ترجیحات درباره مناطق آب و هوائی

مسلما نظر افراد مختلف درباره مناطق آب و هوائی میتواند بسیار با یکدیگر متفاوت باشد چون برخی افراد به اصطلاح گرمائی هستند و برخی دیگر سرمائی و متناسب با شرایط جوی و آب و هوائی هر منطقه و وضعیت بدنی افراد میتوان پاسخهای گوناگونی از آنها و پرسش شوندگان درباره اینکه چرا و به چه دلیلی یک منطقه و یا خیابان و یا ناحیه در کشور را برای زندگی انتخاب کرده اند داشت. شاید شما بیشتر در زندگی شلوغ و پر ازدهام شهری احساس آرامش میکنید و احتمالا هم دلایل خود را داشته باشید از قبیل نزدیکی به مراکز خرید و اداری. اگر در دوره های آموزشی دانشگاهی و کلاسهای خصوصی مکالمه شرکت کرده باشید بدون شک در بحثهای آزاد به همه این موارد پرداخته اید چون میتوانند در مکالمات روزمره بسیار مورد استفاده قرار گیرند.

Some people prefer to live in places which have almost the same temperature, same weather and climate all year round برخی از مردم ترجیح میدهند تا در مناطقی زندگی کنند که دارای شرایط آب و هوائی و درجه حرارت تقریبا یکسانی در تمام طول سال هستند What is your personal opinion in this respect and where would you rather live نظر شخصی شما در این زمینه چیست و ترجیح میدهید تا در کجا زندگی کنید؟ Would you like to settle in a place and area where the weather changes all of a sudden and several times per year آیا شما علاقه دارید تا در منطقه ای زندگی کنید که شرایط جوی در آن چند بار در سال و بطور ناگهانی تغییر میکند؟

Can you use some specific reasons and examples to support your idea and choices آیا میتوانید تا از دلایل مشخصی استفاده کنید تا نظرات و انتخاب خود را تایید کنید؟ When you speak with one of you friends, you might be told that he prefers to live in a city hat has warm weather during the entire months of the year هنگامیکه با یکی از دوستانتان مشغول صحبت هستید, ممکن است که وی به شما بگوید که ترجیح میدهد تا در شهری زندگی کند که در همه ماههای سال دارای هوای گرمی میباشد He might state that in a warm temperature and environment, he will feel more comfortable ممکن است که او اظهار کند که در هوا و محیط گرم احساس راحتی بیشتری دارد.

Others might claim that in cooler temperatures they will feel healthier and more lively دیگران ممکن است بیان کنند که در هوای خنکتر آنها احساس سلامتی بیشتر و شادابتری دارند Even some people might consider the financial matters when it comes to choosing their hometowns and neighborhoods برخی ممکن است که حتی موارد مالی را در نظر بگیرند هنگامیکه صحبت از انتخاب منطقه و محله زندگی به میان می آید Naturally, living in too cold or hot areas will demand spending more on electricity and gas utility bills طبیعتا زندگی در نواحی بسیار گرم و یا بسیار سرد میتواند منجر به پرداخت هزینه بالاتری هم در قبوض برق و گاز شود.

Some people have weaker bodies than others, and it is advised that they forget about living in freezing areas because they will catch a cold many times during autumn and winter برخی افراد نسبت به دیگران ممکن است از بدنی ضعیفتر برخوردار باشند و توصیه به چنین اشخاصی این است تا از زندگی در نواحی که دارای هوای بسیار سرد است اجتناب کنند تا از سرماخورگیهای متعدد در طول پائیز و زمستان در امان باشند In warmer cities, the situation is a bit better because you can wear lighter clothes and stay and exercise outside more در مناطق با هوای گرمتر اوضاع کمی بهتر است چون شما میتوانید لباس سبکتر بپوشید و بیشتر در بیرون از منزل برای ورزش کردن بمانید.