کاهش تدریجی اضافه وزن

در خیلی از کشورها مقامات ادارات پزشکی و فعال در حوزه سلامت زنگ خطر درباره افزایش وزن و چاقی را تقریبا در همه رده های سنی به صدا در آورده اند و امروزه متاسفانه شاهد حتی کودکان خردسالی هستیم که دارای میزان چاقی و افزایش وزن بالائی هستند. از آنسو افرادی که متوجه این مطلب هستند که دارای مقداری اضافه وزن میباشند به راههای گوناگونی متوسل میشوند تا کاهش وزن را دوباره تجربه کنند از قبیل کاهش میزان انرژی و کالری روزانه و همچنین استفاده از رژیمها و دستورالعملهای غذائی متنوع و رفتن به باشگاهها و انجام فعالیتهای ورزشی. مهم است تا از میزان چربیهای اضافه بدن به نحوی مستمر ولی در عین حال به مرور و آرام آرام کاست و نه اینکه به راههای فوری و محروم کردن خود از غذاها پرداخت.

If you feel overweight, there is no need to panic since it is highly recommended to start losing weight gradually چنانچه این احساس را دارید که افزایش وزن دارید نیازی به نگرانی نیست و توصیه شده است تا به مرور از اضافه وزن خود بکاهید Actually a mistake made by some people is to use some severe calorie deficit or exercising too much which both can lead to injuries and illnesses درواقع اشتباهی که برخی افراد مرتکب میشوند این است که بسیار میزان کالری خود را کم میکنند و یا از آنسو خیلی زیاد به فعالیتهای ورزشی میپردازند و هر دوی اینها میتوانند منجر به آسیب دیدگی و بیماری گردند You just need to be reasonable with your food choices شما بایستی به نحو معقولی با برنامه های غذائی کنار بیائید.

When you have a glance at the living style of people who are either overweight or obese, you will find them eating even when they do not feel hungry or they spend long hours in their sofa and watching TV or listening to music هنگامیکه شما نیم نگاهی به برنامه و سبک زندگی افرادی که از چاقی مختصر و یا شدید رنج میبرند می اندازید متوجه خواهید شد که آنها حتی هنگامیکه گرسنه نیستند به غذا خوردن پرداخته و همچنین ساعات زیادی را بر روی کاناپه و مبل به تماشای تلویزیون میپردازند و یا به موسیقی گوش میکنند Based on experience, it is more useful and fruitful to have an active lifestyle and control diet and the appetite to reach the ideal weight that will be followed by better health

بر حسب تجربه چنانچه شما از زندگی فعالتر و همچنین اشتها و برنامه غذائی کنترل شده تری برخوردار باشید میتوانید به وزن ایده آل خود دست یافته و همچنین در نتیجه از سلامتی بهتری هم برخوردار شوید Eating everything in moderation is the key recommendation made by food experts خوردن هر چیز به قدر کفایت توصیه ای کلیدی است که توسط متخصصین غذائی ارائه شده است All of us have heard of the point about drinking more water to burn more calories but how accurate is that notion همه ما درباره این نکته که هر چقدر بیشتر آب بنوشیم بیشتر بدن ما کالری میسوزاند را شنیده ایم ولی این مطلب چقدر صحیح است؟ Drinking water purifies the body system and removes toxins from it and boosts metabolism

نوشیدن آب سیستم بدن را تصفیه میکند و مواد مضر را از آن خارج کرده و بر میزان سوخت و ساز هم اضافه میکند Reducing sugar intake might seem easy to implement but in reality many people overlook it and forget this key advice کاهش میزان مصرف شکر را میتوان ظاهرا به عنوان راهکاری آسان در نظر گرفت ولی در عمل خیلی از مردم براحتی از این نصیحت گذشته و آنرا به فراموشی میسپارند Controlling the calories and counting them can be significant, especially when eating fast goods and processed meals کنترل کردن میزان دریافتی کالریها را هم میتوان به عنوان مساله ای مهم در نظر گرفت مخصوصا در زمان خوردن غذاهای آماده و فراوری شده.