روشهای تسلط در مکالمه زبان انگلیسی

روشهای زیادی را میتوان ذکر کرد در ارتباط با افزایش تسلط و کسب مهارتهای زبان انگلیسی که در آموزشگاهها و همچنین توسط مدرسین مجرب خصوصی در کلاسهای تک نفره و گروهی آموزش داده میشوند و از بین آنها به چند نکته کلیدی خواهیم پرداخت که میتوانند سودمند باشند. راستی نظر شما در این باره چیست و به عقیده شما و با توجه به تجربیات فردی خود کدامیک از متدها و روشهای فراگیری بهتر میتوانند در یادگیری و به خاطر سپردن کلمات و عبارات و ضرب المثلها و همچنین تعداد نسبتا زیاد قواعد و قوانین گرامری به شما بهتر و موثر تر کمک کنند؟ آیا بایستی تا ساعتها به حفظ کردن نکات تکراری اقدام کرد و یا اینکه با استفاده از روشهای نوین و خلاصه نویسی و برنامه های دیداری شنیداری به افزایش تسلط پرداخت؟

If you are looking for some activities and methods in order to enhance your English-speaking skills, the tips on this page can help you چنانچه شما در جستجوی فعالیتها و روشهائی جهت بهبود مهارتهای مکالمه انگلیسی خود هستید, نکاتی که در این صفحه ذکر میشوند میتوانند به شما کمک کنند First off, have you ever attempted to record your voice using an electronic device while speaking English in your class or at home and if so, have you noticed anything در ابتدا آیا شما تاکنون اقدام کرده اید به ضبط کردن صدای خود با استفاده از لوازم الکترونیکی در هنگام انگلیسی صحبت کردن در کلاس و یا منزل و چنانچه اینکار را انجام داده اید, آیا متوجه چیزی شده اید؟ When it comes to mastering a foreign language, listening to your recorded voice can yield a lot of advantages like paying attention to your pronunciation, sentence stress, intonation, fluency and sentence structure

هنگام صحبت درباره فراگیری و داشتن تسلط در یک زبان خارجه, گوش کردن به صدای ضبط شده خود بسیار سودمند است از لحاظ توجه به تلفظ و تکیه بر کلمات و لحن ادای عبارات و جمله سازی و میزان روان بودن And then you can decide which areas of your education need further practice و سپس متوجه این نکته خواهید شد که در کدام بخش از آموزش خود نیاز به تمرین بیشتری دارید One useful practice to help you strengthen your speaking skills is via retelling a read story یک تمرین مفید جهت بهبود مهارتهای مکالماتی خود از طریق بازگوئی یک داستان خوانده شده است In fact, you are going to act like a narrator درواقع شما قصد انجام کار شبیه به یک راوی را دارید When teaching English as a second language either in group classes or in private sessions, narrative storytelling, unlike other speaking activities and performances can give you an accurate perspective of your genuine skills in speaking as well as writing

در هنگام تدریس انگلیسی به عنوان زبان دوم چه در کلاسهای گروهی و چه در جلسات خصوصی, بازگوئی داستانها, بر خلاف دیگر تمرینات مکالماتی و اجراها میتواند تصویر دقیقی از مهارتهای شما در مکالمه و همچنین نگارش ارائه کند This practice can involve retelling a short story or a piece of literary fiction or even a news program and event you have watched on TV or listened to it on the radio این تمرین میتواند شامل بازگو کردن یک داستان کوتاه و یا یک نوشته ادبی تخیلی و یا حتی داستان و رویداد خبری باشد که شما در تلویزیون آنرا تماشا کرده و یا در رادیو به آن گوش کرده باشید The point is that narrative storytelling can help ease and free your mind and help you speak more fluently while avoiding complex grammatical and sentence-building structures نکته این است که روش بازگو کردن داستان کمک میکند تا ذهن و فکر شما آرامش داشته و آزاد باشد و به شما کمک میکند تا روانتر صحبت کنید و از تکنیکهای گرامری و جمله سازی پیچیده اجتناب ورزید.

Another useful technique involves addresses and getting or giving directions روش دیگر مفید شامل آدرسها است که حاوی درخواست و ارائه جهت ها میباشد Nearly in all English language teaching methods there are chapters dedicated to tourists asking directions and locations and addresses تقریبا در همه متدهای تدریس زبان انگلیسی فصلهائی وجود دارند در رابطه با جهانگردانی که به دنبال آدرس هستند و درباره موقعیتها و جهت ها سوال میپرسند You can train yourself as it is a real-world skill از آنجائیکه این یک مهارت زندگی حقیقی است شما هم میتوانید خود را با آن آموزش دهید You can look at a map and then spot a point as destination پس از نگاه کردن به یک نقشه نقطه ای را جهت مقصد انتخاب کنید You can choose phrases you have already learned about train station, walking distances, turning right or left and so on میتوانید از عباراتی استفاده کنید که آنها را قبلا فرا گرفته اید از قبیل ایستگاه قطار, مسافت پیاده روی, به چپ یا راست پیچیدن و غیره.