بازگشت از سفر

هنگامی که فرد یا افرادی از سفر به شهر و کاشانه خود باز میگردند, طبیعتا با استقبال و احوالپرسی دوستان و بستگان خویش قرار میگیرند. حتی در محیطهای کار همکاران از دیدن آنها خوشحال میشوند و گاه با یکدیگر ساعتها درباره سفر و خاطراتشان به گرمی به گفتگو می نشینند. انتخاب نوع جملات و همچنین بیان دیدگاهها در چنین مواقعی حائز اهمیت است چون خیلی وقتها درباره برنامه های سفر و سلایق و علایق شخصی اختلاف نظر وجود دارد. همچنین ممکن است مسافران درباره خاطران خود مطالبی را بیان کنند و یا حتی برای برخی از نزدیکان سوغات بیاورند. سفرها همیشه یکسان نیستند و ممکن است در برنامه های سفر اختلالات و یا تاخیرهائی بوجود بیاید و قصد داریم در باره این موارد صحبت کنیم.

Greet someone arriving from a trip خوش آمد گویی به کسی که از سفر بازگشته است Welcome back شاید این جمله ساده ترین و در عین حال کاربردی ترین عبارتی باشد که بتوان استفاده کرد در مواقعی که فردی از مسافرت برگشته و شما با وی دارید گفتگو می کنید So how was the flight راستی پروازتان چطور بود Pretty nice, actually روی هم رفته خیلی خوب بود That’s good. Can I give you a hand چه خبر خوبی. میتوانم کمکتان کنم؟ این سؤال درمواقعی که فردی مشغول حمل کردن اسباب و اثاثیه و چمدانها می باشد کاربرد دارد. That’s OK. I’m fine یعنی نه. خیلی ممنونم Are you sure? Absolutely. Thanks آیا مطمئن هستید که کمک نمیخواهید؟ بله, متشکرم.

Was your flight long آیا پروازتان طولانی بود؟ Were your friends with you آیا دوستانتان هم در این سفر و یا پرواز همراهتان بودند؟ How was the traffic اوضاع ترافیک چطور بود؟ How long were you away چه مدتی در سفر بودید؟ How was the drive? Not great. The traffic was really awful رانندگی چطور بود؟ راستش اصلا خوب نبود. ترافیک خیلی شدید بود. There were so many cars on the road ماشینهای زیادی در جاده بودند Too bad. were you alone چقدر بد. آیا تنها بودید؟ The flight was so comfortable پرواز خیلی راحت و آرام بود It was quite scenic سفر خیلی پر منظره بود It was really boring خیلی حوصله سر بر بود The flight was kind of bumpy پرواز خیلی لرزش داشت It was rather short پرواز نسبتا کوتاهی بود.

But what is the significance of taking a vacation in the first place اما در وهله نخست, اهمیت مسافرت رفتن چیست؟ There is no doubt that people need to work in order to make a living but working more hours and at the same time taking less time off would be equal to leading an unbalanced life and behaving like a workaholic شکی وجود ندارد که مردم برای امرار معاش بایستی کار کنند اما ساعات زیادی را کار کردن و در عین حال وقت کمتری را برای استراحت کنار گذاشتن منجر به عدم تعادل در زندگی میگردد و این رفتار مانند افراد معتاد به کار خواهد بود Normally such people face mental and physical health challenges and problems in their individual, family, and societal lives as well

معمولا چنین افرادی به لحاظ سلامت جسمی و ذهنی با چالشها و مشکلاتی دست به گریبان هستند در زندگی فردی, خانوادگی, و اجتماعی All of us need to take a vacation, in particular, when life and working considerations become overwhelming since we do need to take a break from time to time همه ما به مسافرت نیاز داریم, به ویژه در مواقعی که زندگی و فشار کاری زیاد میشود چون ما هر از چندگاهی به استراحت احتیاج داریم But some office employees might claim going on a vacation might not seem that feasible to them like when there have been massive layoffs in their company or when they have been furloughed اما برخی از کارمندان اداری ممکن است این ادعا را مطرح کنند که مسافرت رفتن برای آنها شاید آنقدرها هم میسر نباشد مثلا وقتی در اداره آنها تعداد زیادی از پرسنل تعدیل نیرو شده اند یا وقتی آنها به مرخصی بدون حقوق رفته باشند But overall, going on a vacation and taking some time off work, outweighs the other issues اما رویهم رفته مسافرت رفتن و قدری از کار فاصله گرفتن و استراحت کردن نسبت به موارد دیگر برتری دارد.