سازمانهای خیریه و غیر انتفاعی

بسته به نوع فعالیت سازمانها و مدارس و برخی ارگانها و سازمانها, میتوان از انواع مختلفی از مدیریت و نحوه اداره آنها سخن برد از قبیل خیریه و غیر انتفاعی و هرکدام از آنها دارای مشخصات ویژه ای میباشند که میتوان درباره آنها سخن گفت. شاید همه ما با مفاهیم ذکر شده آشنا باشیم و مدارس و دیگر سازمانهائی در نزدیکی محل سکونت ما قرار داشته باشند. چنانچه شما تمایل داشته باشید تا درباره این سیستمها و راهکارهای مدیریت سازمانها اطلاعات بیشتری کسب نمائید, میتوانید مستقیما به سراغ هیات مدیره و امنای آنها بروید و کسب دانش و آگاهی نمائید. از آنطرف مهم است تا با نحوه راه اندازی و اداره چنین اداراتی هم آشنا شد چون تقریبا همه ما به نوعی با آنها در زندگی در مقطعی ممکن است در ارتباط باشیم.

There are two types of organizations in many cities and countries and they are non-profit and in affiliation with charities دو نوع از سازمانها وجود دارند که در بسیاری از شهرها و کشورها هستند و عبارتند از وابسته به امور خیریه و غیر انتفاعی But the way they operate differ from each other and it is important to know how they perform اما نحوه عملکرد آنها با یکدیگر متفاوت میباشد و مهم است تا درباره نوع فعالیت آنها آگاه بود Charities as you are aware help the poor people through distributing financial gifts given to them by citizens سازمانهای خیریه همانگونه که مطلع هستید کمکهای مالی ارائه شده به آنها توسط شهروندان را در اختیار افراد مستمند قرار میدهند.

Some of such organizations are being moderated by the government while plenty others belong to ordinary citizens and the private sectors and for example in the area of medicine, you can spot several such institutes which are managed by medical doctors and they provide free or very cheap medical services to the poor people برخی از چنین سازمانهائی از سوی دولت مدیریت میگردند درحالیکه بعضی دیگر به بخش خصوصی و افراد معمولی تعلق دارند و مثلا آنهائیکه که توسط بعضی از پزشکان اداره میگردند به فقرا و نیازمندان خدمات پزشکی بسیار ارزانقیمت و یا رایگان ارائه میکنند Non-profit organizations on the other hand provide top-notch services to people but do not rely on the public and government aids

سازمانهای غیر انتفاعی از دیگر سو به شهروندان خدمات با کیفیت بالا ارائه میکنند ولی به کمک دولت وابسته نیستند You more than probably are familiar with many such schools in the city you are living and many such educational institutes are great and used by many rich people and as mentioned the tuition is paid by the students parents and government does not provide them with any subsidies شما به احتمال زیاد با مدارس غیر انتفاعی آشنا هستید که از طرف دولت به آنها یارانه ای تعلق نمیگیرد و اولیای دانش آموزان شهریه های آنان را پرداخت میکنند و خیلی از افراد ثروتمند از چنین انستیتوهای آموزشی استفاده میکنند که معمولا خدمات آنها هم کیفیت بالائی دارد.

Please note that non-profit organizations are not just limited to the educational departments and many other types of businesses in many countries such as local radio and TV stations depend on the financial assistance of their listeners and viewers and the sustaining members لطفا توجه کنید که چنین سازمانهای غیر انتفاعی صرفا به مقوله ادارات آموزشی محدود نمیگردند و در دنیا خیلی از شبکه های رادیوئی و تلویزیونی هستند که به کمک شنوندگان و بینندگان و اعضاء خود وابسته هستند Charity organizations usually have websites you could help them with sending the funds online too سازمانهای خیریه معمولا دارای وبسایت هم هستند که از طریق آنلاین میتوانید کمکهای نقدی خود را ارسال نمائید.