کارآمدی و بهره وری و کاهش هزینه ها

یکسری مفاهیم در محیط کار وجود دارند که از منظر اقتصادی و مالی حائز اهمیت زیادی میباشند از قبیل کارآمدی و بهره وری و کاهش هزینه ها و چنانچه با مدیران عامل ادارات به گفتگو بنشینید, در خواهید یافت که این مفاهیم از اهمیت زیادی برخوردار میباشند و در هر سیستمی, چنانچه این موارد رعایت شوند خواهند توانست تا منجر به نتایج مثبتی گردند. آیا تاکنون به مطالعه دستورالعملها و دفاتر شرح وظایف کارکنان در ادارات برخورده اید که حاوی چنین مواردی بوده اند؟ به عقیده شما چگونه میتوان از خرجهای اضافی روزمره کاست و به بهره وری کمک کرد؟ به نظر شما بهره وری را میتوان صرفا از لحاظ روابط بین کارکنان و ارباب رجوع و دیگر سازمانها و تشکیلات اداری و کاغذ بازی مورد ارزیابی قرار داد یا موارد دیگری هم وجود دارند؟

In the world of economy, certain concepts such as efficiency and reliability of commercial services can be of paramount importance در جهان اقتصاد, مفاهیم مشخصی از قبیل بهره وری و کارآئی خدمات مالی از اهمیت بسزائی برخوردار میباشند Cutting corners can be important as well, and when it comes to evaluating records of companies and keeping track of them can seem like priority as well موضوعات دیگری که به عنوان اولویت درنظر گرفته میشوند و مهم هستند شامل کاهش هزینه ها و بررسی و آمارگیری از شرکتها میباشند For such reasons, please believe this point that running a huge organization or corporation is not only difficult but demands plenty of dedication and sacrifice in some cases به همین دلایل, لطفا این مطلب را باور کنید که اداره یک شرکت یا سازمان عظیم در برخی اوقات نیازمند صرف زمان و انرژی و فداکاری زیادی میباشد.

In order to evaluate efficiency at a certain company or department, we need to have a glance at the earnings and costs at a monthly, quarterly and yearly basis به منظور ارزیابی بهره وری در یک شرکت یا سازمان به خصوص, ما نیاز به این داریم تا نگاهی به درآمدها و هزینه های آنها در بازه های زمانی ماهانه و فصلی و سالانه بیندازیم Believe it or not, some managers might lose their jobs when the board of management feel that he/she has not been able to contribute value to the company شاید باور کردن این مطلب سخت باشد ولی ممکن است که یک مدیر عامل شغل خود را از دست بدهد درصورتیکه هیات مدیره به این نتیجه گیری برسد که وی در بالابردن ارزشهای شرکت موفق نبوده است.

All of us have heard of widespread lay off of many employees at many companies and such decisions are made in order to cut down on costs and save up money همه ما درباره اخراج تعداد زیادی از کارمندان در بسیاری از شرکتها شنیده ایم و چنین تصمیماتی در راستای کاهش هزینه ها و صرفه جویی اتخاذ میگردند On the other hand, those companies that are booming in their markets are constantly adding new people to their payrolls and recruiting experienced salespeople as well as staff in marketing and public relations از طرف دیگر, شرکتهائی که در حوزه اقتصادی خود در حال رشد و رونق هستند بطور مستمر در حال استخدام افراد جدیدی هستند شامل کارمندان متخصص در زمینه فروش و بازاریابی و روابط عمومی.

It is pretty significant not to stay behind competitors in terms of performing in the market بسیار مهم است تا از سایر رقبا در زمینه حضور موفق در بازار عقب نماند When talented people are employed by companies, the performance of the firms will improve after a while هنگامیکه افراد با استعداد در شرکتها استخدام میشوند, عملکرد آن سازمانها پس از مدتی بهبود خواهد یافت An organization that is making more money than the costs and losses determined at the end of the financial calendar is said to be successful in the short and long terms شرکتی که در پایان تقویم مالی بیش از هزینه ها و ضررها درآمد داشته است را میتوان در کوتاه و بلند مدت به عنوان سازمانی موفق درنظر گرفت.