راههای بیان تفکر درباره آینده

با مطالعه چند درس قبل شما به احتمال زیاد با روشهای متنوع استفاده از زمان آینده ساده و کامل و همچنین استمراری جهت بیان و عرضه ایده ها و اموری که در زمان آتی و نه حال انجام خواهند پذیرفت آشنا شده اید. در این بخش از نکات تکمیلی مربوط به گرامر زبان انگلیسی قصد داریم تا به روشهای بیان تفکرات و نظرات که میتوانند در زمان آینده دور و نزدیک روی دهند اشاره داشته باشیم. لطفا دقت کنید که از لحاظ دستور زبان میتوان به اختلافات کوچکی بین این دو مطلب اشاره داشت چون انتطار وقوع یک کار در زمان آینده یک چیز است و صحبت درباره آرزوها و برنامه ها و توقعات و برنامه ریزی در زمان آینده مطلبی دیگر است. لطفا در بحث امروز هم با ما همراه باشید چون میتوانید از نکات اشاره شده در مکالمات و مقالات استفاده کنید.

Talking about the future is something nearly all of us are doing almost on a daily basis even without noticing that when we engage in talk with others around us سخن گفتن درباره آینده معمولا چیزی است که همه ما با آن سر و کار داریم هنگامیکه با دیگران که اطراف ما هستند گرم صحبت هستیم و بدون اینکه بدانیم اینکار را انجام میدهیم Here are a few common standard ways of speaking about the future در ذیل به چند روش صحیح اشاره میشود در ارتباط با سخن گفتن درباره زمان آینده Unfortunately in poor countries, many people are on the verge of starvation متاسفانه در کشورهای فقیر, بسیاری از مردم در آستانه گرسنگی شدیدی قرار دارند Doctors at the institute are just on the brink of a major discovery of medicine to combat many infectious diseases پزشکان در انستیتو در آستانه کشف مهمی جهت درمان بیماریهای واگیر هستند.

This morning I thought I would be late for work, and I was on the point of getting a ride-sharing cab when the bus arrived امروز صبح من تصور میکردم که احتمالا دیر به محل کار خود میرسم و داشتم تاکسی اینترنتی میگرفتم که اتوبوس رسید As you can see in the examples listed above, such expressions as “Be on the brink of, Be on the verge of, and Be on the point of” are common expressions which can be used to bring up a subject about the future tense and possible events in the future in English language همانگونه که در مثالهای بالا مشاهده میکنید, در زبان انگلیسی میتوان به این عبارات اشاره کرد تحت عنوان “در آستانه و قریب الوقوع بودن” کاری که مربوط به زمان آینده میباشد When referring back to the matter of expectations in the future tense, other phrases too can be employed to form correct structures هنگامیکه نوبت به انتظارات در زمان آینده میرسد, میتوان از دیگر عبارات جهت ساختن ساختارهای صحیح استفاده نمود.

I was just due to call the cops when the stranger left the hotel من داشتم به پلیس زنگ میزدم وقتی که آن فرد غریبه هتل را ترک کرد I have been told that the president of the company is due to retire this fall من شنیده ام که مدیر عامل شرکت در پائیز امسال بازنشسته خواهد شد The food at this restaurant is sure to be very delicious غذا در این رستوران حتما خوشمزه خواهد بود The fans are bound to buy tickets to the big match on Friday at the stadium هواداران حتما برای تماشای بازی بزرگ در استادیوم در روز جمعه بلیط خواهند خرید On the other hand, when we use “Due to” we might ئهmean a reason is to follow for something which is present in the sentence از طرف دیگر, هنگامیکه از فرمول “Due to” به دلیل استفاده میکنیم, ممکن است منظور ما ارائه دلیلی باشد که در جمله به آن اشاره شده است It seems that due to the heavy rain, the football match has been cancelled بنظر میرسد که به دلیل باران شدید, مسابقه فوتبال کنسل شده است.

When teaching English as a second language either at institutes or through private classes, paying attention to the subject of mastering future tense and the issues involved is the key هنگام تدریس انگلیسی به عنوان زبان دوم در آموزشگاهها و یا از طریق تدریس خصوصی در کلاسها مهم است تا به مطلب با اهمیت آموزش زمان آینده و نکات مربوط به آن اهتمام ورزید In this respect, we can make use of some verbs which combine with a “To + Infinitive” to talk about future intentions در همین رابطه میتوانیم از الگوی برخی از افعال و ادغام آنها با مصدر همراه با To درباره مقاصد زمان آینده استفاده کنیم I mean to work harder next year to generate more sales and profits for the company منظور من کار و تلاش بیشتر جهت افزایش فروش و سود شرکت است We aim to beat the competitors to reach the top of the chart and ultimately win the trophy at the end of the season هدف ما شکست دادن رقبا و رسیدن به صدر جدول و در نهایت دریافت جام پیروزی میباشد An interesting, yet tricky point can be raised over here when mentioning something in the past which could otherwise deliver a message or expectation about the future میتوان به نکته ای جالب و در عین حال کمی عجیب و دشوار اشاره کرد در مواردی که در جملات عباراتی در زمان گذشته نوشته شده اند ولی منظور و مقصود انتظاراتی در آینده بوده است Mahmoud was resolved to succeed at the universities entrance exams and get admitted into a top-notch university محمود مصمم بود تا با توفیق در امتحانات آزمون ورودی دانشگاهها از یک دانشگاه عالی پذیرش بگیرد They were expecting to take out a bank loan and employ some staff to launch the production line آنها این انتظار را داشتند تا از طریق دریافت یک وام بانکی و استخدام چند نفر خط تولید را راه بیندازند.