نقش مشاوره در کار و زندگی

مشاوره را میتوان یکی از مهمترین اصول و گامهائی دانست که در زندگی تک تک ما نقش ایفا میکند. چه در موارد اجتماعی از قبیل دوست یابی و یا انتخاب همسر و چه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل راه اندازی کسب و کار و تجارت و دقیقا به همین دلیل است که خیلی از افراد در زندگی و کار خود موفق میبشوند درحالیکه بسیاری دیگر از اشخاص ممکن است شکستهائی را تجربه کنند. در این میان نقش مشاوران نیز بسیار حائز اهمیت میباشد. کافی است تا نیم نگاهی به کارخانجات و شرکتهای بزرگ بیندازید تا افرادی را پیدا کنید که نقش مشاورین را ایفا میکنند. از آنطرف, ممکن است شما خود یکی از مشاورین حرفه ای باشید و تاکنون به افراد و شرکتهای زیادی ارائه مشاورت و نصیحت حرفه ای نموده باشید.

Human beings are living together and in the family and society we need each other to survive and find the right path انسانها در کنار یکدیگر زندگی میکنند و چه در محیط خانواده و جامعه ما به یکدیگر نیاز داریم برای بقا و همچنین یافتن راههای درست In the meanwhile, no one can claim they absolutely know everything pertaining to life and business and that they do not need the assistance of other people در همین حال, هیچ فردی قادر نیست که ادعا کند به کمک دیگران احتیاجی نداشته و همه چیز را درباره زندگی و تجارت میداند Even important people in the area of politics have multiple assistants and mentors حتی افراد مهم در زمینه سیاست دارای چندین مشاور و همفکر میباشند.

Now, on the other hand, what services and consultation can experts offer to people and the business owners حالا از سوی دیگر افرادی که در زمینه مشاوره صاحبنظر هستند چه راهنمائیهائی در زمینه مشاوره میتوانند به صاحبان صنایع ارائه دهند؟ Even in the area of marriage, you can get assistance from professional advisers who will help you find your ideal spouse حتی در زمینه ازدواج میتوانید از خدمات مشاوره ای افراد خبره بهره گیرید که میتوانند به شما در رسیدن به همسر ایده آل خود یاری رسانند Of course in the case of getting married, trusting in God and asking him for help is the key البته در زمینه ازدواج, توکل کردن بر خدا و یاری خواستن از او نکته ای کلیدی در نظر گرفته میشود.

Truth is, no one is free to find and read thousands of books in order to avoid any mistakes while living in the society and all of us every day make numerous decisions, both small and critical ones حقیقت این است که هیچ فردی آنقدر وقت آزاد در اختیار ندارد تا به مطالعه هزاران کتاب بپردازد و در جامعه ای که در آن زندگی میکند از اشتباه دوری کند و همه ما در زندگی روزمره خود تصمیمات کوچک و بزرگ زیادی میگیریم In some major situations, like deciding on some medical treatments, getting consultation from the experts and professional doctors is advised در زمینه های با اهمیت از قبیل پزشکی و انتخاب درمان, توصیه میسود تا از مشاوره افراد حرفه ای بخصوص در حوزه طب بهره گیریم.

Now you might assert that as a professional mentor to managers of big companies and even important people in the area of business or politics, you charge a high amount of salary and you know a lot of points but yet, at the end of the day you need to count on others when it comes to making important decisions as well ممکن است شما الان اظهار کنید که فردی مبرز در زمینه ارائه مشاوره به صاحبان کالا و سرمایه و با حتی افراد مهم در عالم سیاست هستید و دستمزد شما هم بالا میباشد ولی لطفا به این مطلب دقت کنید که حتی خود شما موقعی که صحبت از تصمیم گیریهای مهم به میان می آید, نیازمند استفاده از نظرات مشورتی دیگران میباشید.

Although the world has got a lot smaller since the introduction of the world wide web and today, almost everywhere you can find people curling up in a corner with their cell-phones, but consultation is still required in life گرچه پس از معرفی شبکه جهانی اینترنت دنیا بسیار کوچکتر شده است و شما همه جا افراد زیادی را میبینید که در گوشه ای با تلفنهای همراه خود مشغول هستند, ولی نقش مشاوره در زندگی هنوز هم پر رنگ میباشد In every single business, you can find top advisers who will help you avoid big troubles در هر رده تجاری میتوانید افراد مشاور درجه یک را بیابید که به شما در اجتناب از مشکلات میتوانند یاری رسانند.