شروع کسب و کار و تجارت از ابتدا

افراد زیادی را میتوان یافت که چندان میل به استخدام در ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی را نداشته و تمایل دارند تا به حرفه ای مشغول شده و کسب و کار خود را راه اندازی نمایند. امروزه میتوان ار امکانات فضای مجازی که در اختیار همگان است نیز استفاده کرد تا بیشتر به عامل موفقیت نزدیک شد. البته مواردی نیز بایستی ذکر شوند از قبیل میزان بالای رقابت تقریبا در همه ابعاد تجاری در فضای اینترنت و همچنین محیط کسب و کار چون همانگونه که تائید میکنید, تنها شما نیستید که به فکر به راه انداختن تجارت خود هستید و هزاران نفر دیگر در شهر و کشور محل سکونت شما نیز ممکن است دقیقا به همان موارد تجاری و تبلیغاتی و بازاریابی شما بیندیشند و نتیجتا پس از مدتی رقابت در کار و ادامه امور بازرگانی بالا خواهد گرفت.

Having a good consultation with a marketing guru can help build a successful business from scratch مشاوره با یک فرد مطلع در زمینه بازاریابی میتواند منجر به راه اندازی یک تجارت موفق از ابتدای کار باشد It goes without saying that competition is tough in almost all business enterprises you are going to enter but the more informed you are, the better chances your business will be and prevail among competitors شایان ذکر است که تقریبا همه تجارتهائی را که شما قصد ورود به آنها را دارید میتوان در شمار پر رقابت در نظر گرفت ولی این نکته هم صدق میکند که هر قدر میزان علم و آگاهی شما در زمینه بازرگانی بالاتر رود, به همان اندازه شانس موفقیت شما و بقای کسب و کار شما در بین رقبا نیز افزون خواهد گشت.

Please note that using advertisements, even expensive and heavy ones, without having insight and proper evaluations of the market will be all in vain and extra spending without much gains لطفا توجه کنید که استفاده از تبلیغات وسیع و گسترده ولی بدون علم و بصیرت و آگاهی میتواند بدون نتیجه و صرفا به عنوان هزینه های اضافی تلقی گردد Before beginning to take a bank load in order to launch your new business from scratch, check your potentials , experience and skills and have a word with some professional consultants قبل از اینکه از بانک وام گرفته و کسب و کار تازه خود را به راه بیندازید, درباره توانائیها و مهارتها و میزان تجربه خود اندیشیده و با یک فرد حرفه ای در زمینه مشاوره گفتگو داشته باشید.

Dreams can come true, provided that you pave the way towards success and believe it or not, many of the internationally known successful managers began with empty pockets میتوان به رویاها جامه عمل پوشاند به شرطی که شما راه را به سمت و سوی موفقیت هموار نمائید و شاید باورتان نشود ولی بسیاری از مدیران موفق در عرصه بین الملل با دست خالی آغاز کردند If you are determined to make progress and consult with some savvy business people, you will be able to avoid risks associated with running your future business چنانچه مصمم به پیشرفت در کار خود هستید و با افراد خبره در کار و تجارت مشورت نمائید قادر خواهید بود تا از ریسکها در راه انداری کسب و کار آینده خود اجتناب نمائید.

Mistakes will happen and there is no choice but to go through this process اشتباهات رخ خواهند داد و چاره ای جز عبور از این مرحله نیست Experienced people and managers and business owners are the ones who are always learning and studying افراد و مدیران حرفه ای و صاحبان مشاغل آنهائی هستند که همواره در یادگیری و مطالعه به سر میبرند Free and paid consultation services can be found on and off the net and you can start with reading some books on running a new business from scratch خدمات مشاوره ای رایگان و مالی در فضای آنلاین و خارج از آن وجود دارند و شما میتوانید در ابتدای کار به مطالعه برخی کتابها در زمینه راه اندازی یک تجارت جدید از ابتدا آغاز نمائید.