نقش وسائل و ماشینها در زندگی

تقریبا مقایسه بین زندگی روزمره امروزی و مثلا چند صد سال و یا حتی چندین دهه قبل امری دشوار و شاید در برخی موارد ناممکن باشد چون با نگاهی به زندگی امروز و استفاده از لوازم آرامش بخش که به تسهیل در زندگی منجر شده اند دریابیم که در گذشته زندگی چقدر دشوار بوده است و شاید ما نتوانیم حتی تصور کنیم در زمانیکه خودرو و اینترنت وجود نداشتند مردم چگونه زندگی میکردند. شاید هم آیندگان درباره ما چنین قیاسی را انجام دهند. زبانشناسانی که به بررسی تفاوتهای میان لهجه های گوناگون بین المللی و کشوری میپردازند به این نکات نیز توجه میکنند. آیا استفاده از لوازم برقی برای برخی تنبلی و کاهلی به بار آورده است؟ آیا میتوان مشکلات جسمی و اضافه وزن را نیز ناشی از فن آوری و پیشرفت علمی دانست؟

Some people like doing works like household chores by hand while others prefer using machines and appliances. Which do you prefer and please mention some reasons to support your reasoning and choice برخی از مردم تمایل دارند تا امور منزل و کارها را خود و به طریق دستی انجام دهند درحالیکه دیگران علاقه به استفاده از لوازم منزل و تجهیزات دارند. نظر شما در این باره چیست و کدامیک از روشها را انتخاب میکنید؟ لطفا برای نظر خود دلیل ارائه کنید There is no doubt that machines can work faster and more neatly than many people can and they are rather affordable to buy these days and owning them can seem like easier than ever, such as vacuum cleaners or juicers and coffee and tea makers

هیچ گونه شکی در این زمینه وجود ندارد که ماشینها میتوانند بهتر و تمیزتر از بسیاری از مردم کارها را انجام دهند و خریدن آنها امروزه بسیار آسان و مقرون به صرفه میباشد. به عنوان نمونه جاروبرقی و آبمیوه گیری و چای ساز و قهوه ساز The good thing about machines and appliances is that they do not get tired and they can be very power efficient as well نکته مثبت در ارتباط با لوازم خانگی این است که خسته نمیشوند و خیلی هم کم مصرف میباشند They are very fast as well آنها همچنین خیلی سریع هستند Let’s just name the example of writing a letter, which when using a pen and paper, you will need to take a long time at a table and think before you put down the pen and be careful about spelling of the words too

بیائید به مثال نگارش یک نامه در اینجا اشاره کنیم. تصور کنید که چقدر زمان میبرد تا شما پشت میز نشسته و سپس به نگارش یک نامه بپردازید. تازه بایستی مراقب هجا و املای صحیح کلمات نیز باشید Compare this with using your computer keyboard which has spell-checking option and then have several copies of the document printed out with press of a button این حالت را با استفاده از صفحه کلید رایانه خود مقایسه کنید که غلطهای املائی را هم میگیرد و تنها با فشردن یک دکمه چندین صفحه پرینت از متن شما تهیه خواهد شد Or you could use a photocopier to make several copies of your hand-written document و یا شما میتوانید با استفاده از دستگاه فتوکپی از نامه دستنوشته خود چندین نسخه تهیه کنید.

The good thing about machines and appliances is that they virtually never make mistakes or get distracted when we speak at home or when the TV is on and an important sporting event is playing and they do not feel the need to go to sleep نکته مثبت در رابطه با ماشینها و لوازم این است که آنها احساس خواب آلودگی نمیکنند و تقریبا هرگز دچار اشتباه نشده و به کار خود ادامه میدهند, حتی اگر ما در منزل صحبت کنیم و یا یک برنامه ورزشی مهم از تلویزیون در حال پخش باشد It is almost impossible to compare people with machines تقریبا محال است انسانها را با لوازم مقایسه کرد But although they are good, they lack compassion and emotions ولی گرچه ماشینها عالی هستند ولی بدون احساس و عواطف میباشند.