معلمین و مربیان آزمایشی و جایگزین

شکی در این زمینه وجود ندارد که حتی بهترین مربیان و معلمین آموزشی در هر دسته و رشته علمی از ابتدا در این تصدی شغلی و جایگاه والای علمی و حرفه ای خود نبوده و از اوائل با کارآموزی و دوره های آزمایشی و جایگزینی برای برنامه های دیگر اساتید و همکاران با تجربه تر آغاز کردند. این مساله بهتر صدق میکند در ارتباط با رشته هائی که در آنها آموزش و پرورش و تربیت مربیان و معلمین و اساتید دانشگاه و انستیتوهای آموزشی حرف اول را میزند. در برخی موارد که تعداد مربیان با تجربه به دلایلی کم و ناکافی است میتوان از تجربه و علم نوین دانشجویان مستعد و با انگیزه استفاده کرد و به آنها این فرصت را داد تا در کلاسهای جدید و در مقابل دانشجویان و دانشجویان ظاهر شده و برای نخستین بار به کسب تجربه بپردازند.

In some cases it is possible that college students fill the need for substitute teachers in trial experiences and projects این امکان وجود دارد تا در برخی برنامه های آموزشی و پروژه ها, دانشجویان دانشکده ها بصورات جایگزین به جای معلمین ایفای نقش کنند For students who dream to become teachers and trainers in the future, substitute educational programs can mean a lot, especially for third-year and senior learners who are going to volunteer and become candidates for such programs and curricula برای آن دسته از دانشجویان سال سوم و آخر دانشکده ها که شغل رویائی آنها معلمی و آموزش میباشد شرکت در برنامه های پژوهشی و داوطلبانه و اینکه برای این طرحهای آموزشی علمی کاندید بشوند میتواند تجربه بسیار خوبی باشد The experience can be really awesome for them as they will learn a lot about their future careers این تجربه برای آنها عالی خواهد بود و آنها درباره مشاغل آینده خود بسیار خواهند آموخت.

It is natural for a newly graduated college alum to feel nervous as they appear before students in a classroom for the first time but soon they will learn how to keep the classes and activities moving using their experience, prior education as well as imagination طبیعی است برای تازه فارغ التحصیلان و دانش اندوخته های دانشگاهها که قدری احساس استرس و اضطراب داشته باشند وقتیکه برای نخستین بار در کلاس و در برابر دانشجویان قرار میگیرند ولی خیلی زود به دلیل آموزش قبلی آنها و همچنین تخیل و فکر و تجربه شان کلاسها را مدیریت کرده و فعالیتها را به پیش خواهند برد But theories aside, prospective teachers need to gain field experience and meet their educational requirements as they plan on working as substitute teachers and trainers اما در کنار نظریه ها, معلمین آینده نیاز دارند تا به کسب تجربه میدانی بپردازند و واجد شرایط آموزشی خود گردند هنگامیکه به برنامه ریزی به عنوان معلمین و مربیان جایگزین میپردازند.

When speaking with the dean of a college, the candidates should clearly state their interests to become substitute teachers in the future and upon graduation and that they get the credit for their field experience in the classrooms داوطلبین هنگام صحبت با رئیس دانشکده بایستی تا اظهار علاقه کنند که پس از فارغ التحصیلی به عنوان معلمین آزمایشی و جایگزین مشغول به کار شوند و اینکه نائل آیند به کسب اعتبار تجربه آموزشی و میدانی در کلاسها Nowadays, due to the Covid-19 and Coronavirus pandemic worldwide, the majority of classes are held online in order to minimize infection but even with the current situation the substitute teachers can fill in even during the health crisis but they might need to receive an approval from board of education at college امروزه به دلیل همه گیری بیماری کووید 19 و ویروس کرونا, بسیاری از کلاسها بصورت مجازی برگزار میگردد تا آلودگی را به حداقل رساند اما حتی با شرایط کنونی, معلمین آزمایشی و جایگزین میتوانند تا کلاسهائی را داشته باشند در دوران بحران سلامتی ولی شاید منوط به کسب تائیدیه از دانشگاه باشند.

New teachers and trainers might call their first initial trial educational jobs as alternative field experience معلمین و مربیان جدید ممکن است تا مشاغل ابتدائی و آغازین خود را به عنوان حرفه های آزمایشی و ثانویه در نظر بگیرند Public schools contribute a lot to the communities and many graduates can land their first jobs there دانشگاههای دولتی سهم بزرگی دارند در ارائه خدمات به جوامع و تعداد زیادی از فارغ التحصیلان در این مراکز شغل نخستین خود را آغاز میکنند Great, pioneer teachers can make their students interested in the educational courses and they will ask a lot of questions and actively participate in the courses معلمین خیلی خوب و پیشرو میتوانند دانش آموزان خود را علاقمند به دوره های آموزشی نمایند و اینکه آنها به پرسش پرداخته و در دوره ها شرکت فعالانه خواهند داشت Some of the students and teachers might need to self-quarantine for two weeks and substitute trainers can help run the classes online برخی از دانش آموزان و دانشجویان و معلمین ممکن است به مدت دو هفته خود را قرنطینه کنند و مربیان آموزشی میتوانند کمک کنند تا کلاسها تداوم داشته باشند.