بیان عادات رفتاری در آینده و حال

میتوان با استفاده از برخی نکات گرامری به بیان عاداتی پرداخت که مربوط به شخصیت و خلق و خوی افراد میباشند و تقریبا حالت عادت به خود گرفته اند و چنانچه شما هم به مکالماتی که در زبان انگلیسی انجام میشوند همچنین مقالاتی که توسط نویسندگان در روزنامه ها و مجلات و دیگر مطبوعات به چاپ میرسند دقت کنید درمیابید که از این نوع موارد بسیار استفاده میگردد. درحقیقت برخی نکات خبری را میتوان انتظار داشت که روی دهند و جهت بیان این گونه موارد میتوان از الگوهای مشخص گرامری استفاده کرد. مثلا برخی نکات حالت حقیقت و قابل پیش بینی دارند و درصورت بروز رویدادهائی میتوان انتظار داشت که نتایجی هم بوقوع بپیوندند, مثلا با بارش زیاد سدها پر از آب میشوند و کشاورزان خوشحال میگردند.

In today’s article, we are discussing the choice of Will for the present and Would for the past in order to talk about characteristic behaviors or habits در مقاله امروز صحبت میکنیم در ارتباط با کاربرد کلمات Will برای حال و Would در زمان گذشته تا در ارتباط با بیان نکات و خلق و خوهای رفتاری و یا عادتی صحبت کنیم Every afternoon, when I get home, I will turn on the TV and catch up with the latest news من هر بعد از ظهر هنگامیکه به منزل مراجعه میکنم تلویزیون را روشن کرده و در جریان آخرین اخبار قرار میگیرم Back at school, I would take notes in classes and study hard to pass the exams successfully هنگامیکه در دانشگاه بودم در کلاسها یادداشت برداری کرده و سخت مطالعه میکردم تا امتحانات را با موفقیت پشت سر بگذارم We can also make use of this pattern when talking about facts in nature or life هنگام صحبت کردن درباره حقایق در زندگی و یا طبیعت نیز میتوانیم از این الگوها استفاده کنیم.

It is expected that the severe cold weather this year will hurt agriculture این انتظار میرود که هوای سخت و سرد امسال به کشاورزی آسیب وارد کند During the blackout last week, people would use traditional battery-powered devices to listen to the news درخلال خاموشیها و قطعی برق در هفته گذشته, مردم روی به استفاده از دستگاهها و رادیوهای سنتی که با باتری کار میکنند آوردند تا از اخبار مطلع شوند Each time I called my neighbor, within a few minutes, he would call me back هر وقت من به همسایه مان تلفن میزدم, پس از چند دقیقه او مجددا تماس میگرفت Having said that, please note that Would is not commonly used when referring to a particular occasion in the past پس از ذکر این نکته, لطفا دقت کنید که در هنگام اشاره به یک موقعیت مشخص در زمان گذشته معمولا از Would استفاده نمیشود.

Last night we had a problem with the TV tuner and I immediately managed to fix it دیشب ما با گیرنده تلویزیون مشکل داشتیم و من بلافاصله توانستم تا آنرا درست کنم But when it comes to bringing up something negative in sentences, Wouldn’t is pretty common, especially when a characteristic behavior is mentioned اما هنگام ارائه مطلبی که منفی میباشد, استفاده از Wouldn’t خیلی مرسوم است مخصوصا اگر حالتی از ویژگیهای شخصیتی عنوان شده است He wouldn’t say who had called او نگفت که چه کسی تلفن زده بود He wouldn’t take the bus to her office for many years به مدت چندین سال او با اتوبوس به سر کار نمیرفت You may ask your tutor more questions on this topic in order to learn it perfectly and try producing a few sentences using similar pattern about your own life to rehearse this topic further شما میتوانید با پرسیدن چند سوال از مدرس خصوصی خود این مبحث را بهتر فرا بگیرید و همچنین با نوشتن چندین جمله با استفاده از همین الگوی گرامری درباره زندگی خود, این مبحث را بیشتر تمرین کنید.

Some students and applicants who have enrolled at IELTS and TOEFL tests wonder how they can boost their overall writing scores, and paying attention to such minute points and keeping them in mind can help them out sometimes برخی از دانشجویان و داوطلبینی که در امتحانات آیلتس و تافل شرکت کرده اند ممکن است این پرسش را مطرح کنند که چگونه میتوانند تا نمره نگارش خود را ارتقاء دهند و در جواب میتوان گفت حتی توجه به چنین نکات ظریف و بخاطر سپردن آنها میتواند برخی مواقع راهگشا باشد Even in translating texts from one language into another one, these grammar tips on expressing views on habits and characteristics can help حتی در موارد ترجمه متون از زبانی به زبان دیگر, توجه به این موارد که به بیان عادات و نکات شخصیتی در عبارات مربوط میشوند میتواند کمک کننده باشد.

When criticizing people’s characteristic behaviors, like when some negative traits are observed, using Will and Would, especially in speech are widely used هنگامیکه از دیگران نکات منفی شخصیتی دیده میشود و قصد نقد کردن آنها را داریم, میتوان در گفتار از Will و Would استفاده کرد که بسیار هم پرکاربرد میباشد Imagine an associate of yours has the bad habit of talking behind others’ backs and you have stopped your friendship with him / her تصور کنید که یکی از آشنایان شما این عادت ناپسند را دارد که پشت سر دیگران حرف میزند و به همین دلیل شما رابطه خود را با وی قطع کرده اید I just decided to stop talking to him since he would gossip about others frequently من تصمیم گرفتم تا دیگر با وی صحبت نکنم چون او غالبا غیبت دیگران را انجام میداد When I asked the company to give me a refund for the defective item they had sent me, they simply wouldn’t do it هنگامیکه من از شرکت درخواست کردم که پول من را پس بدهند پس از ارسال کالای معیوب, آنها به سادگی این قضیه را منتفی دانستند.