پرسیدن راجع به تعطیلات

به هنگام مراجعت افراد از سفر, آنها با آشنایان روبرو میشوند و طبیعتا به سؤالات زیادی هم در ارتباط با سفرشان پاسخ میدهند. آنها همچنین ممکن است برای مدت طولانی در هنگام روبرو شدن با اعضاء خانواده و اقوام و دوستان به خاطرات سفر خود اشاراتی داشته باشند. شاید شما هم در چنین مواقعی قرار گرفته باشید و یا اینکه از مسافرانی که به تازگی بازگشته اند در باره سفرشان و مقصدشان و همچنین اینکه چطور اوقات خود را سپری کرده اند پرسیده باشید. انتخاب نوع هتل محل اقامت و دوری و نزدیکی آنها با مراکز خرید و دیگز مسائل مورد علاقه مردم در مکالمات میتواند مهم باشد و قصد داریم تا نگاهی مختصر بیندازیم به چنین جملاتی که بسیار پرکاربرد هستند و توسط خیل عظیمی از مسافرین استفاده میشوند.

Ask about someone’s vacation پرسیدن از فردی درباره مسافرتش I arrived at three من ساعت سه وارد شدم They didn’t arrive until six آنها تا ساعت 6 هنوز بازنگشته بودند Did you have a good time آیا به شما خوش گذشت؟ Did they cancel your flight آیا آنها پرواز شما را کنسل کردند؟ Where did you go مقصد سفر شما کجا بود؟ When did you get back کی از سفر بازگشتید؟ What did you do every day شما هر روز چه کار میکردید؟ How many countries did you see از چند کشور دیدن کردید؟ Have you ever completed a postcard and sent it to someone آیا شما تابحال کارت پستالی را پر کرده و برای فردی فرستاده اید؟ It is still fun to buy and mail a postcard, isn’t it

هنوز هم خریدن و ارسال کارت پستال لذتبخش است, مگر نه؟ We have just arrived, the flight was really nice and it did not take too long ما تازه رسیده ایم. پرواز خیلی خوبی بود و اصلا هم طول نکشید I slept the whole time من تمام طول پرواز را خوابیدم Yesterday, we ate fresh seafood and drank coconut milk from coconuts right off the trees ما دیروز غذای تازه دریائی خوردیم و شیر نارگیل تازه که از درختان چیده بودند نوشیدیم. In the evening, we had a wonderful dinner دیشب شام بسیار عالی ای خوردیم The service was great and the servers were really nice سرویس غذا بسیار عالی بود و میهماندارها خیلی خوش برخورد بودند This morning we walked into town and bought postcards

امروز صبح ما پیاده به شهر رفتیم و کارت پستال خریدیم More later بعدا باز هم برایتان خواهم نوشت Were you on vacation آیا به مسافرت رفته بودید؟ Yes, I was. I went to Shiraz بله من در سفر بودم. به شیراز رفته بودم No kidding! Did you have a good time شوخی میکنید؟ آیا به شما خوش گذشت؟ Fantastic. I stayed in a really nice hotel and ate at some wonderful restaurants بینظیر بود. من در یک هتل بسیار عالی اقامت داشتم و در چند رستوران خیلی خوب غذا خوردم. That sounds nice. Tell me more خیلی خوب بنظر میرسد. از سفرت بیشتر برایم بگو. Imagine that you just got back from a nice vacation تصور کنید که از یک مسافرت خیلی خوب به تازگی بازگشته اید.

On a separate sheet of paper, write at least five sentences describing what you did, the places you visited and the types of foods you had during your vacation بر روز یک تکه کاغذ جداگانه, پنج جمله بنویسید و کارهائی را که در طی سفر انجام دادید را بر روی آن توصیف کنید, همچنین در باره محل هائی که از آنها بازدید کردید و غذاهائی که خوردید مطالبی را بنویسید. اگر قصد دارید تا درباره خاطرات خوش سفرتان مطالبی را ذکر کنید, میتوانید از صفات زیر استفاده نمائید If you are going to mention a few points about the good memories you have had during your latest vacation, you can make use of the following positive adjectives: incredible, fantastic, great, terrific, wonderful and perfect