ارزش فن آوری در بین اهالی آموزش

در کتابهای آموزشی که در دانشگاهها و موسسات آموزشی در سالها قبل مورد استفاده قرار میگرفتند, بر خلاف منابع جدید و به روز امروزی, خبری از وجود تلفنهای هوشمند و استفاده از فضای مجازی و مرورگر های اینترنتی جهت دسترسی به کتابها و مقالات آنلاین نبود و تقریبا همه چیز در کتابخانه ها و کتابفروشی ها حالت سنتی و چاپی داشتند. ولی در کلاسهای آموزشی امروزی تقریبا به ندرت میتوان از نقش پررنگ فن آوری چشم پوشی کرد و منکر سرعت نفوذ آن در محیطهای آکادمیک و علمی شد. در لابلای متون خبری میتوان به رویداهای بسیار زیاد آموزشی اشاره کرد که در آنها اساتید دانشگاهی با استفاده از اینترنت با سرعت بالا که در بستر فیبرهای نوری و با فن آوری بیسیم فعال هستند در ویدیو کنفرانسها شرکت میکنند.

Both students as well as educators assert that technology has value in academic settings هر دو گروه دانشجویان و مربیان اظهار میدارند که در محیطهای آکادمیک فن آوری دارای ارزش میباشد It’s no longer a surprise, finding learners in classes who are busy completing interactive courses on their computer screens دیگر جای تعجبی نیست که فراگیران را در کلاسها مشغول حل تمرینهای تعاملی بر روی صفحات رایانه هایشان بیابید Nowadays, thanks to the modern educational equipment for the trainers as well as the students, efficiency in many classes have shown improvements امروزه به یمن وجود امکانات مدرن آموزشی برای مربیان و همچنین دانش آموزان, میزان بهره وری در کلاسها رشد یافته است Technology and digital tools are widely available to students in many counties worldwide در بسیاری از کشورهای جهان فن آوری و ابزارهای دیجیتالی به وفور در دسترس دانش پژوهان میباشند  In most public universities, many courses and units are held using digital technology در اکثر دانشگاههای دولتی, تعداد زیادی از واحدها و کلاسها با استفاده از فن آوری دیجیتالی برگزار میگردند.

Even in kindergartens these days such facilities as digital learning tools, websites, application software programs, online classes, educational games and videos are used and the kids have welcomed such programs حتی در مهدکودکهای امروزی استفاده از برنامه ها و ابزارهای دیجیتالی همچون نرم افزارها و کلاسهای آنلاین و ویدیوها و بازیهای آموزشی استفاده میشود و کودکان از آنها استقبال کرده اند A recent survey has found that technology has also got high marks of acceptance from educators بر اساس یک تحقیق جدید, فن آوری حتی از مربیان نمرات بالای قبولی دریافت کرده است The fact is that you and the world of technology are no longer considered strangers and even administrators and principals in academic settings see great value in using new enhanced educational tools in classes now and in the future حقیقت این است که شما و دنیای تکنولوژی دیگر با یکدیگر غریبه نیستید و حتی مدیران و روسای مراکز علمی از حضور فن آورین نوین و ارتقاء یافته در کلاسهای امروزی و در آینده استقبال کرده و برای آنها ارزش قائل میباشند When interviewing the academic institutes principals, superintendents, coordinators and educators as well as the preschool children through 12th graders, you will find nearly all of them already familiar with new technology-driven  educational tools present in classes هنگام مصاحبه با مدیران و ناظم ها و مسؤل پایه های فضاهای آموزشی و همچنین کودکان پیش دبستانی تا دانش آموزان پایه دوازدهم در میابید که تقریبا همه آنها با ابزارهای نوین آموزشی بر پایه فن آوری در کلاسها آشنا میباشند.

In many communities nowadays digital learning is found to be kind of ubiquitous and it’s very integral to learning and even governments are looking for new funds and donors to finance new technology programs to facilitate learning در بسیاری از جوامع یادگیری دیجیتالی تقریبا همه جا فراگیر است و به عنوان بخشی ضروری از تعلیم در نظر گرفته میشود و حتی دولتها به دنبال منابع پولی جدید و اهدا کنندگان مالی جهت تسهیل تهیه و تجهیز برنامه های آموزشی میباشند As you step into many campuses you will find carrying out a new scientific and educational lecture easier than ever and done through using the latest cutting-edge digital programs and online video conferencing which was unheard of a few years ago با قدم نهادن در خیلی از پردیسهای دانشگاهی شما انجام یک سخنرانی علمی و آموزشی را شاهد هستید که با استفاده از لوازم و تجهیزات پیشرفته آنلاین و جدید و از طریق ویدیو کنفرانس میسر شده اند که تا همین چند سال قبل کسی از آنها خبر نداشت When students have access to e-learning they will be able to do research and do their homework as well as presentations easier and in a more efficient way دانشجویان از طریق استفاده از یادگیری الکترونیکی قادر به انجام تحقیقات و ارائه برنامه ها و کلاسها و همچنین انجام تکالیف خود به نحوی آسانتر و موثر تر میباشند.

Even when it comes to preparing the students and university graduates for future employment, the study finds that through handling online applications well, they will better be able to connect to the job market where almost everybody is required to have some degree of digital literacy these days حتی هنگامیکه سخن از آماده سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان برای بازار کار به میان می آید, بر اساس مطالعه آندسته از افرادی که آشنا به کار با برنامه های آنلاین میباشند از توفیق بیشتری در زمینه ارتباط با مشاغل برخوردار هستند چون امروزه در این حوزه نیز تقریبا داشتن مقداری سواد دیجیتالی بسیار مفید و تقریبا ضروری است There needs to be a balance between administrating traditional classes and the new digital-based ones نیاز به برقراری نوعی تعادل بین اداره کلاسهای سنتی و بر پایه دیجیتال جدید میباشد It is important that nearly all teachers undergo training to be informed of the latest programs to use in new e-learning environments and better help students with learning difficulties using digital applications مهم است که تقریبا همه معلمین در دوره های آموزشی شرکت کنند جهت برگزاری کلاسهای جدید دیجیتالی و کاربرد جدیدترین ابزارهای یادگیری هنچنین برای کمک کردن بیشتر به دانش آموزانی که در یادگیری مقداری دشواری دارند در استفاده از برنامه های دیجیتالی.

Extension of learning in the past was only possible through physically taking part in workshops and studying printed books whereas the new digital tools can enhance how kids are learning and to give them more hands-on experience در گذشته گسترش علم تقریبا تنها از طریق شرکت در کارگاههای آموزشی و مطالعه کتب چاپی میسر بود در حالیکه امروزه با بهره گیری از منابع دیجیتالی میتوان به کودکان فراگیری بهبود یافته ارائه کرد و همچنین تجربیات دست اول و کاربردی در اختیار آنها قرار داد Compared with the older generations, kids are very smart today در مقایسه با نسلهای قبل, کودکان امروزی بسیار باهوش هستند But even in the most optimal learning environments these days, students should be free to use pen and paper or opt for their tablet and other digital devices اما حتی در ایده آل ترین محیطهای آموزشی امروزی, دانش آموزان بایستی این آزادی عمل را داشته باشند که از قلم و کاغذ استفاده کنند و یا از تبلت و دیگر لوازم دیجیتالی Meeting the educational needs of the learners is the matter at stake here در این جا موضوع قابل اهمیت برطرف کردن نیازهای آموزشی علم آموزان میباشد When it comes to discussing the pros and cons of using new electronic tools in learning area, critics argue that some students are spending too much time staring at their computer screens or other electronic devices and there are concerns about technology overuse and so teachers should make sure there is a balance with student use of technology

هنگامیکه سخن از برشمردن نقاط ضعف و قوت استفاده از ابزارهای جدید الکترونیکی در حوزه آموزش به میان می آید, منتقدین بر این عقیده هستند و استدلال میکنند که امروزه بعضی از دانش آموزان زمان زیادی را خیره به صفحات رایانه های خود و دیگر وسائل الکترونیکی سپری میکنند و از اینرو معلمین بایستی تا نوعی تعادل در میزان استفاده دانش آموزان از فن آوری ایجاد نمایند Maybe it’s a good idea to limit the use of technology to half the class time every session شاید نظر خوبی باشد تا در کلاسها میزان استفاده از فن آوری را تا حدودا نصف زمان هر جلسه کاهش داد On the other hand, though, most elementary and secondary students say new digital learning tools are fun and that technology helps them learn new topics and do research on their own and tailored to their own speed and progress and it seems that technology is here to stay in the classrooms of the twenty-first century اما از طرف دیگر, اکثر دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی اظهار میدارند که از محصولات جدید آموزشی دیجیتالی استقبال کرده و آنها را جذاب یافته و اینکه فن آوری به آنها در یادگیری موضوعات جدید و انجام تحقیقات علمی به تنهائی و متناسب با سرعت یادگیری و پیشرفت مد نظر آنها مفید بوده است و بنظر میرسد در کلاسهای قرن بیست و یکم, فن آوری برقرار میباشد.