکر شد, سبک یادگیری دانش آموزان میتواند با یکدیگر متفاوت باشد, مثلا یک فرد ترجیح میدهد تا دوره ها را از طریق شنیدن طی کند درحالیکه محصل دیگری مایل به انجام کارهای عملی باشد و همچنین فرد دیگر فصلهای کتابها را از طریق برنامه های تصویری فرا گیرد It is advisable to pick and experiment with various home-school methodologies, and not forcing one to mingle and merge more than one curriculum if the need be and modification of the plans can also work توصیه میگردد تا از چندین روش تحصیل در منزل استفاده و آنها را تجربه کرد, و اینکه بر روی یک روش اصرار و اجبار وجود نداشته باشد بلکه ادغام و ترکیب بیش از یک برنامه و جدول تحصیلی در صورت لزوم به همراه اصلاح و تعدیل برنامه ها میتواند کارگشا باشد.