چند راهنمای حفاظت از محیط زیست

به موازات گسترش علم و فن آوری در کشورهای جهان, شاهد پدیده هائی همچون آلودگی روز افزون هوا و آب در نتیجه افزایش رشد جمعیت و همچنین صنعتی شدن بسیاری از کشورها هستیم و دانشمندانی که بر روی پدیده های اکولوژی و زیست محیطی تحقیق و تفحص میکنند به تدریج به جوامع درباره چنین مشکلاتی از قبیل گرمایش جهانی که در نتیجه آن مشکلات زیادی برای کشورها رخ داده اند هشدار داده اند. میتوان به نکاتی اشاره کرد که هر چند شاید برای همه ما کمی آشنا بنظر برسند ولی در ابن باره میتوانند به راه حلهائی نیز منجر شوند. لطفا در این مقاله و نگارش با ما همراه باشید تا به اتفاق یکدیگر به مواردی اشاره کنیم که هم برای دانشجویان و مربیان و برای همه در جهت حفظ محیط زیست مفید باشند.

It’s significant to seek some guidelines for sustainability in the world today مهم است تا به دنبال راهکارهائی بود برای حفظ محیط زیست در جهان امروز It’s no surprise to mention that our actions are impacting the world and universities are researching to make changes to improve the carbon footprint worldwide جای تعجب نیست که ذکر کنیم اقدامات ما بر روی جهان تاثیر میگذارند و دانشگاهها مشغول مطالعاتی هستند تا به وسیله این کارها تغییراتی بر روی میزان و آثار کربن در جهان اعمال نمایند But it can be a daunting task and we hear some warnings that the earth is in grave danger and we need to take action but the challenge is where do we start from first ولی این خود میتواند به عنوان چالشی دشوار باشد.

ما هر از گاهی میشنویم که کره زمین در معرض خطر بزرگی قرار دارد و اینکه ما نیاز به انجام کارهائی داریم ولی پرسش این است که از کجا و چگونه آغاز کنیم؟ Have you heard of the idea of reusable water bottles and straws as plastic alternatives? But some organizations need to sponsor such acts, on campus and in the society آیا تاکنون درباره پیشنهاد استفاده از بطریهای آب و نی قابل استفاده مجدد به عنوان جایگزین پلاستیک خبری شنیده اید؟ ولی مطلب این است که شرکتها و سازمانهائی نیاز است تا به حمایت از چنین اقداماتی بپردازند, هم در محیط دانشگاهی و در سطح جامعه Taking alternative forms of transportation is also important like a bus, bike or even walking to the campus that can help you save up cash as well

بهره برداری از امکانات حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس, دوچرخه و یا حتی پیاده رفتن به محیط دانشگاه همچنین میتواند به شما در پس انداز کردن کمک کند Doing so, can assist you avoid paying parking fees as well به این وسیله, شما همچنین میتوانید از پرداخت هزینه هائی از قبیل پارکینگ جلوگیری کنید Some annual summits are held in many universities and plenty of students and participants get informed and can join organizations to promote climate changes on campus and off بعضی از اجلاسهای سالیانه در خیلی از دانشگاهها برگزار میگردند که در آنها شرکت کنندگان و دانشجویان به آگاهی بیشتری دست یافته و میتوانند تا عضو سازمانها و اداراتی شوند تا به ایجاد تغییرات آب و هوا در دانشگاهها و خارج از آن کمک نمایند.

Let’s continue with ideas like bringing your lunch in a reusable container to save money and avoid choosing single-use plastic and furthermore, you will eat healthier too اجازه بدهید تا بحثمان را با این نکته ادامه دهیم که شما از این ایده استفاده کنید و ناهار خود را در ظروف قابل استفاده مجدد بجای یکبار مصرف بیاورید که هم میتوانند به شما در صرفه جوئی و هم سالم خوردن کمک کنند You may also bring it to buy food in as well, in case you do not have time to make your own food همچنین میتوانید از این ظروف برای سفارش و دریافت غذای خود در آنها استفاده کنید, در صورتیکه وقت کافی جهت غذا درست کردن ندارید Reusable cups are easy to access too لیوان و فنجانهای چند بار مصرف هم به سهولت قابل دسترسی هستند.

Such containers can be used for your morning tea or coffee and they will pay for themselves in the long run چنین ظروفی را میتوان برای چای و یا قهوه صبحگاهی استفاده کرد و در بلند مدت از نظر هزینه بسیار به صرفه هستند Some people even recommend cutting down on consumption of meat and dairy products. Of course there is no need to give them up altogether but their provision and production consume tremendous amount of resources as well as contaminating the environment برخی افراد حتی این توصیه را مطرح میکنند تا از گوشت و محصولات لبنی کمتر استفاده کرد. البته نه تا آنجا که کلا از آنها صرفنظر نمود ولی این مطلب که تولید و تهیه آنها به منابع زیاد نیاز داشته و محیط زیست را آلوده میکنند.

Taking shorter showers is also a great idea to save water which is an extremely valuable resource کوتاه کردن زمان دوش گرفتن هم ایده جالبی است که میتواند در حفظ آب به عنوان منبعی بسیار ارزشمند مفید باشد If you have a garden or backyard, you may plant bee-friendly trees and keep away the pesticides چنانچه در منزل شما باغ و یا حیاط خلوت موجود است, میتوانید به ایده هائی فکر کنید از قبیل کاشت درختانی که سازگار و دوستدار زنبور عسل هستند و همچنین آفت کشها را دور نگاه دارید When you chat with your university roommate, try bringing up issues related to the environment. Some caps and shirts can also be found on the market with messages on how to conserve the nature

هنگامیکه با هم اتاقی دانشگاه خود صحبت میکنید, سعی در پرداختن به موضوعاتی کنید که مربوط به حفظ محیط زیست میشوند. در بازار هم میتوان کلاهها و لباسهائی را تهیه کرد که حاوی پیامهائی برای حفاظت از محیط زیست هستند Don’t sit on the sidelines since sharing knowledge about the environment can begin even when we are speaking with friends in the class در حاشیه و بدون فعالیت نباشید. حتی زمانیکه ما در کلاس با دوستان خود گرم صحبت هستیم میتوانیم به مسائلی همچون محیط زیست و انتقال دانش بپردازیم One way to reduce emissions and keeping active is to ride a bike, and buying a second-hand bicycle for this purpose which is also affordable and does not require production of a new model

یکی از راههای کاهش گازهای خروجی اگزوزها و داشتن فعالیت بدنی دوچرخه سواری است, و البته خرید دوچرخه دست دوم بجای نو که به تولید یک مدل جدید نیاز نداشته باشد Through using some apps and joining social media to study some tips, you also can be more active in reducing food waste, save money and help keep the environmental and the neighborhood and household cleaner از طریق استفاده از نرم افزارهای تلفن همراه و همچنین عضویت در رسانه های اجتماعی و مطالعه برخی نکات, شما هم میتوانید تا به کاهش ضایعات مواد غذائی, پس انداز کردن پول و همچنین پاکیزه تر نگاه داشتن محیط زیست, منزل و محله زندگی اقدام کنید Some colleges have even transformed their food systems and have made a shift

حتی برخی از دانشگاهها اقدام به تحول در برنامه های غذائی خود و اعمال تغییراتی نموده اند They are moving towards climate friendly food choices for their staff and students and are making sustainable diet choices via switching to plant-based options آنها به سمت ارائه منوهای غذائی سازگار با آب و هوا برای کارکنان و دانشجویان نموده اند از قبیل غذاهای گیاهی Tackling climate changes and reducing use of fossil fuels demand some bold actions and initiatives, and a great cooperation between universities and governments can be a great start مواجهه با تغییرات اقلیمی و کاهش استفاده از سوختهای فسیلی نیازمند اقدامات شجاعانه میباشد و هماهنگی خوب بین دانشگاهها و دولتها را میتوان آغاز مناسبی در این زمینه دانست.