ایجاد تعادل بین آموزش از راه دور و زندگی روزمره

در کنار همه نکات مثبت و قوتی که در امتداد و ارتباط با کلاسهای آموزشی برخط یا آنلاین و از راه دور مطرح میشوند, نمیتوان سبک زندگی دانشجویان و شرکت کنندگان در این دوره های فراگیر را عینا مانند یکدیگر ارزیابی و قیاس کرد و مشابه هم پنداشت. در واقع سعی در برقرار ساختن نوعی تعادل در این گونه موارد حائز اهمیت است. شاید زندگی پر مشغله مدیران ارشد و یا کارمندان رده بالای اداری تقریبا شرکت در کلاسهای سنتی و حضوری دانشگاهها را برای آنها دشوار و یا تقریبا در مواردی غیر ممکن ساخته باشد و استفاده از امکانات آنلاین آموزشی را بتوان به عنوان تنها راه پژوهشی موجود برای آنها تلقی کرد. ولی با این اوصاف, ثبت نام کنندگان در ترمهای آنلاین دانشکده ها بایستی متعهد و علاقمند به ادامه تحصیل از راه دور باشند.

When it comes to distance learning, trying to balance the online education plus busy lifestyle matters در زمینه یادگیری از راه دور, ایجاد تعادل بین آموزش برخط به علاوه سبک زندگی پر مشغله و شلوغ از اهمیت برخوردار میباشد For busy people whose numerous activities, responsibilities, as well as daily priorities have been laid out, attending normal, traditional college courses and schedules might simply be out of the question برای افراد پر مشغله ای که فعالیتها, مسؤلیتها, و اولویتهای زندگی روزمره شان برنامه ریزی شده اند, این امکان وجود دارد که شرکت در دوره ها و برنامه های تحصیلی دانشکده ها به سبک عادی و سنتی میسر نباشد.

So some of them could take this into consideration and pursue a way and place to enhance their higher education combined with convenience بنابراین, برخی از این افراد به بررسی این موضوع پرداخته و در جستجوی راه و محلی هستند جهت ارتقاء سطح آموزش عالی خود در کنار آسایش و راحتی Having said that, the interested students should exert an amount of commitment regarding the schedule to study as they should be genuinely willing to study remotely and online and prove to be persistent in their educational progression در کنار این موارد, دانشجویان مشتاق بایستی تا مقداری تعهد خود را نسبت به تقویم و برنامه های مطالعاتی و تحصیلی اعمال نمایند و اینکه در عمل نشان دهند حقیقتا نسبت به آموزش از راه دور و آنلاین و پیشرفت تحصیلی علاقمند و ثابت قدم میباشند.

Minimum amount of disruption in the pupils’ lives and achieving a high standard in education are two main factors associated with online education دو عامل مهم و کلیدی در ارتباط با آموزش آنلاین حداقل میزان اخلال در زندگی محصلین و دستیابی به استاندارد و معیار بالا در آموزش میباشند Via correspondence with the colleges staff, there are no long waiting for the scores assessments از طریق مکاتبه با کارمندان دانشکده ها, دیگر نیازی به انتظار طولانی جهت ارزیابی نمرات وجود ندارد Through evaluating the available courses over the net, the students can find the ones which can fit into their lifestyles and they can pick up the modules based on their daily and routine calendars از طریق بررسی دوره های موجود و عرضه شده در فضای آنلاین, دانشجویان میتوانند آنهائی را انتخاب کنند که متناسب و قابل ادغام در برنامه های زندگی روزمره آنها بوده و میتوانند واحدهائی را بر گزینند که بر اساس زندگی روزمره و برنامه های تقویم و روزانه آنها هستند.

In the area of higher education, online learning in recent years has taken a front seat compared with traditional classes در زمینه آموزش عالی, فراگیری آنلاین / برخط در سالهای اخیر به عنوان یکی از انتخابهای اول شناخته شده است در مقابل کلاسهای سنتی There is no need to put your life on hold to study your topic of choice online جهت مطالعه و تحصیل در رشته منتخب خود نیاز به توقف در زندگی ندارید In some cases traditional college attendance abroad can be equal to paying exorbitant fees whereas online education can be more affordable and even suitable for the visually / auditory impaired در برخی موارد شرکت در کلاسهای سنتی دانشکده در خارج از کشور میتواند مستلزم پرداخت هزینه های گزاف باشد درحالیکه آموزش برخط / آنلاین میتواند ارزانقیمت تر بوده و برای افراد دارای مشکلات بینائی / شنیداری مناسب باشد In the grading areas too, university professors can offer sound assessment of the students studies and performance via analyzing their essays and answer sheets در زمینه نمره دادن هم اساتید دانشگاه پس از بررسی و تحلیل نمرات و کارنامه های دانشجویان و همچنین مقالات آنها میتوانند به ارائه ارزیابی دقیق عملکرد آنها بپردازند.