درک کلمات در داستانهای خبری

همه روزه ما با داستانهای خبری و خلاصه مهمترین متون خبری و روزنامه نگاری از طریق رسانه های اجتماعی و تلویزیون و رادیو و مطبوعات مواجه هستیم که ما را با آخرین رویدادهای کشور و جهان آشنا و مرتبط میسازند. در هنگام بررسی میزان درک مطلب از این خبرها و گزارشات بایستی این نکته را ذکر کرد که هر چند برخی عبارات و کلمات ممکن است به تنهائی و در جملات ساده دارای معانی محدود و آسانی برای درک مطلب در نظر گرفته شوند, ولی هنگامیکه در کنار دیگر جملات و ضرب المثلها و امثال و حکایات و اشعار توسط روزنامه نگاران و خبرنگاران حرفه ای و با تجربه در خبرها گنجانده میشوند, ممکن است در نگاه عمیق نیازمند داشتن معلومات عمومی و همچنین دایره لغات زیادی باشند تا کاملا مفهومشان را درک کنیم.

Comprehension of words and verbs in news stories plays a role when it comes to grasping the viewpoints stated by journalists and news agencies درک مطلب افعال و کلماتی که در داستانهای خبری استفاده میشوند میتوانند نقش ایفا کنند در هنگام دریافت نکات درج شده توسط خبرنگاران و آژانسهای خبری All of us every day make use of numerous news outlets to become aware of the latest and breaking news همه ما از طریق استفاده از منابع خبری متعدد همه روزه در جریان آخرین و اهم رویدادهای خبری قرار میگیریم Suppose you are reading a daily newspaper and check out a headline but are unsure what the story is actually about تصور کنید که شما مشغول مطالعه یک روزنامه هستید و پس از نگاه انداختن به یک مقاله مطمئن نیستید که معنا و مفهوم آن چیست What would you do in these cases where the ideas remain unclear and kind of ambiguous در چنین مواردی که مفاهیم بنظر گیج کننده و دشوار به نظر میرسند عکس العمل شما چیست؟ Usually the newspapers and magazines have their own writing style which might look a bit different from others معمولا روزنامه ها و مجلات از گونه ای از نوشتار استفاده میکنند که ممکن است با دیگران قدری تفاوت داشته باشند.

Take for example the use of some verbs that look rather odd when comparing speech with journalistic writing به عنوان مثال به مورد استفاده از برخی کلمات دقت کنید که کاربرد آنها در حوزه روزنامه نگاری و مقایسه آنها در نوشتار و گفتار میتواند کمی عجیب بنظر برسد Let’s start our discussion with the verb “face” which can be used in present, future and even in past questions and sentences which as mentioned can have multiple meanings and interpretations بیائید بحث خود را با فعل “face” آغاز کنیم که هم در زمان حال و هم در آینده و نیز در بیان سؤالات و جملات گذشته مورد استفاده قرار گرفته و میتواند حاوی چندین معنا و تفسیر باشد In addition to its primary meaning which refers to how people look, its secondary meaning refers to the way people deal with a difficulty or issue علاوه بر معنای اصلی آن که عبارتست از توصیف چهره افراد, معنا و مفهوم ثانویه ای که استنباط میشود در ارتباط با مواجه شدن و تقابل افراد با موضوع و مشکل میباشد For example patients in a hospital may face a health issue or a university could face shortage of trainers and teachers به عنوان نمونه ممکن است بیماران در یک بیمارستان با یک مساله بهداشتی مواجه گردند یا اینکه یک دانشگاه با موضوع کمبود مربیان و معلمین در تقابل باشد.

Some major cities worldwide are facing problems of overcrowding, pollution, and high cost of living برخی از شهرهای بزرگ در سطح جهان از مشکلاتی از قبیل آلودگی, شلوغی بیش از حد و هزینه های بالای زندگی رنج میبرند Pretty soon they are facing other issues related to the living standards as well بزودی آنها در زمینه های دیگری همچون استانداردهای زندگی هم رنج خواهند برد As you can see, the verb “face” can be used in the future and present continuous tenses too همانگونه که مشاهده میکنید, فعل “face” در آینده و زمان حال استمراری هم میتواند مورد استفاده قرار گیرد The second verb we are going to bring up here is “fuel” which is used a lot in news stories فعل دومی که در اینجا مورد بررسی قرار میدهیم “fuel” میباشد که به وفور در داستانهای خبری مورد استفاده قرار میگیرد It actually means to give support or strength to something or to provide the conditions for something to happen درواقع معنای آن این است که از چیزی حمایت شود و یا شرایط به گونه ای رقم بخورد که منجر به تقویت و یا روی دادن چیزی شود.

Here is a line from a sample news story: It is believed that addiction of parents will fuel many problems in households در اینجا به نمونه ای از یک داستان خبری اشاره میگردد: این اعتقاد وجود دارد که اعتیاد والدین منجر به بروز مشکلات زیادی در خانواده ها خواهد شد So if you find the verb “fuel” in an article in a newspaper, it can be expected that in the news something has caused something else which can be either positive or negative بنابراین چنانچه هنگام مطالعه روزنامه به فعل “face” برخورد کردید میتوان این انتظار را داشت که در خبر چیزی منجر به وقوع چیزی شده است که میتواند مثبت و یا منفی باشد We hope that reading this exciting story will fuel your interest in studying ما امیدوایم که خواندن این داستان جالب منجر به ایجاد انگیزه و علاقه به مطالعه در شما گردد The third verb which is explained here is “drive” that has several meanings; one which is relevant to using vehicles and reminds you of the steering wheel and cars and the second one which is almost synonym of motivating someone or a thing to do something فعل سومی که در اینجا توضیح داده میشود “drive” میباشد که دارای چند معنا است و مفهوم اولیه آن درباره استفاده از خودرو و شما را به یاد فرمان اتوموبیل و ماشین می اندازد و دیگری تقریبا مترادف مفهوم ترغیب کردن فردی یا چیزی جهت انجام کاری است.

A lot of experts and economists have weighed in that start-ups can drive economy and improve welfare بسیاری از متخصصین و اقتصاد دانان بر این عقیده هستند که از طریق شرکتهای نوپا یا همان استارت آپ ها اقتصاد و سطح رفاه بهبود خواهد یافت Creating new jobs in villages will drive farmers to avoid immigrating to the major cities ایجاد شغلها در روستاها منجر به این میشود تا کشاورزان از مهاجرت به شهرهای بزرگ اجتناب کنند When following the news on TV and Radio, you may hear “drive up” which usually is a phrasal verb associated with expressing when prices or other statistics have shown a hike or increase هنگام دریافت اخبار از طریق رادیو و تلویزیون امکان دارد که از فعل عبارتی “drive up” استفاده شود که عموما به مفهوم بیان افزایش و رشد آمار و یا قیمتها میباشد Shortage of agricultural produce can drive up consumer goods prices کمبود محصولات کشاورزی میتواند منجر به افزایش قیمتهای کالاها برای مصرف کنندگان گردد.

Finally, we get to the verb phrase go / move forward which both convey the meaning of proceeding and to continue something such as a plan or decision سرانجام به فعل عبارتی go / move forward میرسیم که حاوی معنا و مفهوم ادامه دادن چیزی یا کاری و یا استمرار یک تصمیم میباشد members of the parliament have passed a bill, permitting the new import and export rule to go forward since they believe it boosts the economy of our country نمایندگان مجلس قانونی را تصویب کرده اند جهت مجوز ادامه و استمرار لایحه واردات و صادرات که به عقیده آنان به اقتصاد کشورمان کمک خواهد کرد Move forward also expresses the same meaning and is popular among news writers and widely used by TV and Radio stations فعل “move forward” همچنین دارای معنای مشابهی بوده و در نزد خبر نویسان و ایستگاههای رادیو تلویزیونی معروف و پرکاربرد است Banks are determined to move forward with the new ATM machines to be installed in shopping centers بانکها مصمم هستند تا به اجرای تصمیم دائر بر نصب دستگاههای خودپرداز در مراکز خرید اقدام کنند.