پرسش کردن با کلمات Wh

علاوه بر سوالاتی که با استفاده از قوانین و قواعد گرامری مطرح میکنیم همچون جایگزینی فعل و فاعل در جمله هنگامیکه از فعل بودن استفاده شده است و یا کاربرد افعال کمکی در عبارات, یکی از راههای کاملا مرسوم استفاده از کلماتی هستند که به اصطلاح Wh نامیده میشوند. شما به احتمال زیاد با آنها آشنا بوده و به کرات از آنها هم در انجام مکالمات روزمره به زبان انگلیسی و همچنین در هنگام نوشتن مقالات و متون استفاده کرده اید. لطفا در این بخش نیز با ما همراهی کنید تا با این کلمات Wh آشنا شده و همچنین با نحوه کاربرد آنها بیشتر کسب تجربه کنید. در بسیاری از موارد میتوان از این نوع سوالات استفاده کرد مثلا هنگامیکه از انجام دهنده کار و یا زمان و مکان و اینکه چه چیزی انجام شده است بپرسیم.

Wh-questions are used a lot in English language and it’s like impossible to watch a soap opera or movie or an entire news bulletin or when reading a newspaper thoroughly and not encounter using them در زبان انگلیسی کاربرد سوالاتی که با Wh شروع میشوند بسیار زیاد است و تقریبا غیر ممکن است که در هنگام تماشای یک فیلم و یا سریلا تلویزیونی و یا مطالعه کامل یه روزنامه از کاربرد آنها خبری نباشد Let’s begin with Who which refers to people and can be used in three forms of subject, object, or a complement بیائید با Who شروع کنیم که اشاره دارد به افراد و میتواند به سه حالت در جملات ظاهر شود و آنها عبارتند از فاعل, مفعول, و یا متمم In private teaching classes where there is a focus on enhancing grammatical knowledge of the learners, Wh-questions are covered a lot در کلاسهای تدرسی خصوصی که در آنها ملالب و نکات گرامری تقویتی به فراگیران آموزش داده میشود, سوالات Wh خیلی توضیح داده میشوند.

Excuse me, but do you happen to know who owns that car ببخشید, احیانا شما میدانید که آن خودرو متعلق به چه کسی میباشد Who did you meet yesterday afternoon on your way to work دیروز هنگامیکه در راه اداره بودید چه فردی را ملاقات کردید؟ Who is his father پدر او چه کسی است؟ When it comes to using a formal object or the one immediately after a preposition, Whom can be a proper choice in sentences در عبارات رسمی هنگامیکه نیاز به استفاده از مفعول و همچنین پس ار یک حرف اضافه میباشد میتوان به آسانی از Whom استفاده کرد Whom did you meet yesterday after leaving the office دیروز پس از ترک اداه چه فردی را ملاقات کردید؟ I heard you talking over the phone the other day. To whom were you talking من چند روز قیبل شنیدم که شما با فردی مشغول صحبت تلفنی بودید؟ با چه کسی حرف میزدید؟ در خیلی از سوالات حتی در مکالمات روزمره در زبان انگلیسی که اشاره دارند به کدامیک میتوانیم از Which استفاده کنیم Here are two common questions در اینجا به دو نمونه سوال اشاره میشود I need to buy a pair of new shoes. Which ones should I buy in your opinion من میخواهم تا یک جفت کفش نو بخرم. به نظر شما کدامیک را انتخاب کنم؟

We need a driver for the new job in the warehouse. Which one of you has a driver’s license ما در انبار به یک راننده جدید نیاز داریم. کدامیک از شما گواهینامه رانندگی دارد؟ A tricky and interesting point about using Who or What as subject in the sentences is that the verb following them usually appears in singular form rather than plural, even if we are referring to multiple things and people and that a plural answer is expected نکته جالب و کمی گیج کننده این است که در هنگام استفاده از Who یا What به عنوان فاعل در جملات, معمولا فعلی که پس از آنها استفاده میشود بحالت مفرد میباشد, حتی اگر صحبت ما خطاب به چندین نفر و یا چیز میباشد و یا اینکه جواب مدنظر جمع است Who wants to play football this afternoon چه کسی علاقمند است تا امروز بعد از ظهر فوتبال بازی کنیم What is there to do and see in Tehran در تهران چه جاهای دیدنی و چه کارهائی را میتوان انجام داد As you can see, in these two questions, we address a group of people rather than one همانطور که میبینید, در این دو نمونه سوال مورد خطاب چندین نفر و نه یک نفر میباشد.

But please keep this point in mind that when using What and Who in sentences that act as compliments, the verbs appear in plural form اما لطفا این نکته را در ذهن داشته باشید که در مواردیکه Who و What به عنوان متمم در جملات ظاهر میشوند, از افعال جمع استفاده میشود There are a few people sitting in the waiting lounge. Who are those people over there تعداد چند نفری در اتاق انتظار نشسته اند. آنها چه کسانی هستند؟ Members of the board have appointed a new CEO but what are the consequences of their new decision اعضاء هیات مدیره یک مدیر عامل جدید انتخاب کرده اند ولی نتایج این تصمیم جدید آنها چیست؟ When asking a general opinion or question on a subject or something we can use How instead of What بجای What از How استفاده میکنیم هنگامیکه یک نظر عمومی را درباره چیزی میپرسیم Welcome back. How was your trip خوش آمدید. سفرتان چطور بود؟ Or when we ask someone about their general health and well-being و یا درمواقع سوال کردن از فردی درباره سلامتی و حال و احوال آنها How is your family حال خانواده تان چطور است؟ How is also used when asking about preferences about on or food از How همچنین درباره سوالات در زمینه ترجیحات در زندگی از قبیل غذاها استفاده میشود How do you like your coffee? With milk or without شما چطور قهوه ای را دوست دارید؟ با شیر و یا بدون آن؟