احداث ساختمانهای سازگار با محیط زیست

شاید در گذشته نه چندان دور, معماران و شرکتهای ساختمانی شاید خیلی به موارد مربوط به محیط زیست توجه نمیکردند ولی امروزه اصطلاحاتی از قبیل ساختمانهای سبز و استفاده از مصالح و مواد ساختمانی که با محیط زیست سازگار هستند بیش از پیش شنیده میشوند که این خود موجب خوشحالی است. راستی چه مواردی را میتوان در این زمینه مطرح ساخت و ما چگونه میتوانیم به ساخت و سازهائی روی بیاوریم که به محیط زیست و کره زمین آسیب نمیرسانند و در عین حال مقرون به صرفه و همچنین برای تهیه و خرید فراوان هستند؟ در مواردی مانند استفاده از چوبهای جنگل, میتوان به سراغ راهکارهائی از قبیل منابع تجدید پذیر رفت که ضامن بقای فضای سبز در کمربندی شهرها و روستاهای کشورمان میباشند.

Since preserving the environment is of great importance, it is highly advised that construction companies adopt an environmentally friendly approach and think about sustainability when building new projects from scratch از آنجائیکه حفظ محیط زیست از اهمیت بالائی برخوردار است, به شدت توصیه میشود تا شرکتهای ساختمانی از رویه های دوستار محیط زیست پیروی نموده و در هنگام احداث بنا از ابتدا به فکر استفاده از روشهای پایدار باشند Core business values demand looking for affordable solutions استفاده از ارزشهای اصلی تجاری نیازمند راه حلهای مقرون به صرفه میباشد For instance, in rural areas, companies might look for local logs and timbers to set up new houses and even hotels

به عنوان مثال در قسمتهای روستائی, شرکتها ممکن است به فکر استفاده از الوار و چوبهای محلی باشند به جهت ساخت منازل و یا هتلها But this does not mean hurting the green areas and cutting down a lot of tress because in developed countries, companies have to plant several new trees after cutting one اما این به این معنا نیست که به فضای سبز جنگلها آسیب رساند چون در کشورهای پیشرفته پس از قطع درختان و هر اصله, چند نهال جدید جایگزین آنها و کاشته میشوند This way, a sustainable amount of timber would be available to use and the environment too will be preserved بدین ترتیب, مقدار پایداری از الوار برای استفاده وجود داشته و از آنطرف به محیط زیست نیز آسیبی وارد نمیگردد.

Concepts such as recycling are gaining significance which is a very promising news and while surfing the net, you can find some major companies which take pride in choosing recycled materials in building new apartment or office buildings مفاهیمی از قبیل بازیابی به تدریج در حال قوت گرفتن میباشند که این خبری نوید بخش میباشد و امروزه شما در هنگام گشتی در فضای مجازی میتوانید به شرکتهائی برخورید که با افتخار اعلام میکنند که در پروژه های ساختمانی مسکونی و تجاری خود از مواد بازیافتی استفاده میکنند Plastic waste and other metal or aluminum pieces can easily get melted and formed into new products پلاستیک و قطعات فلز و آلومینیوم میتوانند براحتی ذوب شده و در شکل محصولات نوین مجددا ساخته شوند.

Have you looked at your house’s power utility bill recently آیا اخیرا به قبض برق منزل خود نگاهی انداخته اید؟ Now suppose you are manager of a huge company with a big office that houses thousands of employees and naturally such a corporation has thousands of rooms and warehouses and corridors in its main headquarters and choosing solar panels to create free electricity makes a lot of sense حال تصور کنید که شما مدیر یک شرکت بزرگ هستید و در اداره وسیع شما هزاران کارمند در هزاران اتاق و راهرو و انبار مشغول به کار میباشند و طبیعتا استفاده از صفحات خورسیدی برای تولید برق رایگان بسیار مقرون به صرفه میباشد.