برون سپاری

برخی واژه ها اخیرا به حوزه ادبیات کشورها و فرهنگ لغات وارد شده اند و درواقع دلیل پیدایش آنها هم مربوط به جهان علم و دانش و فن آوری میباشد چون به لحاظ تکنولوژی, و یکسری رخدادهای نرم افزاری چنین واژگانی نیز بوجود آمده اند از جمله برون سپاری که شاید شما هم تاکنون به آن برنخورده باشید ولی با گشتی در فضای مجازی و بخصوص حوزه نرم افزار درخواهید یافت که شرکتهای خرد و کلان از این روش استفاده میکنند و با اشخاص متخصص و با تجربه در زمینه کاریهای مرتبط و دیگر شرکتها ارتباط برقرار میکنند. حتی میتوان از این روش برای کاهش هزینه ها و استخدام افراد جدیدی در ادارات استفاده کرد که شاید از لحاظ مسافتی از ما دور باشند ولی با استفاده از اینترنت به انجام امور اداری از راه دور میپردازند.

Outsourcing is a rather new term which can nowadays be found a lot while surfing and searching the net برون سپاری را میتوان به عنوان یک لغت تقریبا جدید در نظر گرفت که امروزه در فضای مجازی از آن بسیار استفاده میگردد But what does it mean actually and how can it help companies make progress in the world اما معنای دقیق آن چیست و چگونه میتواند به شرکتها در پیشرفت در جهان کمک کند Please note that although the sheer idea might not sound like new, the spread of internet has helped spread the word about outsourcing since nowadays thousands of companies are busy outsourcing their commercial activities and using services of other companies or hiring talented freelancers online

لطفا توجه کنید که گرچه ایده کلی برون سپاری چیز جدیدی نیست, ولی گسترش اینترنت به نشر آن کمک زیادی کرده است و امروزه هزاران شرکت فعال هستند در زمینه برون سپاری امور مالی و تجاری خود به دیگر ادارات و یا استخدام افراد مستقل باتجربه از طریق آنلاین But what are the advantages and mechanism of outsourcing which have made it the favorite for many companies worldwide اما مزیتها و مکانیسم برون سپاری چیستند که آنرا محبوب شرکتهای زیادی در سطح جهان کرده اند Well, for one thing, it helps find reputable companies and experienced individuals who will carry out the projects you are going to undertake but the money they will request from you and the timetables will be affordable and quick

خوب, دلیل اول این است که برون سپاری کمک میکند تا شرکتهای معتبر و افراد باتجربه را یافت تا پروژه هائی را که قصد شروع و برعهده گرفتن آنها را دارید به اتمام برسانند, و اینکار را با مبالغی معتدل و در زمان سریع انجام میدهند For instance, you can search the net for accounting outsourcing, and this way, without feeling the need to employ a full-time accountant, a professional bookkeeper will come over to your office and then he will offer bookkeeping packages to you به عنوان مثال تصور کنید که شما در فضای آنلاین درباره برون سپاری خدمات حسابداری جستجو میکنید و حسابرسی را میابید که به شرکت شما مراجعه کرده و با یکدیگر بر سر محصولات و خدمات مورد ارائه صحبت میکنید و نیازی به استخدام حسابدار تمام وقت هم ندارید.

In the areas of web hosting and advertisement, a lot of companies are outsourcing their projects to other individuals and firms and saving up a lot of money and carrying out their projects quickly در حوزه های میزبانی وب و تبلیغات, شرکتهای زیادی به برون سپاری پروژه های خود به دیگر افراد و شرکتها میپردازند و بدین ترتیب کلی صرفه جوئی کرده و برنامه های خود را سریعتر به انجام میرسانند There are even web portals and directories online that list companies that accept outsourcing projects حتی پورتالهای آنلاین و دایرکتوریهائی را میتوانید پیدا کنید که لیستی از شرکتهائی که پروژه های برون سپاری را تقبل میکنند ارائه میدهند.