فراگیری اصول و مبانی گرامر

هنگامیکه نوبت به فراگیری زبان انگلیسی میرسد نمیتوان از نقش مهم و پررنگ گرامر غافل ماند چون در کنار همه مباحثی که در ارتباط با یادگیری و به خاطر سپردن لغات و واژگان و اصطلاحات مکالمات روزمره و ضرب المثلها به میان می آیند, نحوه ساختار و اجزاء جملات و پاراگرافها هم تاثیر گذار میباشند. زمانهای مختلف افعال در کنار مباحثی همچون تغییرات در نقش آفرینی ضمائر و اسامی و صفتها و حروف اضافه و ربط, همگی در بهتر و صحیح تر صحبت کردن و نگارش آکادمیک و دانشگاهی تاثیر مستقیم دارند. حتی در مقوله آزمونهای تعیین سطح همچون آیلتس و تافل هم این مساله کاملا به وضوح دیده میشود, به ویژه در قسمت نگارش که شما نیاز به تحریر چندین پاراگراف درباره موضوعات ارائه شده به نحو صحیح دارید.

After getting started with learning English in private and group classes, it’s paramount to learn some basic rules of its grammar as a second language پس از شروع فراگیری انگلیسی در کلاسهای خصوصی و گروهی, مهم است تا با تعدادی از قوانین مقدماتی گرامر آن به عنوان زبان دوم آشنا شد Professional speakers and writers who have a good command of conversation and written skills have already developed a solid foundation of English language grammar سخنوران و نویسندگان حرفه ای که در زمینه فن بیان و مکالمه و همچنین نوشتار تسلط دارند قبلا در زمینه گرامر زبان انگلیسی به سطح مطلوب و ساختار قوی دست پیدا کرده و آنرا توسعه داده اند.

Despite complexities in certain structures, it is possible to incorporate advanced grammar knowledge into your speaking and writing projects علیرغم پیچیدگیها در برخی ساختارها, میسر است تا دانش پیشرفته گرامری را در پروژه های گفتاری و نوشتاری خود ادغام نمائید Some people might ask why even in modern methods of teaching English as a second language, professional tutors still focus on the essential rules played by grammatical structures برخی از افراد ممکن است بپرسند که چرا در متدهای نوین آموزشی زبان انگلیسی مدرسین خصوصی مجرب هنوز هم در مورد نقشهای ضروری ایفا شده توسط ساختارهای گرامری تاکید دارند.

Even in the world of social media there is a growing interest and need for people who constantly write and generate fresh content while sticking to the proper writing and grammatical structures who are able to make compelling stories, news, and articles حتی در حوزه رسانه های اجتماعی این نیاز روز افزون وجود دارد که احتیاج به نویسندگانی هست که قادر میباشند تا به نحو صحیح و شایسته و با تکیه بر قواعد مناسب گرامر و نگارش اقدام به خلق داستانهای خبری و اخبار و مقالات جذاب نمایند You more than probably have signed up with good-quality English language newsletters and constantly receive updates and posts from them شما هم به احتمال زیاد در زبان انگلیسی مشترک تعدادی از خبرنامه ها با کیفیت مناسب شده اید که برای شما مطالب و نوشتارهای به روز و جدید ارسال میکنند.

Through grammar, in both conversation and writing, we are able to demonstrate our communicative skills and make forms and structures of words, also known as morphology, and develop meaningful syntax and sentence structures از طریق گرامر, هم در مکالمه و هم در هنگام نگارش, قادر هستیم تا به ارائه مهارتهای ارتباطی خود پرداخته و به ساخت فرم و ساختارهای کلمات که به عنوان ریخت شناسی هم شناخته میشود اقدام کرده و به توسعه ساختارهای نحو در جملات بپردازیم In grammar, in addition to the core items such as Verb, Adverb, Noun, Adjective, Clause, Preposition, and Conjunction, Interjections are also used which usually are followed by an exclamation point در گرامر, علاوه بر آیتمهای کلیدی از قبیل فعل, قید, اسم, صفت, جمله واره, حرف اضافه, و حرف ربط, از حروف ندا هم استفاده میشود که پس از آنها علامت تعجب قرار میگیرد For example in the sentence: Indeed! I am on my way to the airport به عنوان مثال در جمله: به راستی/حقیقتا من در راه فرودگاه هستم the word Indeed is an interjection کلمه به راستی/حقیقتا حرف ندا است They are used to express strong feelings, emotions, and responses از آنها جهت بیان احساسات و عواطف و پاسخهای قوی استفاده میگردد.