مزایای کلیدی تدریس خصوصی زبان انگلیسی

به عقیده شما به چند تفاوت میان کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مقایسه با دوره های آموزش در کلاسهای گروهی اشاره داشت؟ چنانچه شما هم قصد شرکت در آزمونهای آیلتس و تافل و یا کنکور سراسری را دارید و یا حتی قصد مسافرت خارج از کشور یا تمایل به بهبود مهارتهای مکالمه و گرامر خود را دارید در کدامیک از کلاسها شرکت میکنید؟ شاید هم به نظر شما دوره های خود آموز را بتوان به عنوان بهترین و توصیه شده ترین روش در نظر گرفت که چنانچه وقت کافی و توان مضاعف خود را به کار گیرید در آن توفیق خواهید یافت. در این مقاله به مواردی همچون ارائه مطالب آموزشی در کلاسهای با شرکت محدود دانشجویان, انتخاب متد صحیح, سرعت پیشرفت در مطالعه مطالب کتابها, و فراگیری سریع گرامر و نکات ترجمه متون اشاره خواهیم داشت.

In your opinion, what key advantages are associated with one-to-one learning in private teaching of English language compared with group classes being held at institutes به عقیده شما, به چه مزایای کلیدی میتوان اشاره داشت در رابطه با یادگیری تک نفره در تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مقایسه با کلاسهای گروهی که در موسسات برگزار میگردند؟ Which one seems better when it comes to improving your conversation and writing skills کدامیک بهتر به نظر میرسد در ارتباط با ارتقاء مهارتهای مکالمه و نگارش شما؟ Which tuition style is more effective when it comes to acquiring grammar

کدامیک از سبکهای آموزش در ارتباط با فراگیری گرامر موثرتر است؟ This is a question asked by many students when they opt for learning English as a second language این پرسش را بسیاری از دانشجویان هنگامیکه تصمیم به فراگیری انگلیسی به عنوان زبان دوم میگیرند از خود میپرسند As we will examine, private teaching classes can better boost your overall skills in four areas of reading plus listening comprehension, writing, and speaking همانطور که بررسی خواهیم کرد, کلاسهای تدریس خصوصی بهتر میتوانند به شما کمک کنند در زمینه های درک مطلب کتبی و شنیداری, نگارش و صحبت کردن Of course learning styles and requirements of the students are different, so it’s virtually impossible to say what type of learning environment is best for each individual البته سبک فراگیری و نیازمندیهای دانشجویان با یکدیگر متفاوت میباشند و تقریبا غیر ممکن است که بگوئیم چه محیط یادگیری برای هر فرد بهترین است.

The main definitive perk and advantage associated with an experienced private tutor is that your educational course combined with the lessons will be customized and tailored to your academic needs مزیت و نقطه مثبت اصلی در ارتباط با یک مدرس خصوصی با تجربه این است که دوره آموزشی و دروس شما ترکیب شده و به روش سفارشی و متناسب با نیازهای آکادمیک شما تدوین خواهند شد This is the conclusion to make after reviewing the outcomes in English language classes پس از مرور کلاسهای زبان انگلیسی میتوان به این نتیجه گیری رسید In one-to-one classes, you will better learn how to speak, master grammar, discover how to present your ideas coherently in speech and write articles very well در کلاسهای تک نفره, شما بهتر میتوانید صحبت کنید, گرامر را به خوبی فرا گیرید, به درستی متوجه شوید که چگونه به بیان و ارائه نظرات خود به نحو صحیح و منطقی نائل آئید در گفتار و همچنین چطور مقالات را به نحو خوب بنویسید.

In such classes you have absolute attention from your teacher and trainer which means your learning process in ongoing always در چنین کلاسهائی شما از توجه کامل مربی و معلم خود برخوردار میباشید که برابر است با فرآیند مستمر یادگیری In private teaching classes, error correction and boosting self-confidence without worrying about presence of other students in the classroom will be materialized در دوره های تدریس خصوصی, این موارد محقق میشوند: اصلاح اشتباهات و افزایش اعتماد به نفس بدون نگرانی درباره حضور دیگر دانش آموزان در کلاس You can brainstorm with your teacher to set your own comfortable and efficient learning speed میتوانید در مشاوره با معلم خود میزان و سرعت یادگیری خود را تنظیم کنید In these environments, unlike group classes, you will be speaking for the majority of the learning session which is a standard sign of intensive and crash courses در این محیطها شما در بیشتر زمان جلسه در حال صحبت هستید, برخلاف کلاسهای گروهی, و این یکی از نشانه های دوره های فشرده میباشد Speaking and practicing far more with the teacher, along with lack of distractions from other students also add to the advantages of such classes از دیگر مزیتهای اینگونه کلاسها صحبت کردن و تمرین بیشتر با معلم در کنار عدم وجود موارد پرت کننده حواس از جانب دیگر دانشجویان میباشند.