دانش آموزان و انجام تکالیف مدرسه در منزل

در سرتاسر جهان هنگامیکه دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی پس از مدرسه به منزل باز میگردند, طبیعتا در کنار مواردی همچون استراحت کردن و غذا خوردن, به مطالعه دروس خود برای جلسات بعدی کلاسها پرداخته و تکالیف مدرسه را نیز انجام میدهند. تا اینجای کار مطلب پیچیده ای وجود ندارد ولی والدین میتوانند نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا کنند که در کنار داشتن روحیه و روابط بسیار حسنه با فرزندنان خود, نقش مربی و دوست و کمک کننده را در شوق و سوق دادن آنها به سمت موفقیت تحصیلی ایفا نمایند. در این نوشته قصد داریم به نکاتی اشاره داشته باشیم که برای والدین میتوانند مؤثر باشند. میتوان با استفاده از راهکارهائی در کنار تقویت روابط عاطفی و خانوادگی با فرزندان, آنها را علاقمند به تحصیلات نمود.

In order to be successful in terms of education of students at school, teachers need to have parents on their side so that they can better benefit their children through modeling lifelong reading skills at home and participating in school cultural events and critically, monitoring homework process and timing in households به منظور توفیق در زمینه آموزش دانش آموزان در مدرسه, معلمین نیاز به این دارند که والدین بچه ها در کنار و هماهنگ با آنها باشند به منظور بهتر سودمند بودن برای فرزندانشان از طریق ارائه الگوی مطالعه و تحصیل در سراسر زندگی در محیط منزل و همچنین شرکت در رویدادهای فرهنگی در مدرسه و موارد دیگر که بسیار مهم است نظارت بر انجام تکالیف و زمانبندی و فرآیند آن در محیط خانوار.

The point is that parents need to know the ins and outs of homework and its concept, and welcome involvement in their children’s education نکته این است که والدین بایستی تا آشنائی کاملی با مفهوم و اهمیت تکالیف مدرسه داشته باشند و از مشارکت در آموزش فرزندانشان استقبال نمایند In other words, the daily routine of school homework needs to be regarded as a primary function of family life به عبارت دیگر, تکالیف روزانه مدرسه بایستی به عنوان بخش مهمی در زندگی خانوادگی تلقی گردد Through doing homework, children will be able to thoroughly review the learning already done at school and getting prepared for the new chapters of their books and also for the upcoming exams از طریق انجام تکالیف مدرسه, دانش آموزان قادر خواهند بود تا به طور کامل به مرور آموزش و فراگیری که قبلا در مدرسه انجام شده است پرداخته و برای فصلهای جدید کتابهایشان و نیز امتحانات آینده آماده شوند.

But what are the specifications of an ideal homework environment at home to be laid out by parents اما شرایط و ویژگیهای محیط ایده آل برای انجام تکالیف در منزل توسط والدین چیستند؟ The fact is that children need to feel their parents support so that they have a good reason to accomplish the school assignments and value education in their lives حقیقت این است که بچه ها نیاز به این دارند که مراقبت و حمایت والدینشان را در کنار خود احساس کنند بطوریکه کاملا تکالیف مدرسه را انجام دهند و ارزش آموزش را در زندگی خود درک نمایند Parents can greatly assist in the areas of setting up the perfect reading zone at home and removing distractions and making house a comfortable place for the entire family and playing educational games plus showing great interest in what their children are working on

والدین میتوانند بسیار کمک کنند در زمینه هائی همچون مهیا ساختن فضای مناسب جهت مطالعه و تحصیل در خانه و برطرف کردن موارد مزاحم تمرکز و اینکه فضای خانه را برای همه اعضاء خانواده دارای آسایش نمایند و همچنین انجام بازیهای آموزشی و اینکه نسبت به کارهائی که فرزندانشان مشغول انجام آنها میباشند علاقه وافر نشان دهند It is possible that some students may be in need of using intensified learning and for parents to have a good monitoring role at home and over their children’s education, it is better for them to speak and consult with their teachers این امکان وجود دارد که برخی از دانش آموزان ممکن است نیاز داشته باشند به آموزش فشرده و والدین برای داشتن نقش مناسب در زمینه نظارت بر آموزش بچه های خود بهتر است با معلمین آنها مشورت و صحبت نمایند Parents should do their best to make homework priority for their children at home and other pastimes like watching TV or playing video games should be followed after homework is done والدین بایستی تا منتهای تلاش خود را انجام دهند در زمینه اولویت بخشیدن به انجام تکالیف فرزندانشان در محیط منزل و اینکه برنامه های تفریحی دیگر از قبیل تماشای تلویزیون و انجام بازیهای ویدیویی به بعد از انجام تکالیف مدرسه موکول شوند.