مهارتهای جدید و کلاسهای آموزشی آنلاین

در دوره کنونی که تقریبا همه کشورهای جهان درگیر معضلی درمانی بنام ویروس کرونا هستند, مقوله آموزش و همچنین انجام کلاسهای آموزشی و تحقیقی پژوهشی هم دستخوش تغییراتی شگرف شده است و امروزه بیش از پیش توصیه کادر درمان و صاحبنظران بر در خانه ماندن است و بسیاری از کلاسها در مقاطع گوناگون بصورت آنلاین و برخط دائر و اداره میشوند. اما مواردی هم در این زمینه و مسیر بایستی تا ارزیابی گردند از قبیل موقعیت دانشجویان و اینکه آیا در محل سکونت آنها ارتباطات قابل اطمینان و سریع اینترنتی وجود دارد یا نه چون برخی اوقات نیاز است تا معلمین و دانش آموزان بصورت صوتی و یا متنی و یا کنفرانس ویدئویی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و از این راه دانشجویان به انجام تکالیف خود بپردازند.

The recent widespread pandemic is affecting many aspects of people’s lives all over the world, including immigrants as well as the ones trying to learn new skills to begin taking classes online بیماری همه گیر اخیر بر زندگی بسیاری از مردم در سرتاسر جهان تاثیر گذارده است, شامل مهاجرین و همچنین افرادی که قصد فراگیری مهارتهای نوین جهت شرکت در کلاسهای برخط را دارند Despite numerous privileges and advantages associated with internet-based learning, the whole education process stages of many individuals have been cut short in recent months due to various issues علیرغم بسیاری از نقاط مثبت و مزیتهائی که در ارتباط با یادگیری مبتنی بر فضای مجازی وجود دارند, مراحل فرایند آموزش افراد بسیاری در ماههای اخیر به دلایل گوناگون دچار وقفه شده اند.

Even adults taking part in online courses might sometimes find it difficult retaining and holding their full attention during the entire classes duration when starring at their cellphones حتی افراد بزرگسالی که در کلاسهای آنلاین شرکت میکنند ممکن است برایشان سخت باشد تا در تمام مدتی که به صفحه گوشی تلفن همراه خود خیره میشوند بتوانند تمرکز خود را حفظ کنند In fact, there have been some ups and downs associated with online learning and for some students, the programs might seem a bit boring as there are times they do not feel like spending hours on their computers and the trainers need to figure out further ways to make e-learning more attractive and fruitful درحقیقت, فراز و نشیبهائی در ارتباط با یادگیری آنلاین ذکر شده اند و مثلا در برخی اوقات این برنامه ها ممکن است برای دانش آموزان و فراگیران قدری حوصله سر بر به نظر برسند و مربیان نیاز است تا راههای جدیدی ارائه نمایند جهت هر چه پر بار تر و جذاب تر نمودن آموزش مجازی.

But some teachers might have certain complains about online learning as well, since some students might not take the home-based assignments that seriously, nor would they dedicate enough time to study and prepare online and correction of online assignments might take the teachers a lot of time اما برخی از معلمین هستند که ممکن است درباره یادگیری آنلاین شکایاتی هم داشته باشند, از آنجائیکه برخی از دانش آموزان ممکن است که تکالیف در منزل را خیلی جدی نگیرند, و اینکه شاید برای مطالعه و آمادگی آنلاین به اندازه کافی وقت نگذارند و اینکه تصحیح تکلیف بصورت برخط ممکن است وقت زیادی را از معلمین بگیرد Thanks to the introduction of some new applications which can help give corrections to the answer sheets and assignments of the students quickly and easily and keep the students’ attention as well به لطف ارائه برخی نرم افزارهای جدید, این اپلیکیشن ها به ارائه تصحیح و پاسخهای درست کارنامه های دانش آموزان و تکالیف آنها میپردازند, و همچنین توجه آنها را جلب میکنند.

One of the challenges relevant to the online classes is the lack of access to the online connections and phones or computers on students’ side in remote areas یکی از چالشهای مرتبط با کلاسهای آنلاین کمبود امکانات از جانب دانش آموزان در نقاط دور افتاده در زمینه دسترسی به ارتباطات اینترنتی و گوشیهای تلفن همراه و رایانه میباشد Some schools even provide teachers to get in touch with the students as well as their parents برخی از مدارس حتی به معلمین برنامه هائی ارائه میکنند که از طریق آنها میتوانند با دانش آموزان و همچنین والدین آنها در تماس باشند Through participating in online learning environments, students will be able to work and experience online and learn how to be independent learners از طریق شرکت در محیط برنامه های یادگیری آنلاین, دانش آموزان قادر خواهند بود تا به کسب تجربه پرداخته و اینکه بیاموزند که چگونه میتوانند فراگیران مستقل شوند.