گرامر و تدریس خصوصی زبان انگلیسی

نمیتوان از نفش مهم گرامر در دوره های تدریس خصوصی زبان انگلیسی غافل ماند چون ساختار حتی جملات و عبارات بسیار مقدماتی نیازمند داشتن حداقل دانش و فراگیری نکات گرامری میباشد. در همین زمینه کتابها و دوره های برخط و آنلاین فراوانی را میتوان یافت که میتوانند به عنوان چراغ راه شما در زمینه ساختار شناسی, کاربرد عوامل ضروری در پاراگرافها و نوشتار و گفتار از جمله نقش فعل و فاعل و صفت و قید و دیگر موارد کاربرد داشته باشند. از آنسو خیلی از دانشجویان از این مطلب گله میکنند که حفظ کردن و به خاطر سپردن دهها و بلکه صدها نکته ریز و دشت گرامری قدری برایشان سخت و شاید هم در برخی مواقع غیر ممکن به نظر برسد. راه حل چیست و چگونه میتوان با حداقل صرف زمان به یادگیری کامل این نکات پرداخت؟

In most English language grammar books, there are some conventions to use and keep in mind در بسیاری از کتابهای گرامر زبان انگلیسی, تعدادی مطالب قراردادی وجود دارند برای استفاده و به خاطر سپردن For example, there are some complex grammar jargon that are italicized but once you get a handle of them, memorizing and implementing them in sentence structure is not that difficult مثلا تعدادی از قوانین و اصطلاحات پیچیده گرامری وجود دارند که بصورت مورب و کج نوشته شده اند ولی هنگامیکه در زمینه کاربرد آنها تسلط و مهارت پیدا کنید, استفاده و به خاطر سپردن آنها دیگر دشوار نخواهد بود Do you have any assumptions as to using grammar in private teaching and group classes and how context format can play roles آیا در زمینه استفاده از گرامر در کلاسهای تدریس خصوصی و گروهی و اینکه چگونه ساختار متون نقش ایفا میکنند تصوری دارید؟

Even if you are pretty busy in your life and business but have made up your mind to study English as a second language or contemplate registering at IELTS and TOEFL exams, you are able to speak with others and write to some extent but need to improve those skills حتی اگر شما د زندگی و کار سرتان شلوغ است ولی تصمیم خود را گرفته اید تا به مطالعه انگلیسی به عنوان یک زبان دوم بپردازید و یا در اندیشه ثبت نام در آزموهای آیلتس و تافل هستید, تا حدی میتوانید به مکالمه پرداخته و نگارش انجام دهید ولی نیاز به بهبود آن مهارتها دارید Via mastering grammatical rules, you will be able to have better grades ad enhance your skills in communicating what you mean and get know others, make accurate sentences and boost your reading and listening comprehension as well

از طریق تسلط بر قوانین گرامری, شما قادر خواهید بود تا به کسب نمرات بهتر پرداخته و مهارتهای ارتباطی خود را بهبود بخشید در زمینه انتقال مفاهیم و تعامل با دیگران, جملات صحیح تری ساخته و درک طلب کتبی و شنیداری خود را نیز تقویت نمائید In the area of education, via improving your general grammar knowledge, your advanced speaking and writing will present you as an educated and intelligent individual در زمینه آموزش, از طریق تقویت دانش عمومی گرامر, صحبت و نگارش شما معین میکنند که شما فردی تحصیل کرده و هوشمند میباشید Even if you are going to become an English language teacher, your improved grammar knowledge will help polish your skills in your job seeing endeavors too حتی چنانچه شما قصد دارید تا معلم زبان انگلیسی شوید, دانش ارتقاء یافته گرامری شما منجر به بهبود مهارتهایتان در حوزه فعالیتهای جستجوی شغلی هم خواهد انجامید.

When studying grammar books, look for nuggets of information which are very effective in how you will communicate with others and compose written messages and texts در هنگام مطالعه کتابهای گرامری, در جستجوی تکه ها و قطعات اطلاعات و دانش باشید که به شما در هنگام تعامل و ارتباط با دیگران و در وقت نگارش و تحریر پیامها و متون به یاریتان می آیند Make sure you can come up with a proper plan to memorize grammatical structures with easy-to-remember examples اطمینان حاصل کنید که در حوزه فراگیری گرامر به روشهای به خاطر سپردن و مثالهائی که یادآوری آنها آسان میباشد دسترسی داشته باشید Some educational psychologists suggest students to make room for new knowledge in their mental filing cabinet برخی از روانشناسان آموزشی توصیه میکنند که دانشجویان در زمینه فراگیری یک دانش جدید روی بیاورند به روش و سیستم جایگزینی مطالب در بخشهای ذهن خود.