بهبود تلفظ در جلسات تدریس خصوصی زبان انگلیسی

در زمینه آموزش و یادگیری انگلیسی به عنوان زبان دوم در جلسات تدریس خصوصی و کلاسهای آموزشگاهی که با بهره گیری از امکانات صوتی و تصویری و آزمایشگاهی و لابراتوارهای مجهز انجام میپذیرند, طبیعتا شرکت کنندگان از سطح یکسانی در توانش و دایره واژگان و لغات و گرامر برخوردار نمیباشند و در جلسات تعیین سطح آنها در کلاسهای مختلف و در سطوح مقدماتی تا پیشرفته جای گرفته و ثبت نام مینمایند ولی مقوله ای که در این مقاله قصد پرداختن  به آن را داریم و اصولا بسیار هم مهم میباشد مساله تلفظ است که به راحتی میتواند بر زیبائیهای جملات مکالمه روزمره و در هنگام سخن گفتن با دیگران تاثیر بگزارد. لطفا در این بخش از مطالعه با ما همراه باشید تا به اتفاق یکدیگر به مرور تکنیکهائی جهت بهبود مهارتهای تلفظ بپردازیم.

Let’s take a look at some practical guidelines when it comes to improving pronunciation at English language classes به اتفاق یکدیگر به برخی نکات و راهکارهای عملی نگاهی می اندازیم در کلاسهای زبان انگلیسی The point is that in most private teaching classes, tutors work hard attempting to encourage their students to sound more like native speakers to have better and more beautiful daily conversations نکته این است که در اکثر کلاسهای تدرسی خصوصی معلمین در تلاش هستند جهت بهبود و تقویت تلفظ دانشجویان خود برای گویش نزدیکتر به سخنوران و گویشوران بومی تا در مکالمات روزمره بهتر و زیباتر صحبت کنند.

The first guideline is to speak out or actually louder in foreign language classes and when doing self study in order to examine one’s accent and make changes where necessary نخستین راهکار در واقع بلند صحبت کردن است در مواقع مطالعه خود آموز و همچنین کلاسهای زبان خارجه به منظور تحلیل لهجه افراد و ایجاد تغییرات در صورت لزوم Removing one’s mother tongue effects in English language classes seems to be kind of difficult but international learners can easily communicate well with others should they speak loudly and clearly to express their meanings and making sure they are understood by the listeners برطرف کردن تاثیرات زبان مادری در کلاسهای زبان انگلیسی میتواند دشوار باشد ولی فراگیران بین المللی چنانچه واضح و بلند سخن بگویند میتوانند به راحتی با دیگران تعامل و مکالمه داشته و اطمینان حاصل کنند که شنونده هم به خوبی معنا و مفهوم آنها را متوجه میشود.

While listening to audio files as well as watching TV news and movies, look for some patterns as well as rhythms in order to enhance your pronunciation به منظور ارتقاء تلفظ خود در هنگام گوش دادن به فایلهای صوتی و یا تماشای برنامه های خبری در تلویزیون یا فیلمها, در جستجوی ریتمها و اصول موزون و الگوها باشید In other words, some patterns and arrangements are followed by native speakers when combining words and using expressions plus idioms به عبارت دیگر, گویشوران بومی از تعدادی الگو استفاده میکنند در حین ترکیب کردن کلمات و یا هنگام استفاده از عبارات و اصطلاحات You may also like humming along as you listen to or watch multimedia files and find sentences and expressions شاید علاقه داشته باشید که در حین تماشای فایلها و یا گوش دادن به آنها با خود آن عبارات و جملات را زمزمه کنید.

Please note that when it comes to learning English as a second language, you do not need to absolutely sound like native speakers while practicing conversation or repeating sentences لطفا توجه کنید که در زمینه فراگیری انگلیسی به عنوان زبان دوم از شما این انتظار نمی رود تا دقیقا مانند گویشوران بومی مکالمات را تمرین کنید و با جملات را تکرار نمائید While keeping your accent, you can have an acceptable pronunciation while choosing private teaching courses, tutoring, or attending top-notch classes at institutes میتوانید در عین حال که دوره های تدریس خصوصی و یا کلاسهای با کیفیت بالا را در آموزشگاهها انتخاب میکنید لهجه خود را هم حفظ کنید و از یک تلفظ قابل قبول استفاده نمائید Watching as you speak and recording your voice is also a sure way to examine and correct your pronunciation if need be در صورت لزوم میتوان از یکی از راههای مطمئن جهت تصحیح تلفظ خود استفاده کنید از طریق ضبط کردن صدا و تصویر خود و مشاهده آنها به منظور تحلیل و بررسی تلفظ.