محاوره با چاشنی ضرب المثل

در صحبتهای روزانه که همه ما آنرا تجربه میکنیم, میتوان از روشهای گوناگون کلامی استفاده کرد تا منظور و مقصود خود را به مخاطب معرفی و بیان نمود از قبیل استفاده از استعاره و تشبیه و دیگر لوازم و اشارات ادبی که به زیباتر شدن محتوای محاوره خواهد انجامید. ضرب المثل و نقل قول از بزرگان هنر و ادبیات نیز میتواند به عنوان زینت بخش صحبتهای روزمره و همچنین رسمی درنظر گرفته شود و این روش همچنین به بالاتر بردن سطح کلام در مباحثات و ارزشمندتر شدن قدرت استنتاج و اقناع طرف مقابل خواهد انجامید. آیا شما نیز با این روش آشنا هستید و با مطالعه کتب و دیگر منابع سودمند در حوزه ادبیات فارسی یا خارجه و در هنگامیکه با دیگران به تمرین مکالمه و گرامر خود مشغول هستید از ضرب المثل سود میجوئید؟

There is literally an unlimited number of ways you could follow to begin, continue and end your conversation with others به مفهوم واقعی کلمه, تعداد روشهای بینهایتی برای شروع, ادامه و خاتمه بخشیدن به مکالماتی وجود دارند که شما درمقابل دیگران دارید It is a good idea to try out various proverbs and factoids since they are like literary flavors you could use to make an impression on the audience نظر خوبی است تا از نکات تاریخی و همچنین ضرب المثلها استفاده کنید چون آنها به مانند ظرایف ادبی میباشند که بر روی مخاطبان تاثیر میگذارند For instance if you an easygoing character who tends to live without any tension or worries, you could include, easy does it in your speech which is very nice too

به عنوان نمونه, چنانچه شما فردی آرام هستید و بدور از هرگونه تنش و نگرانی زندگی میکنید, میتوانید از جمله سخت نگیر تا دنیا هم به شما راحت بگیرد, در صحبت خود استفاده نمائید که خیلی هم زیباست Please do not forget this point that whenever you are going to mention a beautiful proverb, this sentence should precede the sentences and that is, as the famous saying goes لطفا این نکته را فراموش نکنید که قبل از ذکر کردن هر نوع ضرب المثلی در ابتدا بگوئید به قول معروف This way, the listeners get ready to hear what you are going to say and you can get their attention بدین ترتیب شنوندگان خود را برای شنیدن نکات شما آماده میکنند و شما میتوانید توجه آنها را جلب نمائید.

Although there is no need to act like university professors in the field of literature and include dozens of proverbs in your everyday conversation, mentioning a few of them will make you a better communicator گرچه نیازی به این نیست تا مانند اساتید دانشگاه در رشته ادبیات به استفاده از دهها ضرب المثل در گفتگوهای روزمره خود بپردازید, ولی ذکر کردن چند نمونه از ضرب المثلها شما را به عنوان متکلمی قویتر تبدیل میسازد If you are interested in learning more and get familiar with how other experienced authors use proverbs in their writing, you can grab the daily newspaper and check out the columns which contain beautiful short stories or editorials that cover major artistic areas and cultural sections

چنانچه علاقمند به یادگیری بیشتر در این زمینه هستید و اینکه چگونه نویسندگان چیره دست از ضرب المثلها در نگارش خود استفاده میکنند, میتوانید به روزنامه مراجعه کرده و به مطالعه ستونها و سرمقاله هائی که حاوی داستانهای کوتاه زیبا و همچنین نقدهای نوشته شده در زمینه های هنر و فرهنگ بپردازید If you are involved in a debate about importance of money, you can directly and quickly mention that money does not grow on trees چنانچه در یک بحث درباره اهمیت پول شرکت کرده اید میتوانید بسرعت و مستقیما اشاره کنید که پول علف خرس نیست Or Rome was not built in a day و همچنین مورد دیگر این است که گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.