صحبت درباره احتمال و احتمالات

گرچه در خیلی از جملاتی که در گفتگوهای روزمره مورد استفاده قرار میگیرند خبرهائی نقل و انتقال میگردند ولی برخی مواقع از حدس و گمان و احتمالات نیز سخن به میان می آید که این خود بخشی از روند ادامه مکالمات میباشد. درواقع لازم نیست تا همیشه با قطع و یقین در جملات و عبارات سخن گفته شود ودر برخی اوقات که به امور روزمره زندگی مربوط میشوند میتوان از کلمات و قیدهائی در انگلیسی استفاده کرد که حدس و گمان و اما و اگر را میرسانند. چنانچه شما مصمم هستید تا مهارتهای زبانی خود را تقویت کنید نیاز دارید تا به این قسم از عبارات و جمله سازیها و ساختار کلمات و نقل قولها نیز توجه کنید. تفاوتهای کوچکی بین بیان احتمالات در زمان حال و گذشته وجود دارند که در این بحث به این موارد نیز اشاره میشود.

When it comes to talking about possibility in speech and writing, two words are used a lot which are actually adverbs and they are May and Might هنگامیکه سخن از احتمال در گفتار و نوشتار به میان می آید از دو کلمه و در حقیقت قید استقاده میکنیم و آنها عبارتند از May و Might – But there is a difference between them which relates to the academic and formal contexts versus casual, everyday language in English texts اما فرقی بین آن دو وجود دارد که مرتبط با نحوه کاربرد آنها در زبان انگلیسی میباشد و آن در ارتباط با کاربرد متون رسمی و آکادمیک و علمی در برابر حالت غیر رسمی و روزمره میباشد May seems more accurate with regards to the formal characteristics or behavior of something whereas we opt for Might to give information about a possibility in the future از قید May در موارد بیان ویژگیهای رسمی و رفتاری چیزی سخن میگوئیم و با استفاده از کلمه Might در زمینه احتمالات در زمان آینده اطلاعاتی را در جمله بیان میکنیم.

It is estimated that the newly planted trees will grow about half a meter by next year تخمین زده میشود که درختانی که به تازگی کاشته شده اند تا سال آینده حدودا نیم متر رشد خواهند کرد I am kind of bored with my bedroom appearance. I might paint it blue next week من تقریبا حوصله ام از ظاهر اتاق خوابم سر رفته است. ممکن است که هفته آینده آنرا آبی رنگ بزنم Learning grammar tips might be carried out when taking part in good private classes or through enrolling at reputable institutes when high-quality teaching are observed in both فراگیری نکات گرامری را میتوان از طریق شرکت در کلاسهای خصوصی خوب و یا ثبت نام در آموزشگاههای معتبر به انجام رساند که در هردوی آنها تدریس با کیفیت بالا انجام میشود If you are wondering how you may ask questions about possibility of something happening, May is rarely used and instead you may choose Could / Couldn’t or the phrase Be likely اگر شما این سوال را در ذهن خود دارید که درباره احتمال انجام کاری که ممکن است روی دهد با چه روشی میتوان سوال پرسید جواب این است که از May به ندرت استفاده میشود و بجای آن از عبارت Be likely یا Could / Couldn’t استفاده میگردد.

Could it be possible that you would like to change your concert ticket آیا این امکان وجود دارد تا شما مایل باشید تا بلیط کنسرت خود را تعویض نمائید Are you likely to order a pizza or a sandwich آیا شما احتمالا پیتزا سفارش خواهید داد و یا ساندویچ؟ Might can also appear in these cases but in formal contexts میتوان از Might در کاربرد های رسمی تر در چنین مواردی استفاده کرد Might the company’s CEO be persuaded to avoid laying off the staff آیا این امکان وجود دارد تا مدیر عامل شرکت از تعدیل نیروی کارکنان صرفنظر کند؟ If you are going to formally and very politely ask questions or ask for a favor or asking for help, you can use May in sentences چنانچه شما مایل هستید تا بطور رسمی و محترمانه تقاضا و درخواست کمک یا لطفی را مطرح کنید میتوانید از May در جمله ها استفاده نمائید May I leave the class earlier today میتوانم لطفا امروز کلاس را زودتر ترک کنم؟ Welcome to our hotel. May I help you به هتل ما خوش آمدید. میتوانم کمکتان کنم؟

If you check out some formal or literary texts and focus on the typical cases in the past, you can find Might combined with bare infinitive چنانچه شما به متون ادبی یا رسمی دقت کنید که مربوط به زمان گذشته میباشند و بر روی موارد عمومی که ذکر شده اند میتوانید حالات ترکیبی Might به علاوه مصدر بدون To را بیابید During natural disasters, roads might not be accessible for some days در خلال رویدادهای فاجعه بار طبیعی, جاده ها ممکن است برای چندین روز غیر قابل دسترسی باشند Several years ago, universities might use traditional audio-visual tools in their training classes and labs چندین سال قبل این امکان وجود داشت که دانشگاهها از وسائل صوتی تصویری قدیمی در کلاسهای آموزشی و آزمایشگاهها استفاده کنند In past abilities cases too you can choose could + bare infinitive in the sentences در عباراتی که مرتبط هستند با ابراز توانائیها در زمان گذشته شما میتوانید از ترکیب Could به اضافه مصدر بدون To استفاده کنید In the past, applicants could only use paper-based exams در گذشته, داوطلبین تنها میتوانستند از حالت امتحانات مبتنی بر کاغذ استفاده کنند But the new IELTS and TOEFL exams are moving towards the enhanced internet-based solutions in the world اما در آزمونهای جدید آیلتس و تافل کنونی تقریبا روند به سمت امتحانات به روز تر و با امکانات اینترنتی در جهان حرکت میکند If you are going to mildly criticize someone, about something which happened or did not happen in the past, you can pick the pattern Could + Have + Past Participle چنانچه درباره کاری که در گذشته انجام شده و یا انجام نشده و قصد انتقاد ملایمی از فردی را دارید میتوانید از الگوی Could + Have + Past Participle استفاده کنید I called you last night but you did not answer من دیشب به شما تلفن زدم ولی شما جواب ندادید You could have called me back quickly میتوانستید به سرعت شما هم به من تلفن بزنید.