گزارش و نقل قول در ساختارهای مجهول

در جلسات قبل به اتفاق یکدیگر درمورد ساخت و استفاده از ساختارهای معلوم و مجهول در مکالمات و نوشتارهای روزمره نکاتی را مرور کردیم و در این قسمت از نکات آموزشی گرامر به مساله جدیدی میرسیم تحت عنوان استفاده از عبارات و جملات مجهول که به نوعی روایت کننده و گزارش دهنده رویدادها میباشند و درواقع دربرابر افعال معلوم قصد داریم تا به جایگزینهای مجهول بپردازیم که در عبارات گزارشی و نقل قول میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. شاید در نگاه اول این مبحث کمی عجیب و قدری دشوار برای درک مطلب بنظر برسد ولی با مطالعه نکاتی که در پاراگرافهای ذیل به آنها اشاره میشود و مروری بر مطالبی که در روزنامه ها و متون روزمره که همه ما با آنها سر و کار داشته و مواجه هستیم, مطالب امروز آسان شوند.

If you go through the news stories in your morning newspaper or tune into your favorite radio and TV stations, you will encounter a myriad cases in which reporting jobs are done through using passive tense چنانچه سری بزنید به مفالات خبری که در روزنامه صبح و یا کانالهای مورد علاقه خود در رادیو و تلویزیون را دریافت کنید, درخواهید یافت که از تعداد زیادی از افعال مجهول جهت گزارشهای خبری استفاده شده است As an example, if a daily newspaper is breaking an important news, it might begin like this: It is said that … به عنوان نمونه, چنانچه یک روزنامه خبری مهم را گزارش کند, ممکن است متن خبری اینگونه آغاز شود: گزارش شده است که … In these cases, when we are actually narrating or quoting or reporting a piece of news that we have heard or been told, but we assume it is not significant to mention who has reported the news, we can make use of the passive tense در چنین مواردی که در آنها ما خبری را شنیده ایم و یا به ما گفته شده است و قصد روایت و نقل قول و گزارش آنرا داریم و از آنسو منبع خبری ممکن است خیلی مهم نباشد, از ساختار مجهول استفاده میکنیم.

People in the flooded areas have been told to evacuate the area quickly به ساکنین در مناطق سیل زده توصیه شده است تا این نواحی را سریعا تخلیه نمایند Everyone was asked to bring a flashlight to the tunnel به همه افراد گفته شد تا با خود یک چراغ قوه به تونل بیاورند There is another common way of reporting what something has been stated by an unspecified group of people and that is through using a that clause in the passive form نوع کاربردی دیگری که در زمینه انتقال خبر و نقل قول مطلبی از سوی منابع خبری نامشخص استفاده میشود جمله واره that clause است This way, we can place the important information at the end of the sentence بدینگونه میتوانیم موضوعی مهم را در انتهای جمله قرار دهیم It has been reported that the entire streets have been repaired and have good lighting گزارش شده است که همه خیابانها تعمیر شده و از نور کافی برخوردار میباشند It has been acknowledged that the unemployment rate in rural areas has gone down تائید شده است که در مناطق حاشیه ای میزان بیکاری کاهش داشته است It can be seen that the prices have shown a nominal increase around the new year’s eve میتوان مشاهده کرد که در آستانه سال نو, قیمتها کمی افزایش داشته اند.

A few other verbs which can be used in this pattern include: Agree, Allege, Announce, Assume, Believe, Claim, Consider, Decide, Expect, Hope, Find, Plan, Recommend, Suppose, Understand, Think تعدادی دیگر از افعال که با همین الگو در جملات مجهول کاربرد دارند در اینجا ذکر شده اند When it comes to teaching English as a foreign language in private classes by professional tutors as well as experienced trainers at high-quality institutes, paying attention to such structures in passive voice can help you make better sentences while speaking and writing academic letters for IELTS plus TOEFL exams هنگام آموزش انگلیسی به عنوان زبان خارجه در کلاسهای تدریس خصوصی و توسط معلمین حرفه ای و مربیان با تجربه در آموزشگاههای با کیفیت بالا, توجه به این نکات در زمینه ساختار افعال مجهول میتواند به شما در ساختن جملات صحیح به هنگام مکالمه و همچنین نگارش آنها جهت نامه های امتحانات آیلتس و تافل یاری رساند.

Notice that there are many other verbs which can be used in connection with reporting but not in this pattern and their structure is different دقت کنید که تعداد افعال زیاد دیگری وجود دارند که میتوان از آنها در ساختارهای گزارشی ولی نه با این شکل و بلکه به گونه ای کاملا متفاوت استفاد کرد از قبیل افعال Encourage, Inform, Persuade, Remind, Tell, Warn به ما گفته شده است که تیم مورد علاقه ما در مسابقه برنده شده است We have been informed that our favorite team have just won the match مثلا نمیتوانیم بگوئیم به توسط ما اطلاع داده شده است که … For example it would be wrong to say it has been informed by us that … در چنین مواردی برای ساختن جملات صحیح قبل از عبارت جمله واره که با That شروع میشود یک مفعول نیاز داریم In these cases, in order to make correct sentences, before that-clause we need an object مثلا آنها به ما اطلاع رسانی کرده اند که For instance, they have informed us that …