نکات تحلیلی گرامر

اصولا ما چرا نیاز به فراگیری و آموزش نکات گرامری داریم؟ آیا نمیتوان بدون آنکه چیزی درباره گرامر و اصول جمله سازی و پاراگراف بندی در مقالات دانست به گپ و گفت روزمره با دیگران پرداخت و مطالب منتشر شده را مطالعه کرد؟ چه رابطه ای بین دانستن نکات گرامری و درک مطلب شنیداری و کتبی وجود دارد؟ قسمتهای مختلف گفتگو و فعلها چیستند و چرا بسیاری از دانشجویان در زمینه فن نگارش دچار ضعف هستند؟ چه مطالب آموزشی را میتوان در این رابطه به عنون راهنمائیهای عمومی و توصیه شده در نظر گرفت و چه موارد دیگر را ضروری قلمداد کرد که بدون توجه به آنها جملات ساخته و ارائه شده پر از ایراد و اشتباه خواهند بود؟ در آزمونهای تعیین سطح در دانشگاهها به چه مواردی برای کسب نمرات نیاز است؟

In terms of learning and mastering grammatical tips, what exactly do we need to know in order to fully grasp grammar and its delicate parts به لحاظ فراگیری و داشتن تسلط در زمینه نکات گرامری, دقیقا ما نیاز به یادگیری و تعلیم چه چیزی را داریم به منظور کسب و درک حداکثری گرامر و قسمتهای ظریف آن Have you ever heard of the must-know parts of speech used by native speakers آیا تاکنون درباره بخشهای گفتار که مورد استفاده گویشوران بومی قرار میگیرند چیزی شنیده اید؟ What can you mention about the necessary and widely used materials on college admissions tests به چه نکات ضروری میتوانید اشاره داشته باشید درباره مواد و آیتمهائی که بسیار در آزمونهای ورودی دانشکده ها استفاده میشوند؟

It is good to be credited with vast knowledge of English language grammar and even when it comes to taking exams such as PET and SAT, no one is able to dismiss the roles played by grammar structures مفید است تا مسلط به دانش گرامر زبان انگلیسی بود و حتی هنگامیکه نوبت به شرکت در آزمونهای PET و SAT فرا میرسد نمیتوان از نقش ایفا شده توسط ساختارهای گرامری غافل ماند For everyday conversation, there is no need to become a grammarian who may sound downright weird among others when talking casually and informally لازم نیست که برای مکالمات روزمره مانند افراد متخصص گرامر عمل کرد که در نگاه دیگران در هنگام صحبتهای روزمره و غیر رسمی ممکن است کمی عجیب بنظر برسند.

If you haven’t already, perhaps it’s the perfect time to start reading some tips on improving your grammar level چنانچه هنوز شروع نکرده اید, احتمالا الان زمانناسبی است تا به مطالع نکاتی بپردازید در زمینه بهبود سطح گرامر خود In exams such as the IELTS and TOEFL, there is a writing section that requires having grammar knowledge در آزمونهائی از قبیل آیلتس و تافل, در بخش نگارش نیاز به داشتن دانش گرامر است By the way, are there any tricks to learn grammar faster or what we are going to do when facing dilemmas in sentence building راستی, آیا کلک و حقه و راه میان بر برای استفاده وجود دارند با اینکه در موارد برخورد با دوراهی در هنگام جمله سازی چه کنیم؟ Are we supposed to learn and memorize a meaningless list of old rules in grammar آیا در گرامر نیاز به یادگیری و حفظ لیستی از قوانین قدیمی را داریم؟

It is advised to study English language in group classes or practice with experienced tutors who will help us discover the correct structures automatically when encountering grammar issues توصیه میگردد تا به مطالعه زبان انگلیسی در کلاسهای گروهی پرداخته و یا با مدرسین خصوصی مجرب تمرین کنیم تا بطور اتوماتیک و خودکار هنگام مواجهه با موارد گرامری, ساختارهای صحیح را پیدا کنیم All of us make common mistakes when speaking with others and writing articles همه ما دچار اشتباه میشویم در هنگام مکالمه با دیگران و نگارش مقاله It is a good idea to check out the table of contents in educational books to find the most common used items useful for talking and writing and then practice them ایده خوبی است تا به سر فصل کتابهای آموزشی نگاهی انداخته و موارد مفید جهت صحبت و نوشتار را پیدا کرده و سپس به تمرین آنها بپردازیم.