بیان استثناء و به جز مواردی که

در هنگام کنار هم قرار دادن کلمات و عبارات در سخن و نوشتار, برخی اوقات نیاز داریم تا درباره مواردی قلم بزنیم و بیان کنیم که حالت استثناء دارند و با استفاده از واژگان و عبارات مناسبی میتوان به این نکته گرامری پرداخت که تقریبا همه ما بارها از آن استفاده کرده ایم. مثلا شما در حال تعریف و ذکر خاطرات سفر خود برای دوستتان هستید و به جز چند شهر تقریبا از همه استانها و نقاط کشور بازدید داشته اید. آیا به نحوه انتخاب عباراتی که این حالت استثناء و به جز دیگر موارد به آن مربوط میشوند فکر کرده اید؟ آیا از لحاظ رسمی یا غیر رسمی بودن هم انتخاب کلمات میتواند بر روی نمره کلی نگارش تاثیر داشته باشند؟ لطفا با ما در این بحث جذاب که کاربردی هم برای معاشرتهای روزمره میباشد همراه باشید.

When talking about exceptions, there are a few methods to choose like adding prepositions of Except and Except For to the sentences در هنگام صحبت از استثناء ها راههای متعددی وجود دارد از قبیل افزودن حروف اضافه به جز و به غیر از به جملات In fact, via choosing these words, we indicate that the person talking has not included something in his/her statement درحقیقت با انتخاب این کلمات, ما دلالت بر این نکته داریم که فردی که در حال صحبت میباشد در عبارات خود چیزی را شامل نکرده است The price tags in this department store cover all items fees except (for) tips قیمتها و اتیکتها در این فروشگاه زنجیره ای شامل هزینه همه اقلام به جز انعام میباشد Everyone seems happy tonight except (for) the deputy manager امشب همه به غیر از معاون رئیس خوشحال میباشند.

There is a minute difference between Except and Except For in application as with the former, we generally choose To-Infinitives and That-Clauses فرق کوچکی بین به جز و به غیر از Except و Except For میباشد که در مورد عبارت اول ما از مصدر همراه با To و همچنین جمله واره های همراه با That استفاده میکنیم I do not like immigrating to another city, except to study at a great college من مایل نیستم تا به شهر دیگری مهاجرت کنم, مگر برای ادامه تحصیل در یک دانشکده عالی Those souvenirs look great, except that they are actually inexpensive replicas آن کالاهای هدیه و سوغاتی خیلی عالی به نظر میرسند, به غیر از این مساله که آنها قلابی و ارزان قیمت میباشند.

Choosing Except seems right before Prepositions, Bare Infinitives, plus That-Clauses as well as the cases in which the term That is omitted استفاده از به جز Except صحیح است در مواردی شامل قبل از حروف اضافه, مصدرهای بدون To و جمله واره هائی که با That شروع میشوند یا در مواردیک That حذف میشود But notice that, in informal contexts, Except For is also pretty common, but not grammatically correct اما دقت کنید که در محتواهای غیر رسمی, گرچه از لحاظ گرامری صحیح نیست, استفاده از به غیر از Except For پرکاربرد میباشد There is likely a rainfall tomorrow except in Tehran احتمال بارش باران فردا به جز تهران وجود دارد There was nothing further the guard co do yesterday except check the monitors in the parking lot دیروز نگهبان در محوطه پارکینگ کار بیشتری نمیتوانست انجام دهد به جز کنترل کردن مانیتورها The leaves look fresh, except (that) they are made of paper and plastic برگها تازه به نظر میرسند, با این تفاوت که از کاغذ و پلاستیک ساخته شده اند.

In order to express our opinion that something is missing in a particular sentence, we can make use of Except (For) but Besides and As Well As both are equal to In Addition To as stated in the following examples با استفاده از به جز Except (For) میتوانیم به بیان نظر خود بپردازیم که چیزی کم است و موجود نیست در یک جمله ویژه ولی عبارات Besides در کنار و As Well As به معنی به علاوه و به اضافه In Addition To میباشند که در مثالهای زیر نیز به این موضوع اشاره شده است I do not watch any news programs on TV except For sporting events من برنامه های خبری را در تلویزیون تماشا نمیکنم به جز رویدادهای ورزشی Besides Football, I also am a fan of volleyball games در کنار فوتبال, من طرفدار والیبال هم هستم The phrase Apart From is pretty common to use in speech and writing with meaning close to Except (For) and Besides میتوان از عبارت پرکاربرد به غیر از / در کنار / گذشته از / علاوه بر Apart From با معنای نزدیک به به جز / به غیر از Except (For) و Besides استفاده کرد I do not enjoy eating out at restaurants, apart from the eatery in our neighborhood من به غذا خوردن در بیرون علاقه ندارم به غیر از غذا خوری در محله خودمان Apart from pasta, I am also a fan of Pizza در کنار پاستا, من پیتزا را هم دوست دارم.